Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική

Μάθετε πως να αναπτύξετε τη δική σας ρομποτική κατασκευή Lego Mindstorms EV3, Education και πως να υλοποιήσετε Δραστηριότητες Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Διδάσκων μαθήματος: Χρυσάνθη Μπεκιάρη
Έναρξη μαθήματος: ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ

Περίληψη μαθήματος

Το μάθημα αυτό είναι, στην ουσία, μια διαδραστική διαδρομή, που εμπεριέχει την εκμάθηση ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, καθοδήγηση για την υλοποίηση σεναρίων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής με Φύλλα Εργασίας  και αναζήτηση, καθ΄όλη τη διάρκειά του, των αποδοτικότερων τεχνικών εκπαίδευσης, ώστε οι μαθητές,  που ασχολούνται  με το σχεδιασμό, την κατασκευή και τον προγραμματισμό του ρομπότ, ν΄ αναπτύξουν δεξιότητες 21ου αιώνα, όπως Υπολογιστική Σκέψη και συνεργατική επίλυση προβλήματος.
Το μάθημα περιλαμβάνει την εκμάθηση του κιτ και του προγραμματιστικού περιβάλλοντος της Lego Mindstorms EV3, Education, καθώς και την οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων εκπαιδευτικής ρομποτικής με καθοδηγούμενα Φύλλα Εργασίας και εναλλασσόμενους ρόλους, για εφαρμογή τους στους μαθητές.
Το  μάθημά μας, αναπτύσσεται σε μορφή MOOC, ανοιχτό, μαζικό, διαδικτυακό, δηλαδή,   απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς, και διαρθρώνεται σε δυο κύριες ενότητες: Στην 1η ενότητα παρουσιάζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά και το  προγραμματιστικό περιβάλλον των ρομποτικών κατασκευών Lego Mindstorms EV3, Education. Στη  2η ενότητα  υλοποιούνται οι Δραστηριότητες Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, υπό το πρίσμα, καθοδηγούμενης  παιδαγωγικής προσέγγισης,  με ανάθεση ρόλων στους μαθητές, διάδραση, ανακάλυψη, διερεύνηση και επίλυση «αυθεντικών» προβλημάτων.

Διάρκεια Μαθήματος

Η διάρκεια του μαθήματος είναι 2 εβδομάδες.

Σε ποιους Απευθύνεται

Τα  μαθήματά μας, απευθύνονται  σε εκπαιδευτικούς  και σε εκπαιδευτές,  οι οποίοι ενδιαφέρονται  να καθοδηγήσουν  τους μαθητές τους,  υλοποιώντας διδακτικά σενάρια Εκπαιδευτικής Ρομποτικής,  σε περιβάλλον  Lego  Mindstorms EV3, Education.

Τι θα μου προσφέρει το μάθημα

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος θα μπορείτε να:

  • Αναγνωρίζετε τα βασικά εξαρτήματα του kit της Lego Mindstorms EV3.
  • Εγκαταστήσετε το Λογισμικό Lego Mindstorms Education EV3 στον υπολογιστή σας και να χρησιμοποιείτε το προγραμματιστικό του περιβάλλον, ώστε να αναπτύξετε τα δικά σας προγράμματα Ρομποτικής.
  • Κατασκευάζετε το driving base, ενός από τα πέντε βασικά μοντέλα της Lego, σε 46 κατασκευαστικά βήματα, προσαρμόζοντας και τον αισθητήρα απόστασης(ultrasonic sensor) σε 9 επιπλέον βήματα.
  • Γνωρίζετε τον «εγκέφαλο» της ρομποτικής κατασκευής, το Intelligent Brick ή έξυπνο τούβλο, τον ισχυρό μικρό υπολογιστή του Ρομπότ, το ρόλο, τις συνδέσεις και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, το λογισμικό και τις δυνατότητές του.
  • Αναγνωρίζετε τους Αισθητήρες (Sensors) του Ρομπότ, το ρόλο, τη χρηστικότητα και τον έλεγχό τους, μέσω του λογισμικού.
  • Δημιουργείτε Διδακτικά Σενάρια για μαθητές με δραστηριότητες Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και κατάλληλα Φύλλα Εργασίας, βάσει του καθοδηγητικού μοντέλου ΣΠΠΑ+.

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν αυστηρά προαπαιτούμενα για να παρακολουθήσετε το μάθημα, καθώς δεν προϋποθέτει προηγούμενη γνώση Προγραμματισμού ή Ρομποτικής. Φυσικά οι δεξιότητες στην κατασκευή ή οι γνώσεις σε σχεδιασμό αλγορίθμων και σε προγραμματισμό, θα βοηθήσουν στην ευκολότερη κατανόηση και ταχύτερη ολοκλήρωση.

