Μεικτή - Συνδυαστική Ψυχοθεραπεία

Τώρα μπορείς να βελτιώσεις τη θεραπευτική σχέση με τους ασθενείς σου και να ενισχύσεις την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό σου. Μπορείς να αναβαθμίσεις σημαντικά την επαγγελματική σου εξέλιξη, ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους στη θεραπευτική προσέγγιση.
Υπάρχει τρόπος να μη μείνεις πίσω, κι αυτός είναι μέσα από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Μεικτής Συνδυαστικής Ψυχοθεραπείας.

Έναρξη: 10/07/2023
Έναρξη: 10/07/2023
Γλώσσα: Ελληνικά
52 Ώρες Συνολικού Βίντεο
Πρόσβαση στο Μάθημα για 2 Χρόνια
Βεβαίωση ολοκλήρωσης από την Letstudy
Επίπεδο: Όλα τα επίπεδα
Εκπαιδευτές: Θεοφυλίδης Α. – Καρακατσούλης Γ. – Χριστόπουλος Α.

Στοιχεία Προγράμματος:

Γλώσσα: Ελληνικά
52 Ώρες Συνολικού Βίντεο
Πρόσβαση στο Μάθημα για 2 Χρόνια
Βεβαίωση ολοκλήρωσης από την Letstudy
Επίπεδο: Όλα τα επίπεδα
Εκπαιδευτής: Θεοφυλίδης Α. – Καρακατσούλης Γ. – Χριστόπουλος Α.

Παρουσίαση Προγράμματος & Εκπαιδευτών

Τι θα μου προσφέρει το Πρόγραμμα

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του Προγράμματος οι συμμετέχοντες:

 1. Θα μπορούν να λαμβάνουν σωστό ιστορικό
 2. Θα ορίζουν ορθά τη θεραπευτική σχέση με τον ασθενή
 3. Θα ενισχύσουν ολοκληρωμένα τις γνώσεις τους πάνω στην Διάγνωση και την Θεραπεία
 4. Θα γνωρίσουν τη χρήση βασικών Κλινικών δοκιμασιών (τέστ) αξιολόγησης
 5. Θα γνωρίσουν σε βάθος την Θεραπευτική Τακτική των κύριων Ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων σε συγκεκριμένα προβλήματα και διαταραχές.
 6. Θα έχουν αποκομίσει σημαντική πρακτική εμπειρία σε συμπυκνωμένο χρόνο, μέσω της οργανωμένης διαδικασίας του Εκπαιδευτικού Προγράμματος
 7. Θα έχουν κατανοήσει τον τρόπο σκέψης έμπειρων επαγγελματιών στο χώρο

Πλεονεκτήματα του Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

 • Ευέλικτη μορφή εκπαίδευσης
 • Χαμηλό κόστος συμμετοχής
 • Παροχή πρακτικών γνώσεων σε επαγγελματικό επίπεδο
 • Συνεχόμενη υποστήριξη των Εκπαιδευομένων
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης από την Letstudy, επικυρωμένο με τις υπογραφές των διδασκόντων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Περιεχόμενα Προγράμματος και τρόπος παρακολούθησης

Οι περισσότερες προσεγγίσεις Ψυχοθεραπείας  δεν είναι τέλειες, απαιτούν υψηλό κόστος και χρόνο Εκπαίδευσης για τους Ψυχοθεραπευτές ενώ σε αρκετές περιπτώσεις  δεν ανταποκρίνονται επαρκώς σε όλες τις ανάγκες των πελατών.

Η Μεικτή- Συνδυαστική Ψυχοθεραπευτική προσέγγιση χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορη τεχνική, στρατηγική ή θεωρητική δομή από οποιοδήποτε θεραπευτικό σχήμα ή προσέγγιση με στόχο την βέλτιστη κατανόηση, παρέμβαση και αποκατάσταση του προβλήματος του θεραπευομένου.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Παρακολούθηση εισηγήσεων, παρουσίαση πραγματικών περιστατικών διαφόρων διαγνωστικών κατηγοριών, και εξήγηση των θεραπευτικών πρακτικών που ακολουθούνται
 • Συγκεκριμένα αναλύεται το πλαίσιο του θεραπευτικού σχεδιασμού, οι τεχνικές και η εφαρμογή τους και παρουσιάζονται συγκεκριμένα παραδείγματα Ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης (Βραχείας Ψυχοδυναμικής, Γνωστικής Αναλυτικής, Συμπεριφορικής και Ανθρωπιστικής-Πελατοκεντρικής)

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα είναι χωρισμένο σε 3 ενότητες. Όλα τα μαθήματα προσφέρονται με ασύγχρονο τρόπο εκπαίδευσης μέσω video τα οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε στο δικό σας ρυθμό, σε ημέρες και ώρες που βολεύουν τον προσωπικό σας προγραμματισμό.

Κατά την διάρκεια των ενοτήτων παρουσιάζονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής των ψυχοθεραπευτικών τεχνικών, ο τρόπος επιλογής των κατάλληλων τεχνικών, ο θεραπευτικός σχεδιασμός και η αξιολόγηση του θεραπευτικού αποτελέσματος.

