Κωνσταντίνου Καραμανλή 145, ΤΚ 542 49 Θεσσαλονίκη

Μεθοδολογία έρευνας - Ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες με χρήση ερωτηματολογίων

Μάθετε πως να σχεδιάζετε ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες, να δημιουργείτε ερωτηματολόγια και να επεξεργάζεστε τα δεδομένα, τόσο για την κάλυψη των ακαδημαϊκών σας αναγκών όσο και των εργασιακών σας.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Play Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Στοιχεία Προγράμματος:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Βίντεο Μαθήματος

Τι θα μου προσφέρει το μάθημα

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος θα μπορείς να:

 • στήσεις σωστά μια έρευνα η οποία θα περιέχει τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά δεδομένα
 • αναγνωρίζεις τις διαφορές ανάμεσα σε ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα, πότε να χρησιμοποιείς το κάθε ένα είδος
 • διακρίνεις με ποιους τρόπους μπορείς να συλλέξεις ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα
 • δημιουργήσεις ένα σωστό ερωτηματολόγιο κατανοώντας τι πρέπει να προσέξεις κατά τον σχεδιασμό του
 • εφαρμόζεις τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας που πρέπει να τηρούνται κατά τη συλλογή δειγματοληπτικών ερευνών

Πλεονεκτήματα του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Περιεχόμενα Μαθήματος και Τρόπος Παρακολούθησης

Το μάθημα είναι χωρισμένο σε 8 ενότητες. Σε κάθε ενότητα, καλείστε να παρακολουθήσετε τις διαλέξεις που βρίσκονται σε μορφή Video σε ημέρες και ώρες που βολεύουν τον προσωπικό σας προγραμματισμό καθώς και να ολοκληρώστε τις δραστηριότητες που περιλαμβάνει το μάθημα (Mini Quiz) τα οποία βρίσκονται μετά από μια σειρά από Video. Στόχος των Quiz είναι να σας βοηθήσουν να ορίσετε τον βαθμό κατανόησης σας  στα θέματα που σας παρουσιάστηκαν.

Τα Mini Quiz  απαιτούνται να ολοκληρωθούν από τους εκπαιδευόμενους ώστε να τους χορηγηθεί η βεβαίωση ολοκλήρωσης του μαθήματος της Letstudy. Ακόμη όμως και να μην είναι η βεβαίωση ο σκοπός σας, καλό θα είναι να ασχοληθείτε με τις δραστηριότητες ώστε να επιτύχετε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.

Περίληψη μαθήματος

Είτε είστε απλοί χρήστες, είτε μαθητές / σπουδαστές / φοιτητές / ερευνητές αλλά ακόμη και εργαζόμενοι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχετε έρθει αντιμέτωποι με τον σχεδιασμόστήσιμο και τη διεξαγωγή μιας έρευνας. Στην ακαδημαϊκή σας πορεία σίγουρα θα χρειαστεί να οργανώσετε κάποια στιγμή μία έρευνα και να παρουσιάσετε τα αποτελέσματα της έρευνας σας. Ακόμη όμως και στον εργασιακό τομέα, είναι αρκετά σύνηθες να αναπτύσσονται έρευνες και παρουσίαση των αποτελεσμάτων τόσο στους συνεργάτες σας όσο και στην διοίκηση της εταιρίας σας.

 • Πως όμως στήνονται αυτές οι έρευνες;
 • Είναι αρκετό να βάλετε κάποια ερωτήματα απλά και να μαζέψετε τα δεδομένα;
 • Πότε πρέπει να εκτελέσετε μια ποιοτική και πότε μια ποσοτική έρευνα και τι είναι τα Focus Groups;
 • Με ποιο εργαλείο μπορείτε να διανείμετε και να επεξεργαστείτε τα ερωτηματολόγια;
 • Ποιοι είναι οι κανόνες ηθικής και δεοντολογίας που πρέπει να ακολουθήσετε στην έρευνα σας;

Αυτά και πολλά ακόμη ερωτήματα έρχεται να σας καλύψει αυτό το μάθημα.

Αναλυτικά Περιεχόμενα Μαθήματος

Είδη ερευνών

 Εισαγωγή στις Δειγματοληπτικές Έρευνες Μέρος 1ο12:11
 Εισαγωγή στις Δειγματοληπτικές Έρευνες Μέρος 2ο08:59
 Κατηγορίες πηγών πληροφορίας03:15
 Κατηγορίες δειγματοληπτικών ερευνών07:01

Ποιοτική έρευνα

 Εισαγωγή στη ποιοτική έρευνα Μέρος 1ο11:36
 Εισαγωγή στη ποιοτική έρευνα Μέρος 2ο11:36
 Σχεδιασμός ποιοτικής έρευνας11:43
 Ο ρόλος του ερευνητή12:42
 Συμμετέχοντες ποιοτικής έρευνας07:37
 Δειγματοληπτικές μέθοδοι και μέθοδοι συλλογής δεδομένων Μέρος 1ο05:36
 Δειγματοληπτικές μέθοδοι και μέθοδοι συλλογής δεδομένων Μέρος 2ο07:47
 Ομάδες εστίασης – Focus Groups07:31
 Επεξεργασία ποιοτικών δεδομένων – Θεματική ανάλυση12:04
 Εγκυρότητα, Αξιοπιστία και Γενικευσιμότητα ποιοτικών ερευνών04:35
 Case Study15:46

