Εισαγωγή στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ για τον Τουριστικό Τομέα

Μάθετε τι είναι το Digital Marketing, ποιές ενέργειες περιλαμβάνει και ποιά βασικά προγράμματα μπορούν να σας βοηθήσουν στην υλοποίηση πρακτικών ψηφιακού Marketing
Έναρξη: Καθημερινά
Έναρξη: Καθημερινά
Γλώσσα: Ελληνικά & Αγγλικά
Βεβαίωση Ολοκλήρωσης
Εισαγωγικό
Έργο: ADRION 5 SENSES

Στοιχεία Προγράμματος:

Γλώσσα: Ελληνικά & Αγγλικά
Βεβαίωση Ολοκλήρωσης
Εισαγωγικό
Έργο: ADRION 5 SENSES

Σχετικά με το μάθημα

Το μάθημα αυτό προσφέρεται από την Περιφέρεια Ηπείρου, στα πλαίσια υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου ADRION 5 SENSES (www.adrion5senses.eu)

Στόχος του μαθήματος είναι να σας εισάγει στις βασικές έννοιες του Digital Marketing και να σας φέρει σε επαφή με τις ενέργειες τις οποίες μπορείτε να κάνετε ως επιχείρηση με σκοπό να αναδείξετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας.

Μέσα από το μάθημα θα μπορέσετε να δείτε τα περισσότερα από τα πράγματα που πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση ώστε να έχει ψηφιακή παρουσία στο διαδίκτυο καθώς και ποια προγράμματα μπορούν να βοηθήσουν στην υλοποίηση πρακτικών ψηφιακού Marketing.

 

Σχετικά με το Έργο ADRION 5 SENSES

Η Περιφέρεια Ηπείρου είναι ο Επικεφαλής Εταίρος του έργου «ADRION 5 SENSES – Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all Five Senses» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020.

Ο κύριος στόχος του Προγράμματος είναι να λειτουργήσει ως οδηγός πολιτικής και καινοτόμος για τη διακυβέρνηση, προωθώντας την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μεταξύ των κρατών εταίρων, αξιοποιώντας τους πλούσιους φυσικούς, πολιτιστικούς και ανθρώπινους πόρους, καθώς και ενισχύοντας την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις χώρες Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Μαυροβούνιο, Σερβία και Σλοβενία.

Το Έργο ADRION 5 SENSES

Το έργο ADRION 5 SENSES έχει ως στόχο την οικοδόμηση και προώθηση του σήματος ADRION στον τουρισμό ικανοποιώντας και τις πέντε αισθήσεις των τουριστών. Το έργο προωθεί το μοντέλο του αειφόρου τουρισμού, που βασίζεται σε καινοτόμα, υψηλής ποιότητας, τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες.
Το έργο ADRION 5 SENSES, προσεγγίζει ολιστικά τις πέντε αισθήσεις – όραση – ακοή – όσφρηση – γεύση – αφή – και στοχεύει στην αύξηση χρήσης τεχνικών αισθητηριακού μάρκετινγκ στην περιοχή Αδριατικής – Ιονίου (ADRION), καθώς και την χρήση σχετικών στρατηγικών και εργαλείων. Απώτερος σκοπός είναι η ενίσχυση του προορισμού ADRION.
Το έργο ADRION 5 SENSES αξιοποιεί την φυσική/πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής της ADRION, ώστε να επιτύχει την ικανοποίηση των επισκεπτών και την «αφοσίωση» τους στον συγκεκριμένο προορισμό. Ταυτόχρονα το έργο αξιοποιεί τα κοινά χαρακτηριστικά της περιοχής της Αδριατικής – Ιονίου, αλλά και την μοναδική ταυτότητα της κάθε περιοχής.

Εκπαιδευτικές Δράσεις

Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Έργου ADRION 5 SENSES, η Περιφέρεια Ηπείρου ανέπτυξε το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με σκοπό οι επαγγελματίες του τουρισμού να εξοικειωθούν με τις σύγχρονες μεθόδους ψηφιακού μάρκετινγκ ώστε να μπορέσουν να προσελκύσουν νέους επισκέπτες στην Περιφέρεια καθώς και να επικοινωνήσουν καλύτερα τα αισθητηριακά προϊόντα τους.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν σε όλους τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι μπορούν να το παρακολουθήσουν στο σύνολο του ή να επιλέξουν ενότητες του ενδιαφέροντος τους.
Η εκτιμώμενη διάρκεια ενασχόλησης για την ολοκλήρωση του είναι 8 ώρες. Στη διάρκεια συνυπολογίζεται το πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο) καθώς και η αυτομελέτη των πηγών και αναφορών. Καθώς το γνωστικό αντικείμενο εμπεριέχει αρκετούς όρους και εργαλεία διεθνούς εμβέλειας, κρίνεται απαραίτητη η γνώση της αγγλικής γλώσσας, ώστε ο εκπαιδευόμενος να λάβει τα μέγιστα δυνατά οφέλη από την εκπαίδευση. Το πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο) είναι στην ελληνική γλώσσα αλλά με αναφορές και χρήση εργαλείων και πηγών στην αγγλική. Η πλειοψηφία των πηγών και αναφορών, καθώς και το επιπρόσθετο υλικό μελέτης (παραγωγής τρίτων) είναι στην αγγλική.

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα σας παρακαλούσαμε να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα αξιολόγησης της εκπαιδευτικής σας εμπειρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο ADRION 5 SENSES παρακαλούμε επισκεφθείτε:
www.adrion5senses.eu
https://adrion5senses.adrioninterreg.eu/

Τεχνικός Σύμβουλος διαχείρισης και υλοποίησης του Έργου είναι η TREK Development. Α.Ε.

η ομάδα ADRION 5 SENSES

Τι θα μου προσφέρει το μάθημα

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος θα μπορείς να:

  • Αναγνωρίζεις τι είναι το ψηφιακό Marketing και τι ενέργειες μπορείς να κάνεις με σκοπό τη ψηφιακή προβολή της επιχείρησής σου
  • Να κατανοείς τι είναι το Marketing Funnel
  • Να κατανοήσεις την αναγκαιότητα της ψηφιακής παρουσίας της επιχείρησής σου καθώς και ποια κανάλια προβολής μπορούν να σε βοηθήσουν σε αυτό το σκοπό
  • Να δημιουργείς μια σελίδα στο Facebook και στο Instagram
  • Να κατανοείς με ποιόν τρόπο και με χρήση ποιών εργαλείων μπορείς να δημιουργείς διαφημίσεις στο διαδίκτυο
  • Τι είναι το email Marketing και πως μπορείς να το υλοποιήσεις με χρήση του MailChimp
  • Τι είναι το SEO και ποιά στάδια περιλαμβάνει
  • Με ποια εργαλεία μπορείς να ελέγξεις την αποτελεσματικότητα των ενεργειών ψηφιακού μαρκετινγκ

Αναλυτικά Περιεχόμενα Μαθήματος

Digital Marketing

Τι είναι το Digital Marketing και γιατί να το εφαρμόσουμε (Video στα Ελληνικά)

Marketing Funnel

 Τι είναι το Marketing Funnel (Video στα Ελληνικά) 
 Marketing Funnel Strategies: 5 Steps to Increasing Sales in 2020 (Αγγλικά – Εξωτερική πηγή) 

Ψηφιακή προβολή (Digital Presence)

 Ψηφιακή προβολή της επιχείρησης σας (Video στα Ελληνικά) 
 Introduction to WordPress (Αγγλικά – Εξωτερική πηγή) 
 How to Create a Business Facebook Page (Αγγλικά – Εξωτερική πηγή) 
 15 Facebook post ideas to increase engagement (Αγγλικά – Εξωτερική πηγή) 
 Create an Instagram Account (Αγγλικά – Εξωτερική πηγή) 
 Set Up a Business Account on Instagram (Αγγλικά – Εξωτερική πηγή) 
 How to Create Your Instagram Brand Identity (Αγγλικά – Εξωτερική πηγή) 
 How to Setup Google My Business For Max Exposure (Αγγλικά – Εξωτερική πηγή) 
 Rank in Google Maps FAST (Αγγλικά – Εξωτερική πηγή) 

Search Engine Optimization (SEO)

 Τι είναι το SEO (Video στα Ελληνικά) 
 Keyword Research (Αγγλικά – Εξωτερική πηγή) 
 On-Page SEO (Αγγλικά – Εξωτερική πηγή) 
 6 Free Keyword Research Tools for SEO (Αγγλικά – Εξωτερική πηγή) 

Google Search Console & Google Analytics

 Έλεγχος της απόδοσης του Website σας (Video στα Ελληνικά) 
 Intro to Google Search Console (Αγγλικά – Εξωτερική πηγή) 
 7 ways to verify site ownership (Αγγλικά – Εξωτερική πηγή) 
 The Beginner’s Definitive Guide to Google Analytics (Αγγλικά – Εξωτερική πηγή) 
 Walkthrough of the Google Analytics 4 User Interface (Αγγλικά – Εξωτερική πηγή) 

Email Marketing

 Εισαγωγή στο MailChimp (Video στα Ελληνικά) 
 How to Design & Style Your Mailchimp Email Campaign (Αγγλικά – Εξωτερική πηγή) 
 Set Up Your Classic Automation in Mailchimp (Αγγλικά – Εξωτερική πηγή) 
 Create a Customer Journey (Αγγλικά – Εξωτερική πηγή) 
 How To Build An Email List: 60 Free Ways You Can Use Right Now (Αγγλικά – Εξωτερική πηγή) 

Search Engine Marketing (SEM)

 SEM & Google Adwords (Video στα Ελληνικά) 
 How to Retarget Your Visitors and Drive Visitors Back to your Website (Αγγλικά – Εξωτερική πηγή) 
 How to Launch Your First Google Ads Remarketing Campaign (Αγγλικά – Εξωτερική πηγή) 

Social Media Marketing

 Προώθηση στα Social Media (Video στα Ελληνικά) 
 How to Setup Your Facebook Pixel and Add it to WordPress (Αγγλικά – Εξωτερική πηγή) 
 How to Create Facebook Custom Audiences That Convert (Αγγλικά – Εξωτερική πηγή) 
Εισαγωγή στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ για τον Τουριστικό Τομέα - ΔΩΡΕΑΝ
ΚΟΣΤΟΣ: Δωρεάν
Εκκαθάριση
elEL
Letstudy Logomark

Η γνωμη σας μετραει

Πείτε μας ποιο μάθημα θα σας ενδιέφερε να αναπτύξουμε ως επόμενο στην πλατφόρμα του Letstudy

Στο παρακάτω πεδίο καταχωρήστε το email σας, στην περίπτωση που θέλετε να σας ενημερώσουμε εάν δημιουργηθεί το μάθημα που προτείνατε
Letstudy Logomark

Εισάγετε το username ή το email σας μαζί με τον κωδικό σας, για να συνδεθείτε στο Letstudy