Κωνσταντίνου Καραμανλή 145, ΤΚ 542 49 Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με τη γλώσσα Python

Μάθε την Python, μια από τις πιο διαδεδομένες και ισχυρές γλώσσες προγραμματισμού, με σκοπό να αναπτύξεις τη δική σου εφαρμογή

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Play Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Στοιχεία Προγράμματος:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Βίντεο Μαθήματος

Περίληψη Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στη εξαιρετικά διαδεδομένη γλώσσα προγραμματισμού Python. Σύμφωνα με το Stack Overflow,  την μεγαλύτερη ανοιχτή κοινότητα προγραμματιστών παγκοσμίως, αλλά και με βάση πληθώρα άλλων πηγών, η γλώσσα Python είναι από τις πιο δημοφιλείς και ταχύτερα αναπτυσσόμενες “νέες” γλώσσες προγραμματισμού.

Διδάσκεται από τα Ελληνικά σχολεία μέχρι και τις σχολές ιδιωτικών ιδρυμάτων αλλά και Πανεπιστημίων, διότι οποιοσδήποτε γνωρίζει τη γλώσσα Python μπορεί να ασχοληθεί με πληθώρα εφαρμογών όπως:

 • Ανάπτυξη Web εφαρμογών (Web development)
 • Εφαρμογές μηχανικής μάθησης (machine learning) και τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence)
 • Εφαρμογές παιχνιδιών (Games Development)
 • Εφαρμογές οπτικοποίησης δεδομένων (Data Visualization)
 • Desktop εφαρμογές
 • Big data και ανάλυση δεδομένων
 • Ανάκτηση δεδομένων από το διαδίκτυο (Data Scraping)

Ενδεικτικά, οι παρακάτω εταιρίες χρησιμοποιούν την Python

 • Facebook
 • YouTube
 • Dropbox
 • Quora
 • Slideshare
 • Netflix
 • Pinterest
 • … άλλες πολλές
Στο μάθημα θα παρουσιαστούν οι βασικές δομές δεδομένων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με την Python ώστε να μάθετε να αναπτύσσετε δικές σας εφαρμογές. Επίσης, γίνεται πλήρης αναφορά στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό και σας παρουσιάζονται πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη φιλοσοφία προγραμματισμού στα δικά σας προγράμματα.
Αποτελεί εξαιρετική πηγή στην περίπτωση που μετέπειτα θα θελήσετε να εμβαθύνετε σε βιβλιοθήκες της Python (όπως Pandas, NumPy, Tkinter, PyGames κτλ) αλλά και Frameworks (όπως για παράδειγμα Django και Flask) για την ανάπτυξη Web εφαρμογών.
 

Διάρκεια Μαθήματος

Το μάθημα μπορείτε να το ξεκινήσετε οποιαδήποτε ημερομηνία επιθυμείτε, εφόσον είναι σε καθεστώς “Αυτομελέτης“. Καθώς αποτελείται από video, μπορείτε να  το ολοκληρώσετε στον δικό σας ρυθμό, σε ώρες και ημέρες που βολεύουν στον προσωπικό σας προγραμματισμό. Αν και η πρόσβαση στο μάθημα ισχύει για 2 χρόνια, ο προτεινόμενος χρόνος ολοκλήρωσης του μαθήματος προτείνεται να είναι κοντά στις 7 εβδομάδες.

Περιεχόμενα Μαθήματος και Τρόπος Παρακολούθησης

Εισαγωγή στην Python

Γιατί να χρησιμοποιήσετε την γλώσσα Python 05:45

Μεταβλητές

Τι είναι οι μεταβλητές, ανάθεση και εκτύπωση τιμής 07:19
Ονοματοδοσία Μεταβλητών 03:01

Γνωριμία

Αριθμητικοί τύποι και τελεστές 09:16
Βιβλιοθήκη math 09:03
Βιβλιοθήκη random 05:55

Αλφαριθμητικός και Λογικός Τύπος Δεδομένων

Αλφαριθμητικός τύπος και τελεστές 09:08
Λογικός τύπος δεδομένων και λογικοί τελεστές 14:08
Συναρτήσεις & Μέθοδοι Αλφαριθμητικών 14:19

Είσοδος και Έξοδος δεδομένων

Μορφοποίηση Εξόδου 09:29
Καθορισμός Εμφάνισης 09:24
Είσοδος από το πληκτρολόγιο 11:56

Δομή if

Βασική σύνταξη δομής if 08:03
Σύνταξη if..else 05:45
Σύνταξη if..elif..else 09:14
Υπό-συνθήκη εκφράσεις (conditional expressions) 06:18

Δομή While

Σύνταξη και χρήση της while 07:44
Η εντολή break 07:54
Η εντολή continue 04:52

Επανάληψη for

Εισαγωγή στην επανάληψη με την for 06:54
Η συνάρτηση range 09:19
Παράδειγμα με την range 05:55
Η λέξη-κλειδί else στις δομές επανάληψης 05:05
Επανάληψη for με την enumerate 09:04

Λίστες (lists) στην Python

Χαρακτηριστικά Λίστας & Δημιουργία (list()) 04:34
Πρόσβαση σε στοιχεία λίστας και συνένωση λιστών 08:50
Ανάγνωση λίστας (τελεστής in) 09:31
Κατασκευή λίστας με περιγραφή (list comprehension) 12:18
Λίστα λιστών 12:07

Συναρτήσεις και μέθοδοι λίστας

Συναρτήσεις Λίστας 04:43
Μέθοδοι Λίστας 11:12

Τομές (Slicing)

Τομές λίστας 05:51
Ανάθεση τιμών με τομή 03:36

Σύνολα (Sets) στην Python

Εισαγωγή στα σύνολα (Δήλωση, εισαγωγή και διαγραφή τιμών) 04:57
Μέθοδοι Συνόλων 12:38
Παράδειγμα με σύνολα (Τζόκερ) 13:29

Πλειάδες

Εισαγωγή στις πλειάδες 09:12

Λεξικά στην Python

Χαρακτηριστικά Λεξικού & Δημιουργία (dict()) 03:05
Δημιουργία, πρόσβαση και εισαγωγή στοιχείων 10:10
Κατασκευή Λεξικού με Περιγραφή (Dictionary comprehension) 12:41
Ανάγνωση λεξικού 06:41
Διαγραφή στοιχείων από λεξικό 04:25

Συναρτήσεις και μέθοδοι λεξικού

Συναρτήσεις Λεξικού 06:17
Μέθοδοι Λεξικού 10:37

Εισαγωγή στις συναρτήσεις

Ορισμός και κάλεσμα συνάρτησης 06:15
Ορίσματα και παράμετροι συναρτήσεων 09:49
Επιστρεφόμενες τιμές συνάρτησης 07:28
Λίστες και Λεξικά ως επιστρεφόμενες τιμές 07:48

Περισσότερα για τα ορίσματα

Παράμετροι με προκαθορισμένες τιμές 05:25
Λέξεις – Κλειδιά στις παραμέτρους συναρτήσεων 04:59
Απροσδιόριστος αριθμός παραμέτρων 10:34

Εμβέλεια Μεταβλητών

Εμβέλεια Μεταβλητών 06:28

Γεννήτορες

Γεννήτορες 09:24

Συνήθεις συναρτήσεις

Η συνάρτηση map() 06:26
Η συνάρτηση filter() 03:38
Η συνάρτηση zip() 03:13

Άνοιγμα (open/with)

Άνοιγμα αρχείων (open) και ανάγνωση με την read 04:58
Ανάγνωση αρχείου με readline και readlines 08:02
Εγγραφή και Προσάρτηση σε αρχείο 10:55
Διαχείριση αρχείων με την with 04:49

Διαχείριση αρχείων

Παράδειγμα με χρήση αρχείων 09:13
Διαχείριση αρχείων csv 16:12

Εξαιρέσεις

Διαχείριση Εξαιρέσεων (exceptions) 11:42

Βασικές αρχές αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού

Εισαγωγή στις κλάσεις και αντικείμενα 05:13
Δημιουργία κλάσεων και αντικειμένων 05:40

Γνωρίσματα και μέθοδοι

Γνωρίσματα αντικειμένων 05:40
Η μέθοδος __init__ 10:36
Μέθοδοι αντικειμένων 06:09

Κληρονομικότητα και Πολυμορφισμός

Τι είναι η κληρονομικότητα (Inheritance) 02:47
Δημιουργία κληρονομικότητας 06:06
Περισσότερα για την κληρονομικότητα 06:28
Πολυμορφισμός (Polymorphism) 02:24

Περισσότερα για τα γνωρίσματα

Γνωρίσματα και μέθοδοι αντικειμένων και κλάσης 06:23
Ιδιωτικά και δημόσια γνωρίσματα 03:02

Ειδικές μέθοδοι (Dunder)

Μέθοδος αποδόμησης (Destructor) 03:16
Ειδικές μέθοδοι 07:08

 

Το μάθημα είναι χωρισμένο σε 7 ενότητες (εβδομάδες). Σε κάθε ενότητα, καλείστε να παρακολουθήσετε τις διαλέξεις που βρίσκονται σε μορφή Video σε ημέρες και ώρες που βολεύουν τον προσωπικό σας προγραμματισμό καθώς και να ολοκληρώστε τις δραστηριότητες που περιλαμβάνει το μάθημα.

Οι δραστηριότητες αυτές είναι:

 • Mini Quiz μετά από μια σειρά από video
 • Εβδομαδιαία Quiz στο τέλος κάθε θεματικής εβδομάδας
 • Προγραμματιστικές ασκήσεις όπου καλείστε να αναπτύξετε κώδικα Python, με βάση τις διαλέξεις που έχετε παρακολουθήσει.

Οι δραστηριότητες των Quiz αυτές απαιτούνται να ολοκληρωθούν από τους εκπαιδευόμενους ώστε να τους χορηγηθεί η βεβαίωση ολοκλήρωσης του μαθήματος του Letstudy. Ακόμη όμως και να μην είναι η βεβαίωση ο σκοπός σας, καλό θα είναι να ασχοληθείτε με τις δραστηριότητες ώστε να επιτύχετε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.

Στις προγραμματιστικές ασκήσεις καλείστε να συγκρίνετε τη λύση σας με την πρότυπη λύση που σας παρέχουμε, ώστε να μπορέσετε να αντιληφθείτε τυχόν παραλήψεις στον κώδικα σας.

Σε ποιους Απευθύνεται

Το μάθημα αυτό απευθύνεται στον Αρχάριο χρήστη ο οποίος δεν έχει ασχοληθεί ξανά με τη γλώσσα προγραμματισμού Python και θέλει να την μάθει. Ακόμη, απευθύνεται σε όσους γνωρίζουν κάποια άλλη γλώσσα προγραμματισμού και θέλουν να μάθουν και τη γλώσσα Python.

Επίσης, ακόμη κι εάν έχετε ασχοληθεί με τη γλώσσα Python αυτό το μάθημα θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε βαθύτερη κατανόηση των θεμάτων καθώς τα μαθήματα παρουσιάζονται σα να μην είχατε κάποια πρώτερη γνώση.

Εάν είστε εκπαιδευτικός ο οποίος ενδιαφέρεται να κατανοήστε την Python ώστε να μπορέσετε να την διδάξετε αργότερα κι εσείς, το εκπαιδευτικό υλικό που σας παρουσιάζεται καλύπτει όλη τη θεματολογία που θα σας χρειαστεί.

Αν είστε μαθητής, φοιτητής ή ακόμη και ερευνητής, μέσα από το μάθημα θα κατανοήσετε τις βασικές γνώσεις που θα σας χρειαστούν είτε στα μαθήματα της σχολής σας αλλα ακόμη δρα ως πυλώνας για τη μετέπειτα ενασχόληση σας σε προχωρημένα θέματα με την Python.

Τι θα μου προσφέρει το μάθημα

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος θα μπορείς να:

 • Εγκαταστήσεις την Python τοπικά στον υπολογιστή σου και να χρησιμοποιήσεις τον παρεχόμενο Editor και το Shell ώστε να τρέχεις τα δικά σου προγράμματα
 • Γράφεις κώδικα Python με σκοπό την επίλυση απλών ή και πιο σύνθετων προβλημάτων
 • Χρησιμοποιείς τις δομές δεδομένων της Python ανάλογα με την περίσταση και το πρόβλημα που καλείσαι να λύσεις (Λίστες, Σύνολα, Πλειάδες, Λεξικά)
 • Δημιουργείς τις δικές σου συναρτήσεις αλλά και να χρησιμοποιείς της ενσωματωμένες συναρτήσεις της Python
 • Εξηγήσεις τις διαφορές και τις χρήσεις των δομών ελέγχου ροής που υλοποιούνται στην Python
 • Διαχειρίζεσαι αρχεία για μόνιμη αποθήκευση δεδομένων αλλά και ανάκτηση δεδομένων από αυτά
 • Χρησιμοποιείς την αντικειμενοστραφή προσέγγιση προγραμματισμού στα προγράμματα που αναπτύσσεις και να κατανοείς όλους τους όρους που αφορούν στην αντικειμενοστρέφεια

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν αυστηρά προαπαιτούμενα για να παρακολουθήσεις το μάθημα καθώς δεν προϋποθέτει προηγούμενη γνώση προγραμματισμού. Φυσικά αν γνωρίζεις κάποια άλλη γλώσσα αυτό θα σε βοηθήσει να προχωρήσεις γρηγορότερα. Κάποιες βασικές δεξιότητες σε ψηφιακό περιβάλλον (όπως π.χ. εγκατάσταση προγραμμάτων, άνοιγμα και αποθήκευση αρχείων σε λειτουργικό Windows) είναι σημαντικές και πρέπει να θεωρούνται δεδομένες.

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με τη γλώσσα Python

25
 • 10 Ώρες Συνολικού Βίντεο
 • Πρόσβαση στο Μάθημα για 2 Χρόνια
 • Επίλυση αποριών από τον καθηγητή
 • Διαθεσιμότητα του μαθήματος 24/7
 • Βεβαίωση ολοκλήρωσης από την Letstudy

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Επικοινωνήστε μαζί μας εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα

Clear

Εισαγωγή στον προγραμματισμό με τη γλώσσα Python

Εισαγωγή στον προγραμματισμό με τη γλώσσα Python

Εισαγωγή στον προγραμματισμό με τη γλώσσα Python

Εισαγωγή στον προγραμματισμό με τη γλώσσα Python

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με τη γλώσσα PYTHON

Letstudy - Πλατφόρμα Παροχής Ελληνικών MOOC

Letstudy Logomark

Εισάγετε το username ή το email σας μαζί με τον κωδικό σας, για να συνδεθείτε στο Letstudy