Εισαγωγή στον προγραμματισμό με τη γλώσσα Ruby

Μάθε τη γλώσσα προγραμματισμού Ruby και πως να χρησιμοποιήσεις τις βασικές εντολές που προσφέρει ώστε να αναπτύξεις τη δική σου εφαρμογή

Έναρξη: Καθημερινά
Έναρξη: Καθημερινά
Γλώσσα: Ελληνικά
8 Ώρες + 24 Λεπτά Συνολικού Βίντεο
Πρόσβαση στο Μάθημα για 2 Χρόνια
Βεβαίωση ολοκλήρωσης από την Letstudy
Επίπεδο: Αρχάριος – Όλα τα επίπεδα
Εκπαιδευτής: Γιώργος Ψαθάς

Στοιχεία Προγράμματος:

Γλώσσα: Ελληνικά
8 Ώρες + 24 Λεπτά Συνολικού Βίντεο
Πρόσβαση στο Μάθημα για 2 Χρόνια
Βεβαίωση ολοκλήρωσης από την Letstudy
Επίπεδο: Αρχάριος – Όλα τα επίπεδα
Εκπαιδευτής: Γιώργος Ψαθάς

Βίντεο Μαθήματος

Περίληψη μαθήματος

Το μάθημα σε εισάγει στον προγραμματισμό με τη γλώσσα Ruby. Η Ruby σήμερα είναι μια ισχυρή και δημοφιλής δυναμική γλώσσα προγραμματισμού ανοιχτού κώδικα. Η Ruby δίνει μεγάλη έμφαση στην απλότητα και στην παραγωγικότητα. Έχει μια πολύ απλή και κατανοητή σύνταξη που είναι πολύ κοντά στη φυσική γλώσσα του προγραμματιστή ώστε να μπορεί ακόμη και ο τελείως αρχάριος χρήστης να την μάθει πολύ εύκολα. Ταυτόχρονα με την απλότητα του κώδικα, μεγάλη έμφαση δίνει και στην παραγωγικότητα ώστε ο προγραμματιστής να μπορεί πολύ γρήγορα να αναπτύξει τον επιθυμητό κώδικα.  Η Ruby αποτελεί τη βάση για το Rails Framework το οποίο είναι το πιο διαδεδομένο framework για ανάπτυξη Web εφαρμογών (Ruby on Rails).

Πολλές δημοφιλείς web εφαρμογές έχουν αναπτυχθεί με την Ruby σε συνδυασμό με το Rails framework. Μερικές από αυτές τις εφαρμογές είναι:

 • airbnb
 • basecamp
 • dribbble
 • fiverr
 • crazyegg
 • github
 • ASKfm
 • SlideShare
 • groupon
 • kickstarter

Το μάθημα ξεκινάει από τη βασική σύνταξη των εντολών στη Ruby, σου μαθαίνει πώς λειτουργούν οι δομές και εντολές της Ruby και σε καθοδηγεί στο πώς να λύνεις απλά υπολογιστικά προβλήματα με τη χρήση της. Ξεκινά από τους βασικούς τύπους δεδομένων, την είσοδο πληροφορίας από το πληκτρολόγιο και την εμφάνιση αποτελεσμάτων στην οθόνη, περνά στις δομές επανάληψης και ελέγχου, τους πίνακες και τους πίνακες κατακερματισμού που είναι οι σημαντικές δομές δεδομένων που έχει η Ruby, το γράψιμο και την οργάνωση των συναρτήσεων και κλείνει με την αναφορά και πολλαπλά παραδείγματα σχετικά με τον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό, που είναι πλέον η πιο διαδεδομένη μέθοδος οργάνωσης του κώδικα μέσα σε ένα πρόγραμμα.

Έναρξη & Διάρκεια Μαθήματος

Το μάθημα μπορείτε να το ξεκινήσετε οποιαδήποτε ημερομηνία επιθυμείτε, εφόσον είναι σε καθεστώς “Αυτομελέτης“. Αν και στο υλικό του μαθήματος θα έχετε για πρόσβαση για 2 χρόνια, προτείνουμε η ολοκλήρωση του μαθήματος να μη ξεπεράσει τις 6-7 εβδομάδες.

