Εισαγωγή στον προγραμματισμό με τη γλώσσα Ruby

Μάθε τη γλώσσα προγραμματισμού Ruby και πως να χρησιμοποιήσεις τις βασικές εντολές που προσφέρει ώστε να αναπτύξεις τη δική σου εφαρμογή

Διδάσκων μαθήματος: Γιώργος Ψαθάς
Έναρξη μαθήματος: 07/10/2019

Περίληψη μαθήματος

Το μάθημα σε εισάγει στον προγραμματισμό με τη γλώσσα Ruby. Η Ruby σήμερα είναι μια ισχυρή και δημοφιλής δυναμική γλώσσα προγραμματισμού ανοιχτού κώδικα. Η Ruby δίνει μεγάλη έμφαση στην απλότητα και στην παραγωγικότητα. Έχει μια πολύ απλή και κατανοητή σύνταξη που είναι πολύ κοντά στη φυσική γλώσσα του προγραμματιστή ώστε να μπορεί ακόμη και ο τελείως αρχάριος χρήστης να την μάθει πολύ εύκολα. Ταυτόχρονα με την απλότητα του κώδικα, μεγάλη έμφαση δίνει και στην παραγωγικότητα ώστε ο προγραμματιστής να μπορεί πολύ γρήγορα να αναπτύξει τον επιθυμητό κώδικα.  Η Ruby αποτελεί τη βάση για το Rails Framework το οποίο είναι το πιο διαδεδομένο framework για ανάπτυξη Web εφαρμογών (Ruby on Rails).

Πολλές δημοφιλείς web εφαρμογές έχουν αναπτυχθεί με την Ruby σε συνδυασμό με το Rails framework. Μερικές από αυτές τις εφαρμογές είναι:

 • airbnb
 • basecamp
 • dribbble
 • fiverr
 • crazyegg
 • github
 • ASKfm
 • SlideShare
 • groupon
 • kickstarter

Το μάθημα ξεκινάει από τη βασική σύνταξη των εντολών στη Ruby, σου μαθαίνει πώς λειτουργούν οι δομές και εντολές της Ruby και σε καθοδηγεί στο πώς να λύνεις απλά υπολογιστικά προβλήματα με τη χρήση της. Ξεκινά από τους βασικούς τύπους δεδομένων, την είσοδο πληροφορίας από το πληκτρολόγιο και την εμφάνιση αποτελεσμάτων στην οθόνη, περνά στις δομές επανάληψης και ελέγχου, τους πίνακες και τους πίνακες κατακερματισμού που είναι οι σημαντικές δομές δεδομένων που έχει η Ruby, το γράψιμο και την οργάνωση των συναρτήσεων και κλείνει με την αναφορά και πολλαπλά παραδείγματα σχετικά με τον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό, που είναι πλέον η πιο διαδεδομένη μέθοδος οργάνωσης του κώδικα μέσα σε ένα πρόγραμμα.

Διάρκεια Μαθήματος

Η διάρκεια του μαθήματος είναι 6 εβδομάδες.

Σε ποιους Απευθύνεται

Το μάθημα απευθύνεται στον αρχάριο που θέλει να μάθει τις βασικές έννοιες και δομές προγραμματισμού και πως αυτές υλοποιούνται με τη γλώσσα Ruby αλλά και στους πιο προχωρημένους χρήστες άλλων γλωσσών προγραμματισμού που θέλουν να μελετήσουν τη γλώσσα Ruby.

Είσαι νέος προγραμματιστής και δεν έχεις χρησιμοποιήσει ξανά μια αντικειμενοστραφή γλώσσα προγραμματισμού? Πολύ πιθανόν να θέλεις να αναπτύξεις προγραμματιστικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορείς να δημιουργήσεις τις δικές σου εφαρμογές ή να συνεχίσεις την εκμάθηση του Rails Framework ώστε να λάβεις μέρος σε ανάπτυξη Web εφαρμογών. Το μάθημα αυτό είναι ένα πολύ καλό ξεκίνημα αφού θα μάθεις τις βασικές αρχές αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού με τη γλώσσα Ruby. Ακόμα και να μην έχεις μάθει κάποια άλλη γλώσσα προγραμματισμού στο παρελθόν και η σχέση σου με τις δομές και εντολές είναι ελάχιστη, το μάθημα αυτό θα σε βοηθήσει να μάθεις τις βασικές αρχές προγραμματισμού.

