Προχωρημένες γνώσεις σε Excel, Word και PowerPoint

Μάθετε τα μυστικά στη χρήση των κορυφαίων τριών προγραμμάτων του Office αποκτώντας τη δύναμη ενός Power User.  Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις εφαρμογές γραφείου Excel, Word και Powerpoint λύνοντας πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητας στο σπίτι, στις σπουδές και στην εργασία.

Εκπαιδευτής: Μάρκος Μπουγάτσιας
Γλώσσα μαθήματος: Ελληνικά
Έναρξη: Καθημερινά

Περίληψη μαθήματος

Προχωρημένα θέματα σε Excel, Word και PowerPoint

Το ξέρατε ότι οι περισσότερες Εταιρίες αδυνατούν να εντοπίσουν στελέχη με γερές βάσεις στη χρήση του Office;

Γνωρίζατε ότι αρκετοί φοιτητές, σπουδαστές, ερευνητές δε γνωρίζουν πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία Excel, Word και PowerPoint ώστε να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους αλλά και την ταχύτητα εκτέλεσης των εργασιών τους;

Έχετε αναλογιστεί ποτέ τι μπορείτε να επιτύχετε με τη χρήση των εργαλείων Word, Excel και PowerPoint;

Το κενό αυτό έρχεται να καλυφθεί με αυτό το μάθημα.

Το μάθημα περιλαμβάνει 3 βασικές ενότητες:

 • Ενότητα Excel.
  Στην ενότητα αυτή του μαθήματος θα μάθετε πως θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το excel ώστε να επεξεργαστείτε τα δεδομένα σας (όσο μεγάλα και να είναι αυτά), να μορφοποιήσετε κατάλληλα τα δεδομένα σας, να εξάγετε μέρος των δεδομένων με κατάλληλα ερωτήματα με στόχο τη μετέπειτα ανάλυση τους, την συσχέτιση των δεδομένων από διάφορες πηγές, την οπτικοποίηση τους με χρήση πινάκων, γραφημάτων και διαφόρων σχεδιαγραμμάτων τα οποία ανανεώνονται αυτόματα. Επίσης, θα αναλυθεί η διαδικασία ελέγχου υποθέσεων στα δεδομένα σας ώστε να μπορέσετε να πάρετε τις κατάλληλες αποφάσεις αλλά και θα δοθεί έμφαση στα λεγόμενα Pivot Tables μέσω των οποίων πολύ γρήγορα μπορείτε να συνδυάσετε και να ομαδοποιήσετε τα δεδομένα σας με βάση τα δικά σας κριτήρια και άλλα πολλά.
 • Ενότητα Word.
  Με χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου θα μάθετε πως τα παραπάνω δεδομένα και γενικά όλη σας την έρευνα μπορείτε να την οργανώσετε σε μια αναφορά, χρησιμοποιώντας τεχνικές για γρήγορη και αποτελεσματικότερη καταγραφή των δεδομένων όπως χρήση σελιδοδεικτών, παραπομπών και λεζάντων, εισαγωγή αυτόματων περιεχομένων και λιστών εικόνων και πινάκων, διάσπαση ενός μεγάλου αρχείου σε ενότητες για εφαρμογή διαφορετικών ρυθμίσεων σε αυτές (παράδειγμα διαφορετικές κεφαλίδες και υποσέλιδα), δημιουργία ευρετηρίου και πίνακα αναφορών / βιβλιογραφίας. Επίσης θα μάθετε πως μπορείτε να στείλετε σε διάφορους συνεργάτες σας το αρχείο ώστε να σας προτείνουν αλλαγές και πως μπορείτε αυτές να τις διαχειριστείτε για κάθε reviewer ξεχωριστά. Ακόμη, θα σας δείξουμε πως μπορείτε να βάζετε αυτόματα πεδία μέσα στο Word και να σχεδιάζετε φόρμες οι οποίες θα συμπληρωθούν ηλεκτρονικά απο άλλους χρήστες.
 • Ενότητα PowerPoint.
  Στην ενότητα αυτή θα μάθετε πως μπορείτε με τη χρήση του PowerPoint να παρουσιάσετε τα δεδομένα σας σε τρίτους. Θα σας δείξουμε καλές πρακτικές σχεδίασης μιας παρουσίασης και πως μπορείτε να συνδυάσετε κείμενο, εικόνες, γραφήματα SmatArts πίνακες ήχο, δικά σας animation και video με σκοπό να μεταδώσετε το μήνυμα σας στο δικό σας κοινό. Με χρήση παραδειγμάτων θα σας δείξουμε πως μπορείτε να χρησιμοποιείτε Action button μέσα στην παρουσίαση σας ώστε να διασυνδέσετε τις σελίδες μιας παρουσίασης αλλά και να εκτελέσετε διάφορες ενέργειες μέσα σε αυτή, θα αναλυθεί πως να προετοιμάσετε μια παρουσίαση, να την προβάρετε, να την καταγράψετε και να χρησιμοποιήσετε την προβολή παρουσίασης κατάλληλα αλλά και πως μπορείτε να μεταβάλλετε στοιχεία σε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασης σας ταυτόχρονα με τη χρήση των υποδειγμάτων.