Ποσοτική έρευνα

 Εισαγωγή στη ποσοτική έρευνα13:35
 Είδη ποσοτικών ερευνών09:58
 Σχεδιασμός ποσοτικής έρευνας05:32
 Δειγματοληψία στις ποσοτικές έρευνες07:40
 Ερευνητής και Συμμετέχοντες01:23
 Βασικές στατιστικές μέθοδοι επεξεργασίας δεδομένων Μέρος 1ο09:27
 Βασικές στατιστικές μέθοδοι επεξεργασίας δεδομένων Μέρος 2ο10:26
 Βασικές στατιστικές μέθοδοι επεξεργασίας δεδομένων Μέρος 3ο15:11
 Βασικές στατιστικές μέθοδοι επεξεργασίας δεδομένων Μέρος 4ο04:57
 Στατιστικές μέθοδοι Μέρος 1ο11:45
 Στατιστικές μέθοδοι Μέρος 2ο07:48
 Επεξεργασία δεδομένων με το Excel Μέρος 1ο14:30
 Επεξεργασία δεδομένων με το Excel Μέρος 2ο10:27

Μεικτή έρευνα & Πιλοτική έρευνα

 Μεικτή έρευνα05:34
 Πιλοτική έρευνα05:50

Ηθική και Δεοντολογία ερευνών

 Κανόνες Ηθικής και Δεοντολογίας Έρευνας Μέρος 1ο10:50
 Κανόνες Ηθικής και Δεοντολογίας Έρευνας Μέρος 2ο08:27

Κατάρτιση ερωτηματολογίου

 Ορισμός ερωτηματολογίου και χαρακτηριστικά Μέρος 1ο05:05
 Ορισμός ερωτηματολογίου και χαρακτηριστικά Μέρος 2ο10:38
 Είδη ερωτήσεων και πρότυπες κλίμακες09:47
 Δόμηση ερωτηματολογίου07:21
 Εκγυρότητα, Αξιοπιστία και Διακριτότητα11:36
 Πρότυπο Ερωτηματολόγιο07:50

Δημιουργία ερωτηματολογίου στο Google Forms

 Δημιουργία ερωτήσεων στο Google Forms17:42
 Προεπισκόπηση & Διαχείριση εγγραφών09:24
 Πρότυπο ερωτηματολόγιο έρευνας07:50

Επισκόπηση δημιουργίας ερωτηματολογίου

 Δημιουργία ερωτηματολογίου Μέρος 1ο06:57
 Δημιουργία ερωτηματολογίου Μέρος 2ο04:31

 

Σε ποιους Απευθύνεται

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε:

 • σπουδαστές, μαθητές, φοιτητές, ερευνητές
 • εκπαιδευτικούς
 • επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων
 • όσους γενικά ασχολούνται με έρευνα και επεξεργασία δεδομένων

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν αυστηρά προαπαιτούμενα για να παρακολουθήσει κάποιος εκπαιδευόμενος το μάθημα καθώς δεν προϋποθέτει προηγούμενη γνώση στατιστικής.

Διάρκεια και Φόρτος Μαθήματος

Το μάθημα μπορείτε να το ξεκινήσετε οποιαδήποτε ημερομηνία επιθυμείτε, εφόσον είναι σε καθεστώς “Αυτομελέτης“. Καθώς αποτελείται από video, μπορείτε να  το ολοκληρώσετε στον δικό σας ρυθμό, σε ώρες και ημέρες που βολεύουν στον προσωπικό σας προγραμματισμό. Ο απαιτούμενος φόρτος του μαθήματος είναι 10 ώρες, μέσα στις οποίες περιλαμβάνεται η παρακολούθηση του υλικού μέσω Video (6 ώρες και 40 λεπτά συνολικού βίντεο)  καθώς και ενασχόληση των εκπαιδευομένων σε ολοκλήρωση Quiz.

Μεθοδολογία έρευνας

50
 • 6 Ώρες & 40 Λεπτά Συνολικού Βίντεο
 • Πρόσβαση στο Μάθημα για 2 Έτη
 • Επίλυση αποριών από τον καθηγητή
 • Διαθεσιμότητα του μαθήματος 24/7
 • Βεβαίωση ολοκλήρωσης από την Letstudy

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Επικοινωνήστε μαζί μας εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα

Clear

Μεθοδολογία Έρευνας

Μεθοδολογία Έρευνας

Μεθοδολογία Έρευνας

Letstudy Logomark

Η γνωμη σας μετραει

Πείτε μας ποιο μάθημα θα σας ενδιέφερε να αναπτύξουμε ως επόμενο στην πλατφόρμα του Letstudy

Στο παρακάτω πεδίο καταχωρήστε το email σας, στην περίπτωση που θέλετε να σας ενημερώσουμε εάν δημιουργηθεί το μάθημα που προτείνατε
Letstudy Logomark

Εισάγετε το username ή το email σας μαζί με τον κωδικό σας, για να συνδεθείτε στο Letstudy