Γνωρίζεις κάποιες βασικές έννοιες της γλώσσας Ruby αλλά θέλεις να δεις εάν τις χρησιμοποιείς σωστά ή εάν τις χρησιμοποιείς στο μέγιστο δυνατό? Το μάθημα αυτό είναι για εσένα αφού ξεκινάει από τις πολύ βασικές έννοιες ώστε να δείς όλες τις δυνατότητες της κάθε εντολής καθώς και πως μπορείς να συνδυάσεις τεχνικές για να επιτύχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Τι θα μου προσφέρει το μάθημα

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος θα μπορείς να:

 • Εγκαταστήσεις τη Ruby στον τοπικό σου υπολογιστή και να χρησιμοποιήσεις έναν editor για να αναπτύξεις τα δικά σου προγράμματα
 • Απαριθμήσεις τους τύπους δεδομένων που υπάρχουν στην Ruby και να επιλέγεις τις μεθόδους που μπορείς να χρησιμοποιήσεις σε κάθε ένα τύπο
 • Αναγνωρίζεις τις δομές δεδομένων που χρησιμοποιούνται στον προγραμματισμό αλλά και πως μπορείς αυτές να τις εκμεταλευτείς για την ανάπτυξη του δικού σου προγράμματος με τη γλώσσα Ruby
 • Σχεδιάζεις προγράμματα με την αντικειμενοστραφή προσέγγιση στον προγραμματισμό
 • Επιλέγεις την επιθυμητή μέθοδο και να την εφαρμόζεις στα δεδομένα σου

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν αυστηρά προαπαιτούμενα για να παρακολουθήσεις το μάθημα καθώς δεν προϋποθέτει προηγούμενη γνώση προγραμματισμού. Φυσικά αν γνωρίζεις κάποια άλλη γλώσσα αυτό θα σε βοηθήσει να προχωρήσεις γρηγορότερα. Κάποιες βασικές δεξιότητες σε ψηφιακό περιβάλλον (όπως π.χ. εγκατάσταση προγραμμάτων, άνοιγμα και αποθήκευση αρχείων σε λειτουργικό Windows) είναι σημαντικές και πρέπει να θεωρούνται δεδομένες.

Αναλυτικά Περιεχόμενα Μαθήματος

Εγκατάσταση της Ruby

Εγκατάσταση της Ruby σε Windows

Εγκατάσταση της Ruby σε Mac OS

Εγκατάσταση της Ruby σε άλλα λειτουργικά συστήματα

Ruby Editors – Εγκατάσταση του Sublime Editor

4:17

Εισαγωγή

Παρουσίαση του μαθήματος

2:02

Εισαγωγή στη Ruby

2:46

Διαχείριση δεδομένων στη Ruby

Τι είναι οι μεταβλητές

6:27

Τύποι δεδομένων στη Ruby

3:38

Αλφαριθμητικός τύπος δεδομένων

7:55

Mini Quiz

Τελεστές στη Ruby

Αριθμητικοί τελεστές

10:40

Τελεστές σύγκρισης

5:05

Mini Quiz

Λογικοί τελεστές

7:04

Αλφαριθμητικοί τελεστές

4:50

Mini Quiz

Είσοδος και Έξοδος δεδομένων

Εμφάνιση δεδομένων στην οθόνη

6:43

Είσοδος από το πληκτρολόγιο

7:04

Είσοδος από το πληκτρολόγιο (Μέρος Β)

7:17

Mini Quiz

Μέθοδοι τύπων δεδομένων

Μέθοδοι αριθμητικών δεδομένων

7:11

Μέθοδοι αριθμητικών δεδομένων (Μέρος Β)