Αναλυτικά Περιεχόμενα Μαθήματος

Αναπτύξτε το παρακάτω μενού ώστε να προβάλετε δείγμα από τα Video του μαθήματος, πατώντας στην επιλογή Προεπισκόπηση στις ενότητες που είναι διαθέσιμη η επιλογή.
 

Εισαγωγή στο Microsoft Excel

Αναφορά στις βασικές έννοιες του Excel

Προχωρημένα θέματα με πίνακες

Εισαγωγή στους πίνακες
Ταξινόμηση και Φιλτράρισμα Πινάκων
Φιλτράρισμα με σύνθετα κριτήρια Προεπισκόπηση
Φιλτράρισμα με σύνθετα κριτήρια (Παραδείγματα)

Μορφοποίηση Δεδομένων

Μορφοποίηση υπό συνθήκες
Παράδειγμα – Δημιουργία διαγραμμάτων GANTT Προεπισκόπηση
Περισσότερα παραδείγματα με μορφοποίηση υπό συνθήκες
Δημιουργία Ιn-Cell γραφημάτων

Ανάλυση Δεδομένων

Χρήση SUMIFS
Χρήση SUMPRODUCT
Χρήση VLOOKUP & HLOOKUP
Xρήση MATCH
Xρήση INDEX & Συνδυασμός με MATCH
Επικύρωση Δεδομένων

Συναρτήσεις

Συναρτήσεις Πινάκων
Παραδείγματα με συναρτήσεις πινάκων
Έλεγχος σφαλμάτων συναρτήσεων
Διαχείριση σφαλμάτων συναρτήσεων

Πίνακες Pivot

Εισαγωγή στους Pivot πίνακες
Δημιουργία πίνακα Pivot με δεδομένα σε διαφορετικά φύλλα
Επεξεργασία στοιχείων & αλλαγή υπολογισμών ενός Pivot πίνακα
Δημιουργία και χρήση slicers
Προσθήκη διαδραστικότητας με χρήση Slicers

Γραφήματα & Διαγράμματα

Επιλογή του σωστού διαγράμματος
Διαδραστικά διαγράμματα – Μέρος 1
Διαδραστικά διαγράμματα – Μέρος 2
Συνδυαστικά Γραφήματα
Διαδραστικά συνδυαστικά γραφήματα

Άλλα είδη γραφημάτων

Σχεδιασμός sparkline
Σχεδιασμός heatmap
Heatmap με χρήση μπάρας κύλισης ή κουμπί ελέγχου
Γραφήματα Radar
Γραφήματα Stock

Εισαγωγή στο Microsoft Word

Αναφορά στις βασικές έννοιες του Word (Μέρος 1)
Αναφορά στις βασικές έννοιες του Word (Μέρος 2)

Πίνακας Περιεχομένων

Δημιουργία πίνακα περιεχομένων Προεπισκόπηση
Χειροκίνητη επιλογή εισόδου δεδομένων στο πίνακα
Δημιουργία πολλαπλών πινάκων περιεχομένων