Αναλυτικά Περιεχόμενα Μαθήματος

Δομικά Στοιχεία Ρομποτικών Κατασκευών

Κατασκευή Ρομπότ «Θάλεια»

Εγκατάσταση & ξενάγηση στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms Education EV3

Εκμάθηση του Μικρο_υπολογιστή (Intelligent Brick) & των Κινητήρων(Medium & Large Motors)

Εκμάθηση Αισθητήρων(Sensors)

Δεξιότητες 21ου αιώνα – Καθοδηγητικά μοντέλα μάθησης- Συνέντευξη με τον Καθηγητή Δρ.Δημητριάδη

Διδακτικά Σενάρια(ΔΣ) – Υλοποίηση καθοδηγούμενων ΔΣ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Εισαγωγή στο Microsoft Excel

Αναφορά στις βασικές έννοιες του Excel

14:36

Προχωρημένα θέματα με πίνακες

Εισαγωγή στους πίνακες

9:41

Ταξινόμηση και Φιλτράρισμα Πινάκων

5:47

Φιλτράρισμα με σύνθετα κριτήρια

9:01

Φιλτράρισμα με σύνθετα κριτήρια (Παραδείγματα)

9:24

Μορφοποίηση Δεδομένων

Μορφοποίηση υπό συνθήκες

8:48

Παράδειγμα – Δημιουργία διαγραμμάτων GANTT

9:34

Περισσότερα παραδείγματα με μορφοποίηση υπό συνθήκες

10:18

Δημιουργία Ιn-Cell γραφημάτων

8:47

Εισαγωγή στο Microsoft Excel

Αναφορά στις βασικές έννοιες του Excel

14:36

Προχωρημένα θέματα με πίνακες

Εισαγωγή στους πίνακες

9:41

Ταξινόμηση και Φιλτράρισμα Πινάκων

5:47

Φιλτράρισμα με σύνθετα κριτήρια

9:01

Φιλτράρισμα με σύνθετα κριτήρια (Παραδείγματα)

9:24

Μορφοποίηση Δεδομένων

Μορφοποίηση υπό συνθήκες

8:48

Παράδειγμα – Δημιουργία διαγραμμάτων GANTT

9:34

Περισσότερα παραδείγματα με μορφοποίηση υπό συνθήκες

10:18

Δημιουργία Ιn-Cell γραφημάτων

8:47

ΚΟΣΤΟΣ: Δωρεάν

Έναρξη εγγραφών: ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ
Οι εγγραφές για το μάθημα δεν έχουν ανοίξει ακόμη !!!
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Μπεκιάρη Χρυσάνθη

Χρυσάνθη Μπεκιάρη

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Πληροφορικής ΑΠΘ
Η Χρυσάνθη Μπεκιάρη είναι Εκπαιδευτικός Ειδικοτήτων Πληροφορικής (ΠΕ86) και Μαθηματικών (ΠΕ03) κι εργάζεται επί 27 και πλέον έτη σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος στη «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση» της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. Το ερευνητικό της ενδιαφέρον στρέφεται στην Ανάπτυξη Δεξιοτήτων 21ου αιώνα των μαθητών, μέσω της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και στα κατάλληλα καθοδηγητικά μοντέλα. Με την Εκπαιδευτική Ρομποτική, την Υπολογιστική Σκέψη και τα εργαλεία μέτρησής της ασχολείται από το 2016. Συνεχίζοντας τις Μεταπτυχιακές Σπουδές της στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στην κατεύθυνση “Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ)”, στο πλαίσιο της διπλωματικής της εργασίας, στην περιοχή της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, σχεδιάζει και αναπτύσσει διαδικτυακό μάθημα, τύπου MOOC (Massive Open Online Course), όπου παρουσιάζει τη χρήση της τεχνολογίας Lego Mindstorms EV3, Education καθώς και καινοτόμα διδακτικά μοντέλα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής.

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει ακόμη αξιολόγηση για το μάθημα

Μόνο μαθητές που έχουν παρακολουθήσει το μάθημα μπορούν να το αξιολογήσουν

Letstudy Logomark

Η γνωμη σας μετραει

Πείτε μας ποιο μάθημα θα σας ενδιέφερε να αναπτύξουμε ως επόμενο στην πλατφόρμα του Letstudy

Στο παρακάτω πεδίο καταχωρήστε το email σας, στην περίπτωση που θέλετε να σας ενημερώσουμε εάν δημιουργηθεί το μάθημα που προτείνατε
Letstudy Logomark

Εισάγετε το username ή το email σας μαζί με τον κωδικό σας, για να συνδεθείτε στο Letstudy