Προχωρημένες Ψηφιακές Δεξιότητες

Το μάθημα ασχολείται με την ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό των ψηφιακών σας δεξιοτήτων με προχωρημένες τεχνικές στις εφαρμογές γραφείου Excel, Word και Powerpoint παρουσιάζοντας ταυτόχρονα την εφαρμογή τους σε πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητας

Διδάσκων μαθήματος: Μάρκος Μπουγάτσιας
Έναρξη μαθήματος: ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ

Περίληψη μαθήματος

Το ξέρατε ότι πολλοί εργοδότες δεν βρίσκουν προσωπικό με ψηφιακές δεξιότητες και ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό κατέχει προχωρημένες ψηφιακές δεξιότητες, παρόλο που απαιτούνται να τα γνωρίζουν στις περισσότερες θέσεις εργασίας;

Γνωρίζατε ότι αρκετοί φοιτητές, σπουδαστές, ερευνητές δε γνωρίζουν πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία αυτά ώστε να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους αλλά και την ταχύτητα εκτέλεσης των εργασιών τους;

Έχετε αναλογιστεί ποτέ τι μπορείτε να επιτύχετε με τη χρήση των εργαλείων Word, excel και PowerPoint και πόσο αναγκαία είναι η εκμάθηση της χρήσης τους;

Το κενό αυτό έρχεται να καλυφθεί με αυτό το μάθημα.

Το μάθημα περιλαμβάνει 3 βασικές ενότητες:

 • Ενότητα Excel.
  Στην ενότητα αυτή του μαθήματος θα μάθετε πως θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το excel ώστε να επεξεργαστείτε τα δεδομένα σας (όσο μεγάλα και να είναι αυτά), να μορφοποιήσετε κατάλληλα τα δεδομένα σας, να εξάγετε μέρος των δεδομένων με κατάλληλα ερωτήματα με στόχο τη μετέπειτα ανάλυση τους, την συσχέτιση των δεδομένων από διάφορες πηγές, την οπτικοποίηση τους με χρήση πινάκων, γραφημάτων και διαφόρων σχεδιαγραμμάτων τα οποία ανανεώνονται αυτόματα. Επίσης, θα αναλυθεί η διαδικασία ελέγχου υποθέσεων στα δεδομένα σας ώστε να μπορέσετε να πάρετε τις κατάλληλες αποφάσεις αλλά και θα δοθεί έμφαση στα λεγόμενα Pivot Tables μέσω των οποίων πολύ γρήγορα μπορείτε να συνδυάσετε και να ομαδοποιήσετε τα δεδομένα σας με βάση τα δικά σας κριτήρια και άλλα πολλά.

 

 • Ενότητα Word.
  Με χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου θα μάθετε πως τα παραπάνω δεδομένα και γενικά όλη σας την έρευνα μπορείτε να την οργανώσετε σε μια αναφορά, χρησιμοποιώντας τεχνικές για γρήγορη και αποτελεσματικότερη καταγραφή των δεδομένων όπως χρήση σελιδοδεικτών, παραπομπών και λεζάντων, εισαγωγή αυτόματων περιεχομένων και λιστών εικόνων και πινάκων, διάσπαση ενός μεγάλου αρχείου σε ενότητες για εφαρμογή διαφορετικών ρυθμίσεων σε αυτές (παράδειγμα διαφορετικές κεφαλίδες και υποσέλιδα), δημιουργία ευρετηρίου και πίνακα αναφορών / βιβλιογραφίας. Επίσης θα μάθετε πως μπορείτε να στείλετε σε διάφορους συνεργάτες σας το αρχείο ώστε να σας προτείνουν αλλαγές και πως μπορείτε αυτές να τις διαχειριστείτε για κάθε reviewer ξεχωριστά. Ακόμη, θα σας δείξουμε πως μπορείτε να βάζετε αυτόματα πεδία μέσα στο Word και να σχεδιάζετε φόρμες οι οποίες θα συμπληρωθούν ηλεκτρονικά απο άλλους χρήστες.

