Ανάπτυξη ικανοτήτων για το μάρκετινγκ του τόπου

Μάθετε τι είναι το μάρκετινγκ του τόπου και με ποιόν τρόπο μπορείτε να συνεισφέρετε στην λήψη αποφάσεων για την τουριστική ανάπτυξη του τόπου σας.
Έναρξη: Καθημερινά
Έναρξη: Καθημερινά
Γλώσσα: Ελληνικά & Αγγλικά
CULTURE BRANDING – STRENGTHENING EXTROVERSION
Introductory
Έργο: Interreg IPA CBC

Στοιχεία Προγράμματος:

Γλώσσα: Ελληνικά & Αγγλικά
CULTURE BRANDING – STRENGTHENING EXTROVERSION
Introductory
Έργο: Interreg IPA CBC

Σχετικά με το μάθημα

Το μάθημα αυτό προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στo πλαίσιo υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου Διασυνοριακού Προγράμματος IPA “Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020.

Στόχος του μαθήματος είναι να σας εισάγει στις βασικές έννοιες του μάρκετινγκ του τόπου και να σας βοηθήσει να συμμετέχετε στη λήψη αποφάσεων για την τουριστική ανάπτυξη του τόπου σας.

Μέσα από το μάθημα θα μπορέσετε να κατανοήσετε την ανάγκη για το σχεδιασμό και την προώθηση του τουριστικού προϊόντος, την ανάγκη σύνθεσης των επιμέρους συστατικών μερών του τουριστικού προϊόντος και την ανάπτυξη του οράματος για την τουριστική ανάπτυξη.

Επιπλέον, θα σας βοηθήσει στην καλύτερη εξοικείωση με συμμετοχικές μεθόδους διαβούλευσης στη λήψη των αποφάσεων και στην εξοικείωση με τις σύγχρονες μεθόδους marketing & branding τόπου υπό το πρίσμα της συμμετοχικότητας.

Σχετικά με το έργο Culture Plus

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας είναι Εταίρος του έργου «CULTURE BRANDING – STRENGTHENING EXTROVERSION» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020»

Οι κύριοι στόχοι του έργου περιλαμβάνουν:

  1. την αξιοποίηση των διασυνοριακών πολιτιστικών και φυσικών κληρονομιών περιοχών για τουριστικούς σκοπούς
  2. την αποτελεσματική ανάδειξη και προβολή της τρέχουσας τουριστικής εικόνας της περιοχής
  3. την ανάπτυξη ενός αναπόσπαστου και καινοτόμου εργαλείου για τη διαχείριση της επωνυμίας
  4. την επανεμφάνιση μιας συνομιλίας σχετικά με την κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα, η οποία δεν είναι ακόμη εμφανής στη διασυνοριακή ελληνοαλβανική περιοχή, δεδομένου ότι η Αλβανία είναι χώρα του IPA
  5. την δημιουργία μιας νέας μάρκας με βάση το λεπτομερές αρχείο σχετικά με την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά των περιοχών c-b
  6. την ενίσχυση της σύλληψης των ελληνοαλβανικών συνόρων ως περιοχής με παρόμοια γεωφυσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις χώρες Ελλάδα και Αλβανία.

 

 

Περιεχόμενα Μαθήματος

Τουρισμός και ανάπτυξη

 Εισαγωγή στον τουρισμό 
 A Brief History of Tourism 
 Οικονομικές επιδράσεις του τουρισμού 
 Tourism and Economic Development I A Level and IB Economics 
 Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη 
 What type of tourism should be promoted? 
 Bhutan and Costa Rica: Rural adventure tourism and community sustainable development 