Αναλυτικά Περιεχόμενα Μαθήματος

Εισαγωγή

Παρουσίαση του μαθήματος 02:02
Εισαγωγή στη Ruby 02:46

Διαχείριση δεδομένων στη Ruby

Τι είναι οι μεταβλητές 06:27
Τύποι δεδομένων στη Ruby 03:38
Αλφαριθμητικός τύπος δεδομένων 07:55

Τελεστές στη Ruby

Αριθμητικοί τελεστές 10:39
Τελεστές σύγκρισης 05:05
Λογικοί τελεστές 07:04
Αλφαριθμητικοί τελεστές 04:50

Είσοδος και Έξοδος δεδομένων

Εμφάνιση δεδομένων στην οθόνη 06:43
Είσοδος από το πληκτρολόγιο 07:04
Είσοδος από το πληκτρολόγιο (Μέρος Β) 07:17

Μέθοδοι τύπων δεδομένων

Μέθοδοι αριθμητικών δεδομένων 07:11
Μέθοδοι αριθμητικών δεδομένων (Μέρος Β) 08:12
Μέθοδοι αλφαριθμητικών δεδομένων 09:19

Μπλοκ εντολών

Μέθοδος .times 09:47
Μέθοδοι .step, .upto και .downto 04:13

Δομή επιλογής if

Βασική σύνταξη δομής if 06:14
Σύνταξη if / elsif 08:14
Σύνταξη if / elsif / else 03:45
Παραδείγματα χρήσης της δομής if 06:14
Ο τριαδικός τελεστής (ternary operator) 03:28

Δομή case

Σύνταξη και χρήση της case 04:15

Δομή while

Σύνταξη και χρήση της while 10:45

Δομές until / unless

Σύνταξη και χρήση των εντολών until και unless 06:11

Ρύθμιση επαναλήψεων

Εντολές break και next 06:26

Εισαγωγή στους πίνακες

Τι είναι οι Πίνακες 02:18
Δημιουργία πίνακα 05:03

Προσπέλαση των στοιχείων ενός πίνακα

Προσπέλαση με αναφορά στο στοιχείο και ανάθεση τιμής 08:50
Η μέθοδος .each 09:08
Η εντολή for 06:34

Διαχείριση στοιχείων πίνακα

Εισαγωγή στοιχείων σε πίνακα 04:18
Δημιουργία και χρήση διαστημάτων – Μέρος 1 06:37
Δημιουργία και χρήση διαστημάτων – Μέρος 2 06:11
Διαγραφή στοιχείων ενός πίνακα 04:18

Μέθοδοι πίνακα

Μέθοδοι .length, .size, .count, .index 06:47
Μέθοδοι .reverse, .sort 05:33
Μέθοδοι .concat, .max, .min, .include 06:38
Μέθοδοι .empty?, .nil?, .any?, .all? 06:12
Μέθοδοι .map, .collect 04:42
Μέθοδος .select 03:31

Πολυδιάστατοι πίνακες

Διαχείριση πολυδιάστατων πινάκων 06:17

Εισαγωγή στους πίνακες κατακερματισμού (Hashes)

Τι είναι οι πίνακες κατακερματισμού (Hashes) 03:36

Δημιουργία hash

Δημιουργία hash και προσπέλαση τιμών 08:25
Εισαγωγή στα σύμβολα (Symbols) 05:51

Εισαγωγή, διαγραφή & προσπέλαση στοιχείων

Εισαγωγή στοιχείων σε hash 03:00
Διαγραφή στοιχείων σε hash 06:45
Προσπέλαση κλειδιών και τιμών σε ένα hash 07:01
Δημιουργία default value σε hash 07:03

Μέθοδοι hashes

Μέθοδοι .sort, .sort_by και .reverse 05:43
Μέθοδοι .length, .empty?, .keys, .values, .has_key? και .has_value? 05:26
Μέθοδοι .select και .reject 04:55
Μέθοδοι .merge και .merge! 06:33
Μέθοδοι .merge και .merge! (Μέρος Β) 03:52

Δημιουργία μεθόδων και επιστροφή τιμών

Δημιουργία και κάλεσμα μεθόδου 04:28
Δημιουργία μεθόδων με ορίσματα 06:52
Επιστροφή τιμών από τη μέθοδο 06:54
Επιστροφή τιμών από τη μέθοδο (Μέρος Β) 06:23

Μέθοδοι στη Ruby

Εμβέλεια μεταβλητών 04:52
Named Arguments 06:21
Προκαθορισμένες τιμές στις παραμέτρους μιας μεθόδου 03:21
Παράμετροι Splat 06:36
Hashes ως παράμετροι 04:48

Yield

Τι είναι το Keyword “yield” 10:04
Χρήση του Yield με ορίσματα 06:31
Η μέθοδος.block_given? 03:33

Lambdas

Τι είναι τα lambdas και πως χρησιμοποιούνται 07:27

Εισαγωγή στις Κλάσεις και αντικείμενα

Βασικές αρχές αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού 05:34
Δημιουργία κλάσεων και αντικειμένων 02:56
Γνωρίσματα αντικειμένων (instance variables) 05:53
Μέθοδοι αντικειμένων (instance methods) 03:50

Μέθοδοι κλάσεων

Μέθοδοι getter 10:06
Μέθοδοι setter 04:42
Μέθοδοι accessor 05:42
Μέθοδος κατασκευαστή με ορίσματα 07:15
Γνωρίσματα και μέθοδοι κλάσεων 12:37
Παράδειγμα με κλάσεις 08:06

Κλάσεις και κληρονομικότητα

Τι είναι η κληρονομικότητα 03