 

 • Ενότητα PowerPoint.
  Στην ενότητα αυτή θα μάθετε πως μπορείτε με τη χρήση του PowerPoint να παρουσιάσετε τα δεδομένα σας σε τρίτους. Θα σας δείξουμε καλές πρακτικές σχεδίασης μιας παρουσίασης και πως μπορείτε να συνδυάσετε κείμενο, εικόνες, γραφήματα SmatArts πίνακες ήχο, δικά σας animation και video με σκοπό να μεταδώσετε το μήνυμα σας στο δικό σας κοινό. Με χρήση παραδειγμάτων θα σας δείξουμε πως μπορείτε να χρησιμοποιείτε Action button μέσα στην παρουσίαση σας ώστε να διασυνδέσετε τις σελίδες μιας παρουσίασης αλλά και να εκτελέσετε διάφορες ενέργειες μέσα σε αυτή, θα αναλυθεί πως να προετοιμάσετε μια παρουσίαση, να την προβάρετε, να την καταγράψετε και να χρησιμοποιήσετε την προβολή παρουσίασης κατάλληλα αλλά και πως μπορείτε να μεταβάλλετε στοιχεία σε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασης σας ταυτόχρονα με τη χρήση των υποδειγμάτων.

Διάρκεια Μαθήματος

Το μάθημα μπορείτε να το ξεκινήσετε οποιαδήποτε ημερομηνία επιθυμείτε, εφόσον είναι σε καθεστώς “Αυτομελέτης“. Η προτεινόμενη διάρκεια ολοκλήρωσης του μαθήματος είναι 5 εβδομάδες.

Περιεχόμενα Μαθήματος και Τρόπος Παρακολούθησης

Το μάθημα είναι χωρισμένο σε 5 ενότητες (εβδομάδες). Σε κάθε ενότητα, καλείστε να παρακολουθήσετε τις διαλέξεις που βρίσκονται σε μορφή Video σε ημέρες και ώρες που βολεύουν τον προσωπικό σας προγραμματισμό καθώς και να ολοκληρώστε τις δραστηριότητες που περιλαμβάνει το μάθημα.

Οι δραστηριότητες αυτές είναι:

 • Mini Quiz μετά από μια σειρά από video
 • Εβδομαδιαία Quiz στο τέλος κάθε θεματικής εβδομάδας
 • Προγραμματιστικές ασκήσεις όπου καλείστε να αναπτύξετε και να παραδώσετε κώδικα, με βάση τις διαλέξεις που έχετε παρακολουθήσει.

Οι δραστηριότητες αυτές απαιτούνται να ολοκληρωθούν από τους εκπαιδευόμενους ώστε να τους χορηγηθεί η βεβαίωση ολοκλήρωσης του μαθήματος του Letstudy. Ακόμη όμως και να μην είναι η βεβαίωση ο σκοπός σας, καλό θα είναι να ασχοληθείτε με τις δραστηριότητες ώστε να επιτύχετε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.

Σε ποιους Απευθύνεται

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων που θέλουν να μάθουν πως να χειρίζονται προχωρημένες τεχνικές στα εργαλεία word, excel και powerpoint με σκοπό:

 • την αύξηση της παραγωγικότητας τους
 • την διαχείριση και παρουσίαση δεδομένων
 • την εξοικονόμηση χρόνου από τα καθημερινά εργασιακά tasks
 • το αποδοτικότερο decision making αλλά και
 • την εκτέλεση καθημερινών ενεργειών που απαντούνται σε ένα εργασιακό περιβάλλον

Είσαι σπουδαστής, μαθητής, φοιτητής, εκπαιδευτικός ή γενικά ερευνητής? Μάθε πως μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα εργαλεία για να διαχειριστείς και να αναλύσεις πληθώρα δεδομένων, να γράψεις μια διπλωματική εργασία αλλά και να σχεδιάσεις σωστές παρουσίασεις.

Ακόμη, το μάθημα αυτό απευθύνεται σε όλους όσους κατέχουν τις πολύ βασικές γνώσεις των προγραμμάτων word, excel και powerpoint και επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω τις γνώσεις και δεξιότητες τους μαθαίνοντας πως να χρησιμοποιούν τα εργαλεία αυτά για την αύξηση της παραγωγικότητας τους αλλά και να φέρνουν εις πέρας καθημερινά προβλήματα που θα συναντήσουν στον μαθησιακό αλλά και τον εργασιακό τους τομέα.