Παρέχονται σημειώσεις και εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή καθώς και βεβαίωση παρακολούθησης από το Letstudy, υπογεγραμμένη από τους διδάσκοντες.

Περιεχόμενα Ενότητας 1

1.1 Ψυχοθεραπευτική Συνέντευξη

1.2 Λήψη ιστορικού

1.3 Κλινική συνέντευξη

1.4 Τι να περιμένουμε στην 1η συνεδρία και τι στις επόμενες

1.5 Αξιολόγηση άγχους και στρές (STAI – DASS 21 – DASS 42 – Hamilton)

1.6 Κατάθλιψη – Κλίμακα του Beck

1.7 Βασικές αρχές της Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας

1.8 Μέθοδοι αναδόμησης

1.9 Βασικά χαρακτηριστικής της Ψυχοθεραπείας

1.10 Βασικές αρχές της πελατοκεντρικής προσέγγισης

1.11 Θεραπευτικές προσεγγίσεις

1.12 Η ψυχοθεραπεία της κατάθλιψης

1.13 Αποφευκτική Διαταραχή Προσωπικότητας (ΑΔΠ)

1.14 Διαταραχή Ψυχογενούς Ανορεξίας (ΔΨΑ)

Περιεχόμενα Ενότητας 2

2.1 Βασικές αρχές Γνωστικής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας (Ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο και τεχνικές)

2.2 Στάδια ανάπτυξης και μηχανισμοί άμυνας

2.3 Ψυχαναλυτική θεραπεία

2.4 Το ψυχοθεραπευτικό φυλλάδιο

2.5 Εμπλοκές

2.6 Ερωτηματολόγιο προσωπικών πηγών

2.7 Γενικότερο πλαίσιο της ΓΑΨ και αναδιαμόρφωση

2.8 Διαγράμματα ροής

2.9 Περιπτώσεις θεραπειών (παρουσίαση 6 πραγματικών περιστατικών)

2.10 ΓΑΨ διαταραχής πανικούς με παρανοειδή στοιχεία προσωπικότητας

2.11 ΓΑΨ διαταραχής πανικού με αγοραφοβία

2.12 Γνωστική συμπεριφορική ψυχοθεραπεία

2.13 Θεραπευτικοί στόχοι και γνωστική αναδόμηση

2.14 Μείζων καταθλιπτική διαταραχή

2.15 Γενικευμένη αγχώδης διαταραχή

Περιεχόμενα Ενότητας 3

3.1 Βασικές αρχές της Βραχείας ψυχοδυναμικής Ψυχοθεραπείας (Ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο και τεχνικές)

3.2 Τεχνικές παρέμβασης με σκοπό την άσκηση πίεσης

3.3 Παρουσίαση Live συνεδριών ασθενούς με ενδο-οικογενειακά προβλήματα

3.4 Παρουσίαση Live συνεδρίας ασθενούς με κρίσεις πανικού

3.5 Παρουσίαση Live συνεδρίας ασθενούς με εκρήξεις θυμού

3.6 Παρουσίαση Live Follow up συνεδρίας ασθενούς με εθισμό στον τζόγο

Διάρκεια Μαθήματος

Ο νέος κύκλος του προγράμματος ξεκινάει στις 10 Ιουλίου 2023.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του προγράμματος είναι 12 εβδομάδες (~4,5 ώρες/εβδομάδα). Κάθε εβδομάδα θα γίνεται διαθέσιμο το αντίστοιχο υλικό των 4,5 ωρών, μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση του προγράμματος.

Σε ποιους Απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Μεικτή Συνδυαστική Ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε Eπαγγελματίες Ψυχικής Υγείας που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις και ειδίκευση στην Θεραπευτική προσέγγιση της Μεικτής Συνδυαστικής Ψυχοθεραπείας με σκοπό είτε να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο ιδιωτικό ιατρείο ή γραφείο τους μετά την απόκτηση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος είτε να αναβαθμίσουν κρίσιμα την Επαγγελματική τους κατάρτιση στα ζητήματα της Ψυχοθεραπείας.

Ενδεικτικά, το Πρόγραμμα είναι κατάλληλο για:

 • Ψυχολόγους
 • Ειδικευόμενους Ψυχιάτρους
 • Νευρολόγους
 • Ειδικούς Παιδαγωγούς
 • Νευροψυχολόγους
 • Κλινικούς Ψυχολόγους
 • Τελειόφοιτους φοιτητές Ψυχολογίας
 • Λογοθεραπευτές
 • Εργοθεραπευτές
 • Φοιτητές των παραπάνω αντίστοιχων ειδικοτήτων

Μεικτή - Συνδυαστική Ψυχοθεραπεία

€440
320
 • 52 Ώρες Συνολικού Βίντεο
 • Πρόσβαση στο Μάθημα για 2 Χρόνια
 • Επίλυση αποριών από τον καθηγητή
 • Διαθεσιμότητα του μαθήματος 24/7
 • Βεβαίωση ολοκλήρωσης από την Letstudy