8:11

Mini Quiz

Μέθοδοι αλφαριθμητικών δεδομένων

9:20

Mini Quiz

QUIZ

Quiz ενότητας 1

Προγραμματιστικές Ασκήσεις

Άσκηση 1.1

Μπλοκ εντολών

Μέθοδος .times

9:47

Μέθοδοι .step, .upto και .downto

4:13

Mini Quiz

Δομή επιλογής if

Βασική σύνταξη δομής if

6:14

Σύνταξη if / elsif

8:14

Σύνταξη if / elsif / else

3:44

Παραδείγματα χρήσης της δομής if

6:13

Ο τριαδικός τελεστής (ternary operator)

3:28

Mini Quiz

Δομή case

Σύνταξη και χρήση της case

4:15

Mini Quiz

Δομή while

Σύνταξη και χρήση της while

10:45

Mini Quiz

Δομές until / unless

Σύνταξη και χρήση των εντολών until και unless

6:11

Mini Quiz

Ρύθμιση επαναλήψεων

Εντολές break και next

6:25

Mini Quiz

QUIZ

Quiz ενότητας 2

Προγραμματιστικές Ασκήσεις

Άσκηση 2.1

Άσκηση 2.2

Εισαγωγή στους πίνακες

Τι είναι οι Πίνακες

2:18

Δημιουργία πίνακα

5:03

Προσπέλαση των στοιχείων ενός πίνακα

Προσπέλαση με αναφορά στο στοιχείο και ανάθεση τιμής

8:50

Mini Quiz

Η μέθοδος .each

9:07

Η εντολή for

6:34

Mini Quiz

Διαχείριση στοιχείων πίνακα

Εισαγωγή στοιχείων σε πίνακα

4:17

Δημιουργία και χρήση διαστημάτων – Μέρος 1

6:37

Δημιουργία και χρήση διαστημάτων – Μέρος 2

6:11

Διαγραφή στοιχείων ενός πίνακα

4:18

Mini Quiz

Μέθοδοι πίνακα

Μέθοδοι .length, .size, .count, .index

6:46

Μέθοδοι .reverse, .sort

5:33

Μέθοδοι .concat, .max, .min, .include

6:38

Mini Quiz

Μέθοδοι .empty?, .nil?, .any?, .all?

6:12

Μέθοδοι .map, .collect

4:42

Μέθοδος .select

3:31

Mini Quiz

Πολυδιάστατοι πίνακες

Διαχείριση πολυδιάστατων πινάκων

6:17

Mini Quiz

QUIZ

Quiz ενότητας 3

Προγραμματιστικές Ασκήσεις

Άσκηση 3.1

Άσκηση 3.2

Εισαγωγή στους πίνακες κατακερματισμού (Hashes)

Τι είναι οι πίνακες κατακερματισμού (Hashes)

3:36

Δημιουργία hash

Δημιουργία hash και προσπέλαση τιμών

8:25

Εισαγωγή στα σύμβολα (Symbols)

5:51

Mini Quiz

Εισαγωγή, διαγραφή & προσπέλαση στοιχείων

Εισαγωγή στοιχείων σε hash

3:00

Διαγραφή στοιχείων σε hash

6:44

Mini Quiz

Προσπέλαση κλειδιών και τιμών σε ένα hash

7:02

Δημιουργία default value σε hash

7:02

Mini Quiz

Μέθοδοι hashes

Μέθοδοι .sort, .sort_by και .reverse

5:43

Μέθοδοι .length, .empty?, .keys, .values, .has_key? και .has_value?

5:26

Mini Quiz

Μέθοδοι .select και .reject

4:55

Μέθοδοι .merge και .merge!

6:32

Μέθοδοι .merge και .merge! (Μέρος Β)

3:52

Mini Quiz

QUIZ

Quiz ενότητας 4

Προγραμματιστικές Ασκήσεις

Άσκηση 4.1

Άσκηση 4.2

Δημιουργία μεθόδων και επιστροφή τιμών

Δημιουργία και κάλεσμα μεθόδου

4:28

Δημιουργία μεθόδων με ορίσματα

6:52

Επιστροφή τιμών από τη μέθοδο

6:54

Επιστροφή τιμών από τη μέθοδο (Μέρος Β)

6:23

Mini Quiz

Μέθοδοι στη Ruby

Εμβέλεια μεταβλητών

4:51

Named Arguments

6:21

Mini Quiz

Προκαθορισμένες τιμές στις παραμέτρους μιας μεθόδου

3:11

Παράμετροι Splat

6:36

Hashes ως παράμετροι

4:47

Mini Quiz

Yield

Τι είναι το Keyword “yield”

10:04

Χρήση του Yield με ορίσματα

6:30

Η μέθοδος.block_given?