Παραγωγή και κατανάλωση του τουρισμού

 Φιλοξενία και εστίαση 
 One Ritz-Carlton Hotel Manager On Creating “Guests for Life” 
 This Restaurant Makes Sustainability Cool 
 Locally Sourced Produce at ITC Hotels 
 Θέλγητρα επισκεπτών 
 What is TOURIST ATTRACTION? What does TOURIST ATTRACTION mean? TOURIST ATTRACTION meaning 
 Interpretation Tips for Tour Guides – Interpreting Culture, the Environment, History and Heritage 
 10 Top Tourist Attractions in Athens – Travel Video 
 Τα ειδικά γεγονότα 
 Why Hosting The Olympics Isn’t Worth It Anymore 
 Dr Andrea Collins – The Environmental Impacts of Major Sporting Events 

Marketing και Branding Τόπου

Εικόνα και ταυτότητα του τόπου
The Place and its Identity
Place Branding: The Power of Place
What a Taxi Driver can teach you about Place Branding
Από τη θεωρία στην πράξη
Place Branding with Julian Stubbs
Izmir City Branding – Case Study
Julian Stubbs YouTube channel

Διαχείριση Έργων: Συνεργασία, Αρμοδιότητες, Ρόλοι και Δυσκολίες

Ανάλυση έργου
Ο κύκλος ζωής του έργου
Αρμοδιότητες, συνεργασία και ρόλοι

Συμμετοχικός σχεδιασμός πολιτικών – Θεωρία και πράξη

Η σημασία της συμμετοχής
Webinar | OpenPM² – Intro to Europe’s project management methodology
Η σημασία του καθορισμού των ενδιαφερόμενων μερών
What is the stakeholder theory ?
Τεχνικές συμμετοχικού σχεδιασμού
Open Space Technology – The most engaging all-company meeting

 

Εκπαιδευτικές Δράσεις

Στo πλαίσιo των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Έργου Culture Plus, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανέπτυξε το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα, για το αρμόδιο προσωπικό των δήμων των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων της ελληνικής πλευράς (Γρεβενά, Καστοριά, Φλώρινα), ώστε να εξοικειωθεί με τις έννοιες του marketing και branding τόπου και να μπορεί να συμμετέχει ενεργά και αποτελεσματικά στην λήψη αποφάσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα που αφορούν την τουριστική προβολή και αξιοποίηση των πόρων της περιοχής τους.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Η εκτιμώμενη διάρκεια ενασχόλησης για την ολοκλήρωση του είναι 18 ώρες. Στη διάρκεια συνυπολογίζεται το πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο) καθώς και η αυτομελέτη των πηγών και αναφορών. Καθώς το γνωστικό αντικείμενο εμπεριέχει αρκετούς όρους και εργαλεία διεθνούς εμβέλειας, κρίνεται απαραίτητη η γνώση της αγγλικής γλώσσας, ώστε ο εκπαιδευόμενος να λάβει τα μέγιστα δυνατά οφέλη από την εκπαίδευση. Το πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο) είναι στην ελληνική γλώσσα αλλά με αναφορές και χρήση εργαλείων και πηγών στην αγγλική.

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα σας παρακαλούσαμε να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα αξιολόγησης της εκπαιδευτικής σας εμπειρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο Culture Plus παρακαλούμε επισκεφθείτε:

https://cultureplusproject.eu/el/

Τεχνικός Σύμβουλος διαχείρισης και υλοποίησης του Έργου είναι η Ειδήμων ΟΕ

Ανάπτυξη ικανοτήτων για το μάρκετινγκ του τόπου - ΔΩΡΕΑΝ
ΚΟΣΤΟΣ: Δωρεάν
Εκκαθάριση
elEL
Letstudy Logomark

Η γνωμη σας μετραει

Πείτε μας ποιο μάθημα θα σας ενδιέφερε να αναπτύξουμε ως επόμενο στην πλατφόρμα του Letstudy

Στο παρακάτω πεδίο καταχωρήστε το email σας, στην περίπτωση που θέλετε να σας ενημερώσουμε εάν δημιουργηθεί το μάθημα που προτείνατε
Letstudy Logomark

Εισάγετε το username ή το email σας μαζί με τον κωδικό σας, για να συνδεθείτε στο Letstudy