Τι θα μου προσφέρει το μάθημα

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος θα μπορείς να:

 • Χρησιμοποιείς προχωρημένες συναρτήσεις στο Excel για τη διαχείριση των δεδομένων που έχεις
 • Ελέγχεις ένα αρχείο excel για σφάλματα στους τύπους
 • Κατανοείς και να εφαρμόζεις τα Power Queries στο excel
 • Διαχειρίζεσαι Big Data στο excel και να μορφοποιείς τα δεδομένα ανάλογα με κάποια συνθήκη
 • Δημιουργείς προχωρημένα γραφήματα και διαγράμματα με αυτόματη ανανέωση των δεδομένων
 • Συνδυάζεις δεδομένα ποιυ βρίσκονται σε διαφορετικούς πίνακες στο excel
 • Δημιουργείς αυτόματα πίνακες περιεχομένων, εικόνων, γραφημάτων, πινάκων κ.α. σε ένα αρχείο word
 • Δουλεύεις με μεγάλα έγγραφά στο Word, χωρίζοντας το έγγραφο σε ενότητες
 • Συνεργάζεσαι με άλλα άτομα στο ίδιο αρχείο Word
 • Χρησιμοποιείς παραπομπές, σελιδοδείκτες, ευρετήρια αλά και να δημιουργείς υποσημειώσεις αλλά και σημειώσεις τέλους
 • Δημιουργείς ψηφιακές φόρμες στο Word με αυτόματα πεδία
 • Προχωρημένες πρακτικές στο Word που χρειάζονται είτε δημιουργείς μια διπλωματική εργασία στη σχολή σου είτε μια αναφορά στην εργασία σου
 • Δημιουργείς επαγγελματικές παρουσιάσεις είτε στο πλαίσιο το εργασιακό είτε στο ακαδημαϊκό
 • Κάνεις χρήση action button μέσα σε μια παρουσίαση αλλά και να εισάγεις διαφόρων τύπων δεδομένων σε μια παρουσίαση
 • Δημιουργείς σχεδιοκινήσεις (animation) μέσα σε αρχεία παρουσιάσεων

καθώς και πληθώρα άλλων θεμάτων που θα σε βοηθήσουν στην διαχείριση, καταγραφή αλλά και παρουσίαση δεδομένων, από όπου και εάν προέρχονται αυτά.

Προαπαιτούμενα

Βασική προϋπόθεση για να παρακολουθήσετε το μάθημα είναι να κατέχετε βασικές γνώσεις των εργαλείων Microsoft Office (ή αντίστοιχου λογισμικού επεξεργασίας κειμένου, διαχείρισης υπολογιστικών φύλλων και παρουσιάσεων) και ειδικότερα των ενοτήτων Word, Powerpoint και Excel.

Αν και σε κάθε ενότητα κάνουμε μια γρήγορη αναδρομή στις βασικές γνώσεις των προγραμμάτων Excel, Word και PowerPoint, είναι καλό να έχει κάποιος χρήστης πρώτερη γνώση αυτών ή αντίστοιχων προγραμμάτων για να μπορέσει να διαχειριστεί την πιο Advanced θεματολογία που παρουσιάζεται στο μάθημα.

Αναλυτικά Περιεχόμενα Μαθήματος

Εισαγωγή στο Microsoft Excel

Αναφορά στις βασικές έννοιες του Excel (Μέρος 1ο)

4:18

Αναφορά στις βασικές έννοιες του Excel (Μέρος 2ο)

4:18

Mini Quiz

Προχωρημένα θέματα με πίνακες

Εισαγωγή στους πίνακες

4:17

Ταξινόμηση και Φιλτράρισμα Πινάκων

4:51

Mini Quiz

Χρήση Δομικών Αναφορών

8:50

Δημιουργία 1 Way και 2 Way Πινάκων

8:50

Mini Quiz

Power Queries

Εισαγωγή και δημιουργία power query

4:20

Mini Quiz

Μορφοποίηση Δεδομένων

Μορφοποίηση υπό συνθήκες

16:32

Δημιουργία Πίνακα Ελέγχου με τη χρήση μορφοποίησης

16:32

Δημιουργία Ιn-Cell γραφημάτων

16:32

Mini Quiz

QUIZ

Quiz ενότητας 1

Πρακτική Υλοποίηση (Εργασία)

