Εισαγωγή στην ανάπτυξη Web εφαρμογών με την PHP και την SQL

Ανέπτυξε τις δικές σου Web εφαρμογές με την PHP, μια από τις πιο ισχυρές και δημοφιλής γλώσσες προγραμματισμού, σε συνδυασμό με την SQL.

Διδάσκων μαθήματος: Νικόλαος Πολιτόπουλος
Έναρξη μαθήματος: Αυτομελέτη

Περίληψη μαθήματος

Το μάθημα σας εισάγει στον προγραμματισμό με τη γλώσσα PHP. Η PHP είναι σήμερα είναι μια ισχυρή και δημοφιλής γλώσσα προγραμματισμού για την ανάπτυξη δυναμικών ιστοσελίδων.

Το μάθημα ουσιαστικά σας μαθαίνει πώς λειτουργούν οι δομές και εντολές της PHP και σας καθοδηγεί στο πώς να υλοποιήσετε μια ολοκληρωμένη ιστοσελίδα με τη χρήση της. Ξεκινά από τους βασικούς τύπους δεδομένων και τους πίνακες, την εμφάνιση αποτελεσμάτων στην οθόνη, περνά στις δομές επανάληψης και ελέγχου, στην γεφύρωση της PHP με την SQL, την ασφάλεια της ιστοσελίδας και κλείνει με την αναφορά στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό με PHP

Διάρκεια Μαθήματος

Το μάθημα μπορείτε να το ξεκινήσετε οποιαδήποτε ημερομηνία επιθυμείτε, εφόσον είναι σε καθεστώς “Αυτομελέτης“. Η προτεινόμενη διάρκεια ολοκλήρωσης του μαθήματος είναι 8 εβδομάδες.

Περιεχόμενα Μαθήματος και Τρόπος Παρακολούθησης

Το μάθημα είναι χωρισμένο σε 8 ενότητες (εβδομάδες). Σε κάθε ενότητα, καλείστε να παρακολουθήσετε τις διαλέξεις που βρίσκονται σε μορφή Video σε ημέρες και ώρες που βολεύουν τον προσωπικό σας προγραμματισμό καθώς και να ολοκληρώστε τις δραστηριότητες που περιλαμβάνει το μάθημα.

Οι δραστηριότητες αυτές είναι:

 • Mini Quiz μετά από μια σειρά από video
 • Εβδομαδιαία Quiz στο τέλος κάθε θεματικής εβδομάδας
 • Προγραμματιστικές ασκήσεις όπου καλείστε να αναπτύξετε και να παραδώσετε κώδικα, με βάση τις διαλέξεις που έχετε παρακολουθήσει.

Η τελευταία ενότητα του μαθήματος δεν περιλαμβάνει επιπλέον video-διαλέξεις αλλά καλείστε να δημιουργήσετε μια ολοκληρωμένη web εφαρμογή, με βάση αυτά που έχετε διδαχθεί από τις 7 εβδομάδες του μαθήματος.

Οι δραστηριότητες αυτές απαιτούνται να ολοκληρωθούν από τους εκπαιδευόμενους ώστε να τους χορηγηθεί η βεβαίωση ολοκλήρωσης του μαθήματος του Letstudy. Ακόμη όμως και να μην είναι η βεβαίωση ο σκοπός σας, καλό θα είναι να ασχοληθείτε με τις δραστηριότητες ώστε να επιτύχετε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.

Σε ποιους Απευθύνεται

Το μάθημα απευθύνεται στον αρχάριο που θέλει να μάθει τη βασική PHP. Αν είστε μαθητής, φοιτητής, εκπαιδευτικός, ερευνητής αλλά και προγραμματιστής και θέλετε να γνωρίσετε την PHP εύκολα και γρήγορα αυτό είναι ένα μάθημα για εσάς. Ειδικά αν είστε εκπαιδευτικός το μάθημα θα σας προσφέρει ιδέες και εκπαιδευτικό υλικό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με τη σειρά σας με τους μαθητές σας.

Τι θα μου προσφέρει το μάθημα

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος θα μπορείς να:

 • Σχεδιάσεις τη δική σου ιστοσελίδα
 • Γνωρίζεις ποια είναι τα δομικά υλικά για να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα
 • Επιλέγεις τις κατάλληλες δομές για υλοποίησεις τη δική σου Web εφαρμογή
 • Επαληθεύεις τις επιλογές σου και να απορρίπτεις αυτές που δε σου ταιριάζουν διορθώνωντας πιθανά λάθη.

Προαπαιτούμενα

Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε το μάθημα θα ήταν καλό να κατέχετε βασικές γνώσεις HTML, αν και στο μάθημα θα κάνουμε μια μικρή εισαγωγή στην γλώσσα HTML. Η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ιστοσελίδας απαιτεί τον συνδυασμό και των δύο (HTML + PHP). Φυσικά αν γνωρίζετε κάποια άλλη γλώσσα αυτό θα σας βοηθήσει να προχωρήσετε γρηγορότερα. Κάποιες βασικές δεξιότητες σε ψηφιακό περιβάλλον (όπως π.χ. εγκατάσταση προγραμμάτων, άνοιγμα και αποθήκευση αρχείων σε λειτουργικό Windows) είναι σημαντικές και πρέπει να θεωρούνται δεδομένες.

Αναλυτικά Περιεχόμενα Μαθήματος

Εισαγωγή

Εισαγωγικό Video

Προετοιμασία για το μάθημα

Εγκατάσταση XAMPP

Εγκατάσταση του Notepad++

Εισαγωγή

Παρουσίαση του μαθήματος

2:28

2 λόγια για την HTML

15:00

Mini Quiz

Εισαγωγή στην PHP

14:00

Mini Quiz

Διαχείριση δεδομένων στην PHP

Τι είναι οι μεταβλητές

9:07

Mini Quiz

Τελεστές στην PHP

15:29

Mini Quiz

Tι είναι τα Arrays

16:18

Mini Quiz

QUIZ

Quiz ενότητας 1

Πρακτική Υλοποίηση

Εργασία ενότητας 1

Δομή Επιλογής if

Βασική σύνταξη δομής if

13:33

Mini Quiz

Δομές επανάληψης

Σύνταξη και χρήση της For

9:01

Mini Quiz

Σύνταξη και χρήση της while

8:59

Mini Quiz

Η Εντολή foreach

8:57

Mini Quiz

Δομή επιλογής switch

Σύνταξη και χρήση της switch

6:48

Mini Quiz

QUIZ

Quiz ενότητας 2

Πρακτική Υλοποίηση

Εργασία Ενότητας 2

Ενσωματωμένες στην PHP μέθοδοι

Σύνταξη και χρήση της date()

6:32

Mini Quiz

Σύνταξη και χρήση της συναρτήσεων για strings

10:58

Mini Quiz

Σύνταξη και χρήση της συναρτήσεων για αριθμητικά

11:14

Mini Quiz

Σύνταξη και χρήση της συναρτήσεων για arrays

7:23

Mini Quiz

Δημιουργία Συναρτήσεων

Σύνταξη νέων συναρτήσεων

4:34

Ροή προγράμματος

8:06

Mini Quiz

Τι είναι η include() και η require ()

7:21

Ορίσματα συναρτήσεων και επιστροφή τιμών

11:04

Mini Quiz

QUIZ

Quiz ενότητας 3

Πρακτική Υλοποίηση

Εργασία Ενότητας 3

Εισαγωγή Δεδομένων με τη χρήση HTML forms

Τι είναι οι HTML Forms

5:15

Δημιουργία μια βασικής φόρμας

9:49

Mini Quiz

Φόρμες και δεδομένα

Σύνταξη και χρήση των $_GET και $_POST

13:42

Mini Quiz

Προσθήκη στοιχείων εισόδου

8:51

Εισαγωγή Προεπιλεγμένων τιμών και συνδυασμός Forms με Arrays

6:42

Mini Quiz

QUIZ

Quiz ενότητας 4

Πρακτική Υλοποίηση

Εργασία Ενότητας 4

Χρήση SQL για διαχείρηση πινάκων

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων

12:08

Mini Quiz

Το περιβάλλον του phpMyAdmin

11:15

Mini Quiz

PDO

Τι είναι τα MySQL types

5:29

Mini Quiz

Τι είναι η εντολή SELECT

6:45

Mini Quiz

Τι είναι η εντολές ADD και UPDATE

8:05

Mini Quiz

Τι είναι η εντολή DELETE

5:10

Mini Quiz

QUIZ

Quiz ενότητας 5

Πρακτική Υλοποίηση

Εργασία Ενότητας 5

Ασφάλεια στη βάση δεδομένων

SQL Injection και πως να το αποφύγετε

8:56

Mini Quiz

Prepared Statements

14:24

Mini Quiz

Ασφάλεια χρηστών

Σελίδες προστατευμένες με κωδικό

5:53

Mini Quiz

Sessions

5:23

Mini Quiz

Δημιουργία λογαριασμών χρηστών στην Ιστοσελίδα

9:52

Mini Quiz

Προστασία κωδικών στη βάση δεδομένων

13:29

Mini Quiz

QUIZ

Quiz ενότητας 6

Πρακτική Υλοποίηση

Εργασία Ενότητας 6

Αντικείμενα και κλάσεις στην PHP

Τι είναι τα αντικείμενα και οι κλάσεις

14:04

Mini Quiz

Δημιουργία κλάσεων

8:47

Mini Quiz

Αρχικοποίηση αντικειμένων

Αρχικοποίηση Αντικειμένων

9:42

Mini Quiz

Αρχικοποίηση αντικειμένων με προεπιλεγμένες τιμές

6:43

Mini Quiz

Συναρτήσεις αντικειμένων

Συναρτήσεις αντικειμένων

7:35

Mini Quiz

QUIZ

Quiz ενότητας 7

Πρακτική Υλοποίηση

Εργασία Ενότητας 7

Κατασκευή ενός ολοκληρωμένου Website

Τελικό Project

Εισαγωγή στην ανάπτυξη Web εφαρμογών με την PHP και την SQL - ΔΩΡΕΑΝ Η 1η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΟΣΤΟΣ: Δωρεάν
Εισαγωγή στην ανάπτυξη Web εφαρμογών με την PHP και την SQL - Αγορά του πλήρους μαθήματος
ΚΟΣΤΟΣ: 50.00
Clear
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Nikos Politopoulos

Νικόλαος Πολιτόπουλος

Υποψήφιος Διδάκτορας Πληροφορικής
Ο Νικόλαος Πολιτόπουλος αποφοίτησε από το τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2013. Το 2015 συνέχισε τις Μεταπτυχιακές του σπουδές στο ίδιο Ίδρυμα, στην κατεύθυνση “Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ)”. Από τον Σεπτέμβριο του 2016 είναι υποψήφιος Διδάκτορας του τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ερευνητικό ενδιαφέρον τις φυσικές διεπαφές (Natural User Interfaces). Από το 2016 εργάζεται ως καθηγητής και υπεύθυνος τμήματος πληροφορικής σε ιδιωτικό κολέγιο παρέχοντας μαθήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

4 αξιολογήσεις για το μάθημα: Εισαγωγή στην ανάπτυξη Web εφαρμογών με την PHP και την SQL

 1. Αλέξανδρος Κουντούρης
  5 out of 5

  Αλέξανδρος Κουντούρης (verified owner)

  Έψαχνα μια πλατφορμα εκπαίδευσης με μάθημα php-sql στα ελληνικά αρκετά χρόνια είχα διαβάσει μόνος από βιβλία αυτές της γλώσσες στο LetStudy υπάρχει μια διαλογικότητα ποιο φιλική μέσο των βίντεο και οι εργασίες που μπαίνουν καλύπτουν επάξια την ύλη που μαθαίνεις είναι ένα μάθημα για κάποιον αρχάριο που έχει όρεξη να διαβάσει η για κάποιον που έχει ασχοληθεί λίγο σαν εμένα που έχει όρεξη να δει καινούργιες και ποιο ασφαλείς τρόπους διασύνδεσης και να ξανά ασχοληθεί με τις γλώσσες αυτές αυτές της οκτώ εβδομάδες έπεσε αρκετό διάβασμα και έμεινα ικανοποιημένος από το μάθημα και την υποστήριξη του
  Αλέξανδρος Κουντούρης

 2. sokratis petridis
  5 out of 5

  sokratis petridis (verified owner)

  Επιτελούς και στα ελληνικά video μαθήματα που να σου δίνει να καταλάβεις τον μηχανισμό της php ενα μεγάλο μπράβο στον καθηγητή τα λέει απλά και ωραία και καταλαβαίνεις απολυτά το μάθημα πολύ καλή δουλειά συνεχίστε έτσι.

 3. Dimitra Amorgianou
  5 out of 5

  Dimitra Amorgianou (verified owner)

  Πολύ καλό μάθημα. Σε βοηθάει πολύ να κάνεις μία καλή αρχή ! και επιτέλους video στα ελληνικά. Ο καθηγητής είναι πολύ καλός με μεγαλη μεταδοτικότητα.

 4. Νίκος Ζαγκούλης
  5 out of 5

  Νίκος Ζαγκούλης (verified owner)

  Πολύ καλό μάθημα με ωραία δομή. Συνεχίστε έτσι!

Μόνο μαθητές που έχουν παρακολουθήσει το μάθημα μπορούν να το αξιολογήσουν

Εισαγωγή στην ανάπτυξη Web εφαρμογών με PHP & SQL

Letstudy Logomark

Η γνωμη σας μετραει

Πείτε μας ποιο μάθημα θα σας ενδιέφερε να αναπτύξουμε ως επόμενο στην πλατφόρμα του Letstudy

Στο παρακάτω πεδίο καταχωρήστε το email σας, στην περίπτωση που θέλετε να σας ενημερώσουμε εάν δημιουργηθεί το μάθημα που προτείνατε
Letstudy Logomark

Εισάγετε το username ή το email σας μαζί με τον κωδικό σας, για να συνδεθείτε στο Letstudy