Εκπαιδευτές του Προγράμματος

Δρ. Θεοφυλίδης
Αντώνης​

Ο Δρ. Θεοφυλίδης Αντώνης έχει σπουδάσει Ψυχολογία και έχει μεταπτυχιακή ειδίκευση: α) στην Γνωστική –πειραματική ψυχολογία και β)στην κλινική ψυχολογία. Η πολυετής έρευνα καθώς και η διδακτορική διατριβή του αφορούσαν τα όρια της ανθρώπινης χωρικής σκέψης και τις νοητικές αναπαραστάσεις. Έχει ειδικευτεί στην Κλινική Νευροψυχολογία και Ψυχοβιολογία (Γ΄Ψυχιατρική Πανεπιστημιακή Κλινική ΑΠΘ) και στην Ψυχοθεραπεία παιδιών, εφήβων και ενηλίκων (Παιδοψυχιατρικό τμήμα Ιπποκράτειο Νοσοκομείο & ΚΨΥ ΒΔ τομέα Θεσσαλονίκης). Έχει διδάξει μαθήματα Ψυχολογίας και Νευροψυχολογίας στα τμήματα Ψυχολογίας των Πανεπιστημίων Δυτικής Μακεδονίας και Ιωαννίνων, στα τμήματα, Εργοθεραπείας και Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στα Πανεπιστήμια Frederic και Νεάπολης Πάφου και σε αντίστοιχα τμήματα ιδιωτικών Πανεπιστημίων. Διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Κλινική Ψυχική Υγεία» της Ιατρικής σχολής του Α.Π.Θ. καθώς και στο πρόγραμμα «Πιστοποίηση στην Κλινική Ψυχομετρία και Νευροψυχολογία» της Γ΄ Πανεπιστημιακής Κλινικής του Α.Π.Θ. Έχει εκπαιδευτεί στην Γνωστική Συμπεριφορική και Γνωστική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία και ασκεί ιδιωτικά δραστηριότητα Κλινικού Ψυχολόγου.

Καρακατσούλης Ν. Γρηγόριος

Ο Γρηγόριος Ν. Καρακατσούλης αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ειδικεύτηκε στην ειδικότητα της Ψυχιατρικής. Είναι επίσης γνωστικός Αναλυτικός Ψυχοθεραπευτής από το 2015 καθώς έχει παρακολουθήσει και ολοκληρώσει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Ελληνικής Εταιρείας Γνωστικής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας (Hellenic Society for Gognitive-Analytic Therapy). Εργάζεται σε θέση Ψυχιάτρου, Επιμελητή Β΄ ΕΣΥ στη Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ από το 2017 και είναι υποψήφιος διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Χριστόπουλος
Αθανάσιος

Ο Χριστόπουλος Αθανάσιος αποφοίτησε το 2005 από την Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με ειδίκευση στην ειδικότητα της Ψυχιατρικής. Είναι μέλος της Πανελλήνιας Εταιρίας Βραχείας Εντατικής Δυναμικής Ψυχοθεραπείας. Έχει παρακολουθήσει πληθώρα συνεδρίων Διεθνών και Πανελληνίων, κλινικών εργαστηρίων και κύκλων σεμιναρίων με θέματα Ψυχιατρικής, Ψυχοφαρμακολογίας, Ψυχοθεραπευτικών Τεχνικών (LEAP, ISTDP, CBT, CAT). Από το 2008 και έπειτα, έχει συνεργαστεί με νευρολογικές κλινικές στις πόλεις του Βόλου, της Κοζάνης και της Θεσσαλονίκης. Από το 2018 μέχρι και σήμερα, είναι υπεύθυνος του Ψυχιατρικού Τμήματος της Ψυχιατρικής Κλινικής Ασκληπειίον και Επιστημονικός Συνεργάτης της Ψυχιατρικής Κλινικής San Vitale και της Ψυχιατρικής Κλινικής "Ελπίδα" Κατερίνης

Επικοινωνήστε μαζί μας εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα

Μεικτή - Συνδυαστική Ψυχοθεραπεία - Αγορά του προγράμματος
ΚΟΣΤΟΣ: 320.00
Εκκαθάριση
elEL

Μεικτή - Συνδυαστική Ψυχοθεραπεία

Μεικτή - Συνδυαστική Ψυχοθεραπεία

Μεικτή - Συνδυαστική Ψυχοθεραπεία

Μεικτή - Συνδυαστική Ψυχοθεραπεία

Letstudy - Πλατφόρμα Παροχής Ελληνικών MOOC

Letstudy Logomark

Η γνωμη σας μετραει

Πείτε μας ποιο μάθημα θα σας ενδιέφερε να αναπτύξουμε ως επόμενο στην πλατφόρμα του Letstudy

Στο παρακάτω πεδίο καταχωρήστε το email σας, στην περίπτωση που θέλετε να σας ενημερώσουμε εάν δημιουργηθεί το μάθημα που προτείνατε
Letstudy Logomark

Εισάγετε το username ή το email σας μαζί με τον κωδικό σας, για να συνδεθείτε στο Letstudy