Λεξιλογική Ανάπτυξη κατά την Προσχολική Ηλικία: Διαταραχές & Παρεμβάσεις

Πλήρης ανάλυση του θεωρητικού υπόβαθρου πίσω από τη λεξιλογική ανάπτυξη και τις διαταραχές, με ταυτόχρονη παρουσίαση πρακτικών παραδειγμάτων εφαρμογής πρόσφατων επιστημονικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων στην εκπαιδευτική και κλινική πρακτική

Εκπαιδευτής: Δρ. Δήμητρα Ιωάννου
Start: Daily

Περίληψη Εκπαιδευτικού Προγράμματος

πρώιμη λεξιλογική ανάπτυξη  αποτελεί σημαντικό προγνωστικό δείκτη της κατάκτησης του γραπτού λόγου κατά τη σχολική ηλικία. Τα παιδιά κατακτούν νέες λέξεις αλληλεπιδρώντας με τους σημαντικούς άλλους μέσα σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα που κινητοποιεί τη μαθησιακή διαδικασία.

Ωστόσο, κάποια παιδιά αντιμετωπίζουν αναπτυξιακές προκλήσεις αναφορικά με τη γλωσσική τους εξέλιξη με αποτέλεσμα να τίθενται σε κίνδυνο εκδήλωσης διαταραχών λόγου και επικοινωνίας. Μία εξ αυτών είναι και οι διαταραχές λεξιλογίου.

Το συγκεκριμένο μάθημα παρουσιάζει με περιεκτικό και σαφή τρόπο το θεωρητικό υπόβαθρο πίσω από τη λεξιλογική ανάπτυξη και τις διαταραχές από τη μια και από την άλλη εφοδιάζει τους συμμετέχοντες με παραδείγματα εφαρμογής πρόσφατων επιστημονικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων στην εκπαιδευτική και κλινική πρακτική.

Αναλυτικά Περιεχόμενα Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Λεξιλογική ανάπτυξη & διαταραχές κατά την προσχολική ηλικία

Εισαγωγή στην ενότητα 1 01:04
Τι είναι το λεξιλόγιο; (Ορισμοί & Χαρακτηριστικά) 04:32
Λεξιλογική ανάπτυξη: Πώς τα παιδιά μαθαίνουν νέες λέξεις; (Θεωρίες μάθησης & πειραματικοί έλεγχοι υποθέσεων) 07:34
Η σημασία του λεξιλογίου στη γλωσσική και μετέπειτα μαθησιακή εξέλιξη 04:37
Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή (ΑΓΔ) & Λεξιλογικές δυσκολίες 04:43

Από τη θεωρία στην πράξη: Επιστημονικά Τεκμηριωμένες Παρεμβάσεις (ΕΤΠ) στις λεξιλογικές δυσκολίες (για ατομική και/ή μικροομαδική διδασκαλία)

Εισαγωγή στην ενότητα 2 01:45
Βασικές αρχές παρέμβασης & κριτήρια επιλογής λέξεων προς διδασκαλία 10:01
ΕΤΠ: Μειωμένο λεξιλογικό εύρος & υπεργενικεύσεις 05:49
Η περίπτωση του ΚΣ (3,5 ετών): Αναλυτική εφαρμογή της μεθόδου: ‘Ανάπτυξη Λεξιλογίου μέσω Παιχνιδιού’ 18:32
ΕΤΠ : Δυσκολίες εύρεσης/ανάκλησης λέξεων (ΔΕΑΛ) (Word Finding Difficulties-WFD) 09:50
ΕΤΠ: Περιορισμένο εκφραστικό και αντιληπτικό λεξιλόγιο (σημασιολογικές έννοιες) 06:08
Η περίπτωση του ΒΔ (6 ετών) Αναλυτική συνδυαστική εφαρμογή των μεθόδων: ‘The WORD Program για τις ΔΕΑΛ’, ‘Η Γλώσσα του Παιχνιδιού: Ανάπτυξη λεξιλογίου μέσα από το παιχνίδι & την ανάγνωση βιβλίων’ 53:02

Από τη θεωρία στην πράξη: Επιστημονικά Τεκμηριωμένες Παρεμβάσεις (ΕΤΠ) στις λεξιλογικές δυσκολίες (για τη σχολική τάξη σε μικροομαδικό και/ή ομαδικό επίπεδο)