3:33

Mini Quiz

Lambdas

Τι είναι τα lambdas και πως χρησιμοποιούνται

7:26

Mini Quiz

QUIZ

Quiz ενότητας 5

Προγραμματιστικές Ασκήσεις

Άσκηση 5.1

Άσκηση 5.2

Εισαγωγή στις Κλάσεις και αντικείμενα

Βασικές αρχές αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού

5:34

Δημιουργία κλάσεων και αντικειμένων

2:56

Mini Quiz

Γνωρίσματα αντικειμένων (instance variables)

5:53

Μέθοδοι αντικειμένων (instance methods)

3:50

Mini Quiz

Μέθοδοι κλάσεων

Μέθοδοι getter

10:06

Μέθοδοι setter

4:42

Mini Quiz

Μέθοδοι accessor

5:42

Μέθοδος κατασκευαστή με ορίσματα

7:15

Γνωρίσματα και μέθοδοι κλάσεων

12:37

Παράδειγμα με κλάσεις

8:06

Mini Quiz

Κλάσεις και κληρονομικότητα

Τι είναι η κληρονομικότητα

3:05

Δημιουργία κληρονομικότητας

7:19

Mini Quiz

Προσθήκη χαρακτηριστικών στις παράγωγες κλάσεις

5:03

Επίπεδα πρόσβασης (private, protected)

9:37

Υπέρβαση μεθόδων

3:42

Mini Quiz

QUIZ

Quiz ενότητας 6

Προγραμματιστικές Ασκήσεις

Άσκηση 6.1

Άσκηση 6.2

Έναρξη εγγραφών: 16/09/2019
Λήξη εγγραφών: 19/10/2019
Εισαγωγή στον προγραμματισμό με τη γλώσσα Ruby - Δωρεάν 1η εβδομάδα
ΚΟΣΤΟΣ: Δωρεάν
Εισαγωγή στον προγραμματισμό με τη γλώσσα Ruby - Αγορά του μαθήματος
ΚΟΣΤΟΣ: 70.00
Clear
Οι εγγραφές στο μάθημα έχουν ολοκληρωθεί.

Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε σε επόμενο κύκλο του μαθήματος, επικοινωνήστε μαζί μας.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Γιώργος Ψαθάς

Υποψήφιος Διδάκτορας Πληροφορικής
Ο Γιώργος Ψαθάς αποφοίτησε από το τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2007. Το 2010 συνέχισε τις Μεταπτυχιακές του σπουδές στο ίδιο Ίδρυμα, στην κατεύθυνση “Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ)”. Από τον Νοέμβριο του 2017 είναι υποψήφιος Διδάκτορας του τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ερευνητικό ενδιαφέρον τα Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα (Massive Open Online Courses – MOOCs).

To 2017, δημιούργησε την πρώτη πλατφόρμα παροχής μαθημάτων MOOC στο learnbydoing.gr, μέσω της οποίας παρείχε μαθήματα για την Ruby on Rails. Το 2019, εξέλιξε την πλατφόρμα που είχε εγκαταστήσει το 2017, και την μετονόμασε σε Letstudy.

Εκτός από την διδασκαλία μαθημάτων μέσω MOOC, έχει διδάξει προγραμματισμό σε μαθητές Foundation ιδιωτικής σχολής, με σκοπό να ακολουθήσουν σπουδές στο εξωτερικό. Επίσης, έχει ασχοληθεί με τη διδασκαλία της Πληροφορικής σε ενήλικες με στόχο την απόκτηση πιστοποιήσεων.

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει ακόμη αξιολόγηση για το μάθημα

Μόνο μαθητές που έχουν παρακολουθήσει το μάθημα μπορούν να το αξιολογήσουν

Εισαγωγή στον προγραμματισμό με τη γλώσσα Ruby

Letstudy Logomark

Εισάγετε το username ή το email σας μαζί με τον κωδικό σας, για να συνδεθείτε στο Letstudy