Λεζάντες, Αναφορές & Ευρετήρια

Εισαγωγή Εικόνων και Πινάκων με Λεζάντες
Δημιουργία λίστας γραφημάτων και πινάκων
Διαχείριση σελιδοδεικτών
Δημιουργία ευρετηρίου

Υποσημειώσεις, Αναφορές & Βιβλιογραφία

Εισαγωγή ενοτήτων στο Word
Υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους
Εισαγωγή αναφοράς και βιβλιογραφίας
Κεφαλίδες & Υποσέλιδα (Πρώτο Μέρος)
Κεφαλίδες & Υποσέλιδα (Δεύτερο Μέρος)
Εισαγωγή και επεξεργασία παραπομπών

Υπολογισμοί σε πίνακα & μακροεντολές

Χρήση τύπων και συναρτήσεων σε πίνακα
Δημιουργία Μακροεντολών

Σχεδιασμός Φόρμας

Στοιχεία ελέγχου φόρμας
Παράδειγμα δημιουργίας φόρμας (Μέρος 1)
Παράδειγμα δημιουργίας φόρμας (Μέρος 2)

Προστασία Εγγράφου

Κλείδωμα εγγράφου με μοναδικό διαχειριστή τον δημιουργό
Περιορισμός επεξεργασίας και μορφοποίησης
Αφαίρεση προσωπικών πληροφοριών & μεταδεδομένων

Αναθεώρηση Εγγράφων & Συνεργασία

Παρακολούθηση Αλλαγών & δημιουργία σχολίων

Εισαγωγή στο PowerPoint

Αναφορά στις βασικές έννοιες του PowerPoint

Εισαγωγή αντικειμένων σε παρουσίαση

Εισαγωγή δεδομένων από Excel & Word
Εισαγωγή Video & Audio
Εισαγωγή Action Buttons
Υπόδειγμα Διαφανειών

Αnimations και Transitions

Εισαγωγή στα Animations
Εισαγωγή κίνησης σε κείμενο
Εισαγωγή κίνησης σε διάγραμμα
Κίνηση σε SmartArt & Προσαρμοσμένη Διαδρομή
Εφαρμογή πολλαπλών effect

Προετοιμασία της παρουσίασης

Καταγραφή μίας παρουσίασης
Συμβουλές καταγραφής μιας παρουσίασης
Οδηγίες δημιουργίας αποτελεσματικών παρουσιάσεων
Ρυθμίσεις Προσαρμοσμένης Προβολής Παρουσίασης
Προβολή Παρουσιαστή

 

Διάρκεια και Φόρτος Μαθήματος

Η προτεινόμενη διάρκεια ολοκλήρωσης του μαθήματος ορίζεται στις 5 εβδομάδες με δυνατότητα επέκτασης του χρόνου εκπαίδευσης καθόλη τη διάρκεια του 2021, ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε σπουδαστή.

Ο απαιτούμενος φόρτος του μαθήματος είναι 40 ώρες από τις οποίες οι 12 αφορούν σε παρακολούθηση του υλικού μέσω Video και οι 28 ώρες σε ολοκλήρωση Quiz και επίλυση Ασκήσεων.

Περιεχόμενα Μαθήματος και Τρόπος Παρακολούθησης

Το μάθημα είναι χωρισμένο σε 5 ενότητες (εβδομάδες). Σε κάθε ενότητα, καλείστε να παρακολουθήσετε τις διαλέξεις που βρίσκονται σε μορφή Video σε ημέρες και ώρες που βολεύουν τον προσωπικό σας προγραμματισμό καθώς και να ολοκληρώστε τις δραστηριότητες που περιλαμβάνει το μάθημα.

Οι δραστηριότητες αυτές είναι:

 • Mini Quiz μετά από μια σειρά από video
 • Εβδομαδιαίες εργασίες  όπου καλείστε να εφαρμόσετε στην πράξη τα θέματα που σας παρουσιάστηκαν μέσα από τις διαλέξεις.

Από τις παραπάνω δραστηριότητες, τα Mini Quiz  απαιτούνται να ολοκληρωθούν από τους εκπαιδευόμενους ώστε να τους χορηγηθεί η βεβαίωση ολοκλήρωσης του μαθήματος της Letstudy. Ακόμη όμως και να μην είναι η βεβαίωση ο σκοπός σας, καλό θα είναι να ασχοληθείτε με τις δραστηριότητες ώστε να επιτύχετε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.