Εισαγωγή στην ενότητα 3 02:08
Κριτήρια επιλογής λέξεων προς διδασκαλία ανά Μαθησιακή Περιοχή (ΜΠ) ή Θεματική Ενότητα (ΘΕ) 03:33
Εφαρμογή αποτελεσματικών τεχνικών ανάπτυξης λεξιλογίου κατά την ανάγνωση βιβλίων στην τάξη για παιδιά σε κίνδυνο εκδήλωσης γλωσσικών & αναγνωστικών δυσκολιών 05:45
Ανάπτυξη λεξιλογίου στην τάξη για παιδιά από ευάλωτα οικογενειακά περιβάλλοντα: Διαδραστική ανάγνωση βιβλίων 07:13
Εφαρμογή τεχνικών ανάπτυξης λεξιλογίου στην τάξη 04:46
Ανακεφαλαίωση μαθήματος 02:06

Δομή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο και όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το παρακολουθήσουν άμεσα. Δεδομένου ότι αποτελείται από αυτοτελείς παρουσιάσεις χωρισμένες σε 3 θεματικές ενότητες (συνολική διάρκεια προγράμματος δυόμιση ώρες), έχετε τη δυνατότητα να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα στον δικό σας ρυθμό, σε ώρες και ημέρες που βολεύουν τον προσωπικό σας προγραμματισμό.

Σε ποιους Απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Επαγγελματίες προσχολικής αγωγής
 • Επαγγελματίες Ειδικής αγωγής
 • Λογοθεραπευτές
 • Ειδικούς παιδαγωγούς

Τι θα μου προσφέρει το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε τις γνώσεις σας στη παρακάτω θεματολογία:

 1. Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα παιδιά κατακτούν λεξιλόγιο κατά την προσχολική ηλικία
 2. Αναγνώριση της σημασίας του λεξιλογίου για την επικοινωνία και τη μετέπειτα σχολική επίδοση
 3. Εντοπισμός των δυσκολιών λεξιλογίου κατά την προσχολική ηλικία
 4. Αντίληψη των βασικών αρχών παρέμβασης στις διαταραχές του λεξιλογίου
 5. Εξοικείωση με τις πρόσφατες επιστημονικές μελέτες για την αντιμετώπιση δυσκολιών λεξιλογίου
 6. Εφαρμογή επιστημονικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων για την ανάπτυξη του λεξιλογίου στην εκπαιδευτική και κλινική πρακτική

Λεξιλογική Ανάπτυξη κατά την Προσχολική Ηλικία: Διαταραχές & Παρεμβάσεις

70
 • 2 Ώρες + 33 Λεπτά Συνολικού Βίντεο
 • Πρόσβαση στο Μάθημα για 2 Χρόνια
 • Instructor contact
 • Course availability 24/7
 • Certificate of attendance issued by Letstudy
Λεξιλογική Ανάπτυξη κατά την Προσχολική Ηλικία: Διαταραχές & Παρεμβάσεις - Αγορά του Προγράμματος
COST: 70.00
Clear

* Όλα τα προγράμματα της έχετε τη δυνατότητα να το αποπληρώσετε σε interest-free installments using a credit card. Ο μέγιστος αριθμός των δόσεων καθορίζεται από το κόστος του εκάστοτε προγράμματος και μπορεί να κυμανθεί από 3 έως 12 δόσεις.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Contact us if you would like more information about the program

Dr. Dimitra Ioannou

Λογοπαθολόγος/Λογοθεραπεύτρια, MSc, PhD Ψυχολογίας
Είναι διδάκτωρ του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του York της Μεγάλης Βρετανίας. Υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) καθώς και του Ιδρύματος Λεβέντης. Από το 2017 έως και σήμερα είναι Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: “Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού & Γραπτού Λόγου”. Από το 2014, έως και σήμερα είναι ιδιοκτήτρια και επιστημονικώς υπεύθυνη του Κέντρου Ανάπτυξης Παιδιού & Εφήβου στην Πάτρα (Διεπιστημονικό Κέντρο Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης για το Παιδί, τον Έφηβο & την Οικογένεια).
en_USEN

Λεξιλογική Ανάπτυξη κατά την Προσχολική Ηλικία:
Διαταραχές & Παρεμβάσεις

Letstudy Logomark

Η γνωμη σας μετραει

Πείτε μας ποιο μάθημα θα σας ενδιέφερε να αναπτύξουμε ως επόμενο στην πλατφόρμα του

Στο παρακάτω πεδίο καταχωρήστε το email σας, στην περίπτωση που θέλετε να σας ενημερώσουμε εάν δημιουργηθεί το μάθημα που προτείνατε
Letstudy Logomark

Εισάγετε το username ή το email σας μαζί με τον κωδικό σας, για να συνδεθείτε στο Letstudy