Εργασία Ενότητας 1

Ανάλυση Δεδομένων

Χρήση SUMIFS – SUMPRODUCT

16:57

Mini Quiz

Χρήση VLOOKUP – XLOOKUP – HLOOKUP

16:57

Mini Quiz

Xρήση INDEX + MATCH

16:57

Mini Quiz

Συναρτήσεις

Συναρτήσεις Πινάκων

7:09

Έλεγχος και διαχείριση σφαλμάτων συναρτήσεων

8:28

Mini Quiz

Πίνακες Pivot

Εισαγωγή στους Pivot πίνακες

3:24

Επεξεργασία στοιχείων και αλλαγή υπολογισμών ενός Pivot πίνακα

20:26

Mini Quiz

Δημιουργία και χρήση slicers

10:07

Pivot πίνακες και μεγάλα datasets

10:07

Mini Quiz

QUIZ

Quiz ενότητας 2

Πρακτική Υλοποίηση (Εργασία)

Εργασία Ενότητας 2

Γραφήματα & Διαγράμματα

Επιλογή του σωστού διαγράμματος

4:23

Διαδραστικά διαγράμματα

22:02

Mini Quiz

Συνδυασμός 2 τύπων γραφημάτων

22:02

Mini Quiz

Άλλα είδη γραφημάτων

Σχεδιασμός sparkline

15:07

Mini Quiz

Σχεδιασμός heatmap

20:57

Mini Quiz

Radar & Stock γραφήματα

9:43

Mini Quiz

To Power View στο Excel

9:43

Mini Quiz

QUIZ

Quiz ενότητας 3

Πρακτική Υλοποίηση (Εργασία)

Εργασία Ενότητας 3

Εισαγωγή στο Microsoft Word

Αναφορά στις βασικές έννοιες του Word (Μέρος 1ο)

13:33

Αναφορά στις βασικές έννοιες του Word (Μέρος 2ο)

13:33

Mini Quiz

Πίνακας Περιεχομένων

Δημιουργία πίνακα περιεχομένων

8:32

Χειροκίνητη επιλογή εισόδου δεδομένων στο πίνακα

19:13

Mini Quiz

Δημιουργία πολλαπλών πινάκων περιεχομένων στο ίδιο έγγραφο

10:23

Προβολή και επεξεργασία του κώδικα των πεδίων στον πίνακα περιεχομένων

13:38

Mini Quiz

Captions, Cross - References, Indexes

Εισαγωγή εικόνων και πίνακα με λεζάντες

7:31

Δημιουργία λίστας γραφημάτων και πινάκων

22:07

Mini Quiz

Εισαγωγή και ενημέρωση cross – reference σε κείμενο ή παράγραφο

22:07

Χρήση σελιδοδεικτών με cross – reference

22:07

Mini Quiz

Επιλογή κειμένου για εισαγωγή σε ευρετήριο

22:07

Mini Quiz

Footnotes, Endnotes, Bibliography, Citation

Εισαγωγή και διαχείριση footnotes

22:07

Εισαγωγή και διαχείριση endnotes

22:07

Mini Quiz

Δημιουργία πίνακα βιβλιογραφίας

22:07

Εισαγωγή και επεξεργασία παραπομπών

22:07

Mini Quiz

Σχεδιασμός Φόρμας

Δημιουργία ψηφιακής φόρμας με text boxes,drop-down lists και check boxes

22:07

Mini Quiz

Εισαγωγή υπολογιζόμενου πεδίου στην φόρμα

22:07

Τροποποίηση και προστασία φόρμας

22:07

Συμπλήρωση και αποθήκευση της φόρμας ως πρότυπο

22:07

Mini Quiz

Προστασία Εγγράφου

Κλείδωμα εγγράφου με μοναδικό διαχειριστή τον δημιουργό

22:07

Περιορισμός επεξεργασίας και μορφοποίησης

22:07

Αφαίρεση προσωπικών πληροφοριών και άλλων μεταδεδομένων

22:07

Παρακολούθηση,καταγραφή και σύγκριση αλλαγών

22:07

Mini Quiz

Αναθεώρηση Εγγραφων και Συνεργασία

Παρακολούθηση Αλλαγών

22:07

Δημιουργία Σχολίων

22:07

Mini Quiz

Αναθεώρηση Εγγράφου

22:07

Mini Quiz

QUIZ

Quiz ενότητας 4

Πρακτική Υλοποίηση (Εργασία)

Εργασία Ενότητας 4

Εισαγωγή στο PowerPoint

Αναφορά στις βασικές έννοιες του PowerPoint (Μέρος 1ο)

19:53

Αναφορά στις βασικές έννοιες του PowerPoint (Μέρος 2ο)

19:53

Mini Quiz

Εισαγωγή αντικειμένων σε παρουσίαση

Σύνδεση και επισύναψη αντικειμένων

6:09

Εισαγωγή και σύνδεση πινάκων Excel

6:09

Mini Quiz

Εισαγωγή και σύνδεση γραφημάτων Excel

6:09

Εισαγωγή Πινάκων Word ως επισυναπτόμενο αντικείμενο

24:45

Mini Quiz

Εισαγωγή Μedia και Action Buttons

Εισαγωγή Online Video – Online Audio Clip

10:38

Τροποποίηση Media Clips

10:38

Μορφοποίηση Audio Clips

10:38

Mini Quiz

Βελτιστοποίηση και Συμπίεση Media

6:47

Εισαγωγή Actions Buttons

6:13

Mini Quiz

Αnimations και Transitions

Εισαγωγή στα Animations

15:47

Αnimate Text

15:47

Animate Object

15:47

Mini Quiz

Εφαρμογή πολλαπλών effect

15:47

Mini Quiz

Κατανόηση του Animation Pane σε βάθος

15:47

Mini Quiz

Αnimate SmartArt Graphics

15:47

Mini Quiz

Χρήση transition slide και Media triggers

15:47

Mini Quiz

Προετοιμάζοντας την παρουσίαση

Self running παρουσιάσεις

15:47

Καταγραφή μίας παρουσίασης

15:47

Εγκατάσταση μιας Self running παρουσίασης

15:47

Mini Quiz

Καταγραφή του χρόνου και των σημειώσεων κατά την πρόβα

15:47

Κατανόηση σε βάθος της προβολής παρουσίασης

15:47

Τα πλεονεκτήματα της προβολής παρουσίασης

15:47

Mini Quiz

Πρακτική Υλοποίηση (Εργασία)

Εργασία Ενότητας 5

Έναρξη εγγραφών: ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ώστε να σας ενημερώσουμε όταν γίνει διαθέσιμο το μάθημα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
LETSTUDY Tutor | Μάρκος Μπουγάτσιας

Μάρκος Μπουγάτσιας

Μεταπτυχιακός Πληροφορικής
O Μάρκος Μπουγάτσιας αποφοίτησε από το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το 2016. Aρχικά ασχολήθηκε με τον προγραμματισμό και την ανάλυση δεδομένων σε ιδιωτική εταιρία και στη συνέχεια στράφηκε στη διδασκαλία της Πληροφορικής και συγκεκριμένα της γλώσσας προγραμματισμού C++ και ενοτήτων ECDL τόσο σε ενήλικες όσο και σε μικρότερες ηλικίες.

Παράλληλα εργάζεται και ως καθηγητής Computing σε μαθητές Foundation Ιδιωτικής σχολής για φοιτητές που αποβλέπουν σε σπουδές στο εξωτερικό.

Το 2019 εγγράφηκε στο μεταπτυχιακό της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας , με τίτλο “Τεχνολογία και Επιστήμη Πληροφορικής” και ως κύριο αντικείμενο το big data, cloud computing και ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει ακόμη αξιολόγηση για το μάθημα

Μόνο μαθητές που έχουν παρακολουθήσει το μάθημα μπορούν να το αξιολογήσουν

Letstudy - Πλατφόρμα Παροχής Ελληνικών MOOC

Letstudy Logomark

Η γνωμη σας μετραει

Πείτε μας ποιο μάθημα θα σας ενδιέφερε να αναπτύξουμε ως επόμενο στην πλατφόρμα του Letstudy

Στο παρακάτω πεδίο καταχωρήστε το email σας, στην περίπτωση που θέλετε να σας ενημερώσουμε εάν δημιουργηθεί το μάθημα που προτείνατε
Letstudy Logomark

Εισάγετε το username ή το email σας μαζί με τον κωδικό σας, για να συνδεθείτε στο Letstudy