Σε ποιους Απευθύνεται

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων που θέλουν να μάθουν πως να χειρίζονται προχωρημένες τεχνικές στα εργαλεία Word, Excel και PowerPoint με σκοπό:

 • την αύξηση της παραγωγικότητας τους
 • την διαχείριση και παρουσίαση δεδομένων
 • την εξοικονόμηση χρόνου από τα καθημερινά εργασιακά tasks
 • το αποδοτικότερο decision making αλλά και
 • την εκτέλεση καθημερινών ενεργειών που συναντούνται σε ένα εργασιακό περιβάλλον

Είσαι σπουδαστής, μαθητής, φοιτητής, εκπαιδευτικός ή γενικά ερευνητής? Μάθε πως μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα εργαλεία για να διαχειριστείς και να αναλύσεις πληθώρα δεδομένων, να γράψεις μια διπλωματική εργασία αλλά και να σχεδιάσεις σωστές παρουσιάσεις.

Ακόμη, το μάθημα αυτό απευθύνεται σε όλους όσους κατέχουν τις πολύ βασικές γνώσεις των προγραμμάτων Word, Excel και PowerPoint και επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω τις γνώσεις και δεξιότητες τους μαθαίνοντας πως να χρησιμοποιούν τα εργαλεία αυτά για την αύξηση της παραγωγικότητας τους αλλά και να φέρνουν εις πέρας καθημερινά προβλήματα που θα συναντήσουν στον μαθησιακό αλλά και τον εργασιακό τους τομέα.

Τι θα μου προσφέρει το μάθημα

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος θα μπορείς να:

 • Χρησιμοποιείς προχωρημένες συναρτήσεις στο Excel για τη διαχείριση των δεδομένων που έχεις
 • Ελέγχεις ένα αρχείο Excel για σφάλματα στους τύπους
 • Διαχειρίζεσαι Big Data στο Excel και να μορφοποιείς τα δεδομένα ανάλογα με κάποια συνθήκη
 • Δημιουργείς προχωρημένα γραφήματα και διαγράμματα με αυτόματη ανανέωση των δεδομένων
 • Συνδυάζεις δεδομένα που βρίσκονται σε διαφορετικούς πίνακες στο Excel
 • Δημιουργείς αυτόματα πίνακες περιεχομένων, εικόνων, γραφημάτων, πινάκων κ.α. σε ένα αρχείο Word
 • Δουλεύεις με μεγάλα έγγραφά στο Word, χωρίζοντας το έγγραφο σε ενότητες
 • Συνεργάζεσαι με άλλα άτομα στο ίδιο αρχείο Word
 • Χρησιμοποιείς παραπομπές, σελιδοδείκτες, ευρετήρια αλά και να δημιουργείς υποσημειώσεις αλλά και σημειώσεις τέλους
 • Δημιουργείς ψηφιακές φόρμες στο Word με αυτόματα πεδία
 • Προχωρημένες πρακτικές στο Word που χρειάζονται είτε δημιουργείς μια διπλωματική εργασία στη σχολή σου είτε μια αναφορά στην εργασία σου
 • Δημιουργείς επαγγελματικές παρουσιάσεις είτε στο πλαίσιο το εργασιακό είτε στο ακαδημαϊκό
 • Κάνεις χρήση action button μέσα σε μια παρουσίαση αλλά και να εισάγεις διαφόρων τύπων δεδομένων σε μια παρουσίαση
 • Δημιουργείς σχεδιοκινήσεις (animation) μέσα σε αρχεία παρουσιάσεων

καθώς και πληθώρα άλλων θεμάτων που θα σε βοηθήσουν στην διαχείριση, καταγραφή αλλά και παρουσίαση δεδομένων, από όπου και εάν προέρχονται αυτά.

Προαπαιτούμενα

Βασική προϋπόθεση για να παρακολουθήσετε το μάθημα είναι να κατέχετε βασικές γνώσεις των εργαλείων Microsoft Office (ή αντίστοιχου λογισμικού επεξεργασίας κειμένου, διαχείρισης υπολογιστικών φύλλων και παρουσιάσεων) και ειδικότερα των ενοτήτων Word, Powerpoint και Excel.

Αν και σε κάθε ενότητα κάνουμε μια γρήγορη αναδρομή στις βασικές γνώσεις των προγραμμάτων Excel, Word και PowerPoint, είναι καλό να έχει κάποιος χρήστης πρώτερη γνώση αυτών ή αντίστοιχων προγραμμάτων για να μπορέσει να διαχειριστεί την πιο Advanced θεματολογία που παρουσιάζεται στο μάθημα.

Προχωρημένες γνώσεις σε Excel, Word και PowerPoint - Αγορά του μαθήματος
ΚΟΣΤΟΣ: 18.00
Εκκαθάριση

* Όλα τα προγράμματα της Letstudy έχετε τη δυνατότητα να το αποπληρώσετε σε άτοκες δόσεις με χρήση πιστωτικής κάρτας. Ο μέγιστος αριθμός των δόσεων καθορίζεται από το κόστος του εκάστοτε προγράμματος και μπορεί να κυμανθεί από 3 έως 12 δόσεις.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Μάρκος Μπουγάτσιας

Καθηγητής Πληροφορικής
O Μάρκος Μπουγάτσιας αποφοίτησε από το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το 2016. Aρχικά ασχολήθηκε με τον προγραμματισμό και την ανάλυση δεδομένων σε ιδιωτική εταιρία και στη συνέχεια στράφηκε στη διδασκαλία της Πληροφορικής και συγκεκριμένα της γλώσσας προγραμματισμού C++ και ενοτήτων ECDL τόσο σε ενήλικες όσο και σε μικρότερες ηλικίες.

Παράλληλα εργάζεται και ως καθηγητής Computing σε μαθητές Foundation Ιδιωτικής σχολής για φοιτητές που αποβλέπουν σε σπουδές στο εξωτερικό.

Το 2019 εγγράφηκε στο μεταπτυχιακό της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας , με τίτλο “Τεχνολογία και Επιστήμη Πληροφορικής” και ως κύριο αντικείμενο το big data, cloud computing και ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

2 κριτικές για Προχωρημένες γνώσεις σε Excel, Word και PowerPoint

 1. Αντριάνα Σοφοκλέους
  5 out of 5

  Αντριάνα Σοφοκλέους (επιβεβαιωμένος ιδιοκτήτης)

  Το μάθημα είναι πολύ καλά σχεδιασμένο και οργανωμένο. Οι απαντήσεις του καθηγητή στις απορίες ήταν παρά πολύ επεξηγηματικές και άμεσες. Ήταν μια πολύ ευχάριστη εμπείρια και θα ξαναζούσα ευχαρίστως με κάποιο άλλο μάθημα που θα με ενδιέφερε.

 2. Αλίκη Πατρουγκα Αποστολοβα
  5 out of 5

  Αλίκη Πατρουγκα Αποστολοβα (επιβεβαιωμένος ιδιοκτήτης)

  Οι παρουσιάσεις ήταν πολύ καλά οργανωμένες και οι σημειώσεις ιδιαίτερα κατατοπιστικές. Σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα!

Μόνο μαθητές που έχουν παρακολουθήσει το μάθημα μπορούν να το αξιολογήσουν

elEL

Προχωρημένες γνώσεις σε Excel, Word και PowerPoint

Προχωρημένες γνώσεις σε Excel, Word και PowerPoint

Προχωρημένες γνώσεις σε Excel, Word και PowerPoint

Προχωρημένες Ψηφιακές Δεξιότητες

Letstudy Logomark

Η γνωμη σας μετραει

Πείτε μας ποιο μάθημα θα σας ενδιέφερε να αναπτύξουμε ως επόμενο στην πλατφόρμα του Letstudy

Στο παρακάτω πεδίο καταχωρήστε το email σας, στην περίπτωση που θέλετε να σας ενημερώσουμε εάν δημιουργηθεί το μάθημα που προτείνατε
Letstudy Logomark

Εισάγετε το username ή το email σας μαζί με τον κωδικό σας, για να συνδεθείτε στο Letstudy