Μεικτή - Συνδυαστική Ψυχοθεραπεία

Αποκτήστε εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στη θεραπευτική προσέγγιση της Μεικτής Συνδυαστικής Ψυχοθεραπείας. Εκτεταμένο Πρόγραμμα Επαγγελματικής κατάρτισης για Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας, Ψυχολόγους, ειδικευόμενους Ψυχιάτρους, Νευρολόγους, αλλά και Ειδικούς Παιδαγωγούς, Νευροψυχολόγους, Κλινικούς Ψυχολόγους, Λογοθεραπευτές, Έργοθεραπευτές και Φοιτητές των αντίστοιχων ειδικοτήτων.

Γλώσσα μαθήματος: Ελληνικά
Έναρξη μαθήματος: 05/07/2021

Περίληψη Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Οι περισσότερες προσεγγίσεις Ψυχοθεραπείας  δεν είναι τέλειες, απαιτούν υψηλό κόστος και χρόνο Εκπαίδευσης για τους Ψυχοθεραπευτές ενώ σε αρκετές περιπτώσεις  δεν ανταποκρίνονται επαρκώς σε όλες τις ανάγκες των πελατών.

Η Μεικτή- Συνδυαστική Ψυχοθεραπευτική προσέγγιση χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορη τεχνική, στρατηγική ή θεωρητική δομή από οποιοδήποτε θεραπευτικό σχήμα ή προσέγγιση με στόχο την βέλτιστη κατανόηση, παρέμβαση και αποκατάσταση του προβλήματος του θεραπευομένου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Παρακολούθηση εισηγήσεων, παρουσίαση πραγματικών περιστατικών διαφόρων διαγνωστικών κατηγοριών, και εξήγηση των θεραπευτικών πρακτικών που ακολουθούνται (50 διδακτικές ώρες)
 • Συγκεκριμένα αναλύεται το πλαίσιο του θεραπευτικού σχεδιασμού, οι τεχνικές και η εφαρμογή τους και παρουσιάζονται συγκεκριμένα παραδείγματα Ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης (Βραχείας Ψυχοδυναμικής, Γνωστικής Αναλυτικής, Συμπεριφορικής και Ανθρωπιστικής-Πελατοκεντρικής)

Πλεονεκτήματα του εκπαιδευτικού προγράμματος:

 • Ευέλικτη μορφή εκπαίδευσης
 • Χαμηλό κόστος συμμετοχής
 • Παροχή πρακτικών γνώσεων σε επαγγελματικό επίπεδο
 • Συνεχόμενη υποστήριξη των Εκπαιδευομένων
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης από την Letstudy, επικυρωμένο με τις υπογραφές των διδασκόντων.

Περιεχόμενα Προγράμματος

Περιεχόμενα Ενότητας 1

 • Λήψη ιστορικού
 • Κλινικές δοκιμασίες αξιολόγησης
 • Θεραπευτική σχέση
 • Βασικές αρχές της Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας
 • Βασικές αρχές της πελατοκεντρικής προσέγγισης.
 • Τα βασικά προβλήματα συμπεριφοράς του παιδιού και της οικογένειας του.

Περιεχόμενα Ενότητας 2

 • Βασικές αρχές Γνωστικής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας (Ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο και τεχνικές)
 • Η θεραπευτική προσέγγιση στις διαταραχές άγχους, στις διαταραχές της διάθεσης, στην ψύχωση και στις διαταραχές της προσωπικότητας

Περιεχόμενα Ενότητας 3

 • Βασικές αρχές της Βραχείας ψυχοδυναμικής Ψυχοθεραπείας (Ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο και τεχνικές)
 • Παρουσίαση πραγματικών συνεδριών ακολουθώντας τη βραχεία ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία και πρακτικές μεικτής συνδυαστικής ψυχοθεραπείας

Διάρκεια Μαθήματος

Ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος ξεκινάει στις 05 Ιουλίου 2021. Από την ημερομηνία έναρξης και έπειτα, μπορείτε να παρακολουθήσετε το μάθημα ακολουθώντας τον δικό σας ρυθμό, σε ώρες και ημέρες που εξυπηρετούν τον προσωπικό σας προγραμματισμό, εφόσον τα μαθήματα παραδίδονται μέσω Video.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του προγράμματος είναι 10 εβδομάδες (5 ώρες/εβδομάδα). Κάθε εβδομάδα θα γίνεται διαθέσιμο το αντίστοιχο υλικό των 5 ωρών, μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση του προγράμματος.

Περιεχόμενα Μαθήματος και Τρόπος Παρακολούθησης

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι χωρισμένο σε 3 ενότητες.

Κατά την διάρκεια των ενοτήτων παρουσιάζονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής των ψυχοθεραπευτικών τεχνικών, ο τρόπος επιλογής των κατάλληλων τεχνικών, ο θεραπευτικός σχεδιασμός και η αξιολόγηση του θεραπευτικού αποτελέσματος.

Παρέχονται σημειώσεις και εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή καθώς και βεβαίωση παρακολούθησης από το Letstudy, υπογεγραμμένη από τους διδάσκοντες.

Σε ποιους Απευθύνεται

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Μεικτή Συνδυαστική Ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε επαγγελματίες Ψυχικής υγείας (Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους), σε ειδικευόμενους Ψυχιάτρους, Νευρολόγους, αλλά και Ειδικούς Παιδαγωγούς, Νευροψυχολόγους, Κλινικούς Ψυχολόγους, Λογοθεραπευτές, Έργοθεραπευτές και Φοιτητές των αντίστοιχων ειδικοτήτων που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις και ειδίκευση στην Θεραπευτική προσέγγιση της Μεικτής Συνδυαστικής Ψυχοθεραπείας και να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο ιδιωτικό ιατρείο ή γραφείο τους μετά την απόκτηση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος.

Τι θα μου προσφέρει το πρόγραμμα

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες:

 • Θα μπορούν να λαμβάνουν σωστό ιστορικό
 • Θα δημιουργούν σωστή θεραπευτική σχέση με τον πελάτη
 • Θα ολοκληρώσουν τις γνώσεις τους πάνω στην Διάγνωση και την Θεραπεία
 • Θα γνωρίσουν τη χρήση βασικών Κλινικών δοκιμασιών (τέστ) αξιολόγησης
 • Θα γνωρίσουν σε βάθος την Θεραπευτική Τακτική των κύριων Ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων σε συγκεκριμένα προβλήματα και διαταραχές.

Εκπαιδευτές του Προγράμματος

Δρ. Θεοφυλίδης
Αντώνης​

Ο Δρ. Θεοφυλίδης Αντώνης έχει σπουδάσει Ψυχολογία και έχει μεταπτυχιακή ειδίκευση: α) στην Γνωστική –πειραματική ψυχολογία και β)στην κλινική ψυχολογία. Η πολυετής έρευνα καθώς και η διδακτορική διατριβή του αφορούσαν τα όρια της ανθρώπινης χωρικής σκέψης και τις νοητικές αναπαραστάσεις. Έχει ειδικευτεί στην Κλινική Νευροψυχολογία και Ψυχοβιολογία (Γ΄Ψυχιατρική Πανεπιστημιακή Κλινική ΑΠΘ) και στην Ψυχοθεραπεία παιδιών, εφήβων και ενηλίκων (Παιδοψυχιατρικό τμήμα Ιπποκράτειο Νοσοκομείο & ΚΨΥ ΒΔ τομέα Θεσσαλονίκης). Έχει διδάξει μαθήματα Ψυχολογίας και Νευροψυχολογίας στα τμήματα Ψυχολογίας των Πανεπιστημίων Δυτικής Μακεδονίας και Ιωαννίνων, στα τμήματα, Εργοθεραπείας και Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στα Πανεπιστήμια Frederic και Νεάπολης Πάφου και σε αντίστοιχα τμήματα ιδιωτικών Πανεπιστημίων. Διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Κλινική Ψυχική Υγεία» της Ιατρικής σχολής του Α.Π.Θ. καθώς και στο πρόγραμμα «Πιστοποίηση στην Κλινική Ψυχομετρία και Νευροψυχολογία» της Γ΄ Πανεπιστημιακής Κλινικής του Α.Π.Θ. Έχει εκπαιδευτεί στην Γνωστική Συμπεριφορική και Γνωστική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία και ασκεί ιδιωτικά δραστηριότητα Κλινικού Ψυχολόγου.

Καρακατσούλης Ν. Γρηγόριος

Ο Γρηγόριος Ν. Καρακατσούλης αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ειδικεύτηκε στην ειδικότητα της Ψυχιατρικής. Είναι επίσης γνωστικός Αναλυτικός Ψυχοθεραπευτής από το 2015 καθώς έχει παρακολουθήσει και ολοκληρώσει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Ελληνικής Εταιρείας Γνωστικής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας (Hellenic Society for Gognitive-Analytic Therapy). Εργάζεται σε θέση Ψυχιάτρου, Επιμελητή Β΄ ΕΣΥ στη Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ από το 2017 και είναι υποψήφιος διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Χριστόπουλος
Αθανάσιος

Ο Χριστόπουλος Αθανάσιος αποφοίτησε το 2005 από την Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με ειδίκευση στην ειδικότητα της Ψυχιατρικής. Είναι μέλος της Πανελλήνιας Εταιρίας Βραχείας Εντατικής Δυναμικής Ψυχοθεραπείας. Έχει παρακολουθήσει πληθώρα συνεδρίων Διεθνών και Πανελληνίων, κλινικών εργαστηρίων και κύκλων σεμιναρίων με θέματα Ψυχιατρικής, Ψυχοφαρμακολογίας, Ψυχοθεραπευτικών Τεχνικών (LEAP, ISTDP, CBT, CAT). Από το 2008 και έπειτα, έχει συνεργαστεί με νευρολογικές κλινικές στις πόλεις του Βόλου, της Κοζάνης και της Θεσσαλονίκης. Από το 2018 μέχρι και σήμερα, είναι υπεύθυνος του Ψυχιατρικού Τμήματος της Ψυχιατρικής Κλινικής Ασκληπειίον και Επιστημονικός Συνεργάτης της Ψυχιατρικής Κλινικής San Vitale και της Ψυχιατρικής Κλινικής "Ελπίδα" Κατερίνης

Για την πληρωμή του μαθήματος μπορείτε να ορίσετε μέχρι και 12 άτοκες δόσεις με χρήση πιστωτικής κάρτας

Μεικτή - Συνδυαστική Ψυχοθεραπεία - EARLY BIRD ΜΕΧΡΙ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
490.00 440.00
Clear

Στην περίπτωση που δεν έχετε πιστωτική κάρτα με σκοπό να ορίσετε τον αριθμό των δόσεων που επιθυμείτε, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ώστε να συζητήσουμε κάποιο πλάνο δόσεων

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Μεικτή - Συνδυαστική Ψυχοθεραπεία

Letstudy - Πλατφόρμα Παροχής Ελληνικών MOOC

Letstudy Logomark

Η γνωμη σας μετραει

Πείτε μας ποιο μάθημα θα σας ενδιέφερε να αναπτύξουμε ως επόμενο στην πλατφόρμα του Letstudy

Στο παρακάτω πεδίο καταχωρήστε το email σας, στην περίπτωση που θέλετε να σας ενημερώσουμε εάν δημιουργηθεί το μάθημα που προτείνατε
Letstudy Logomark

Εισάγετε το username ή το email σας μαζί με τον κωδικό σας, για να συνδεθείτε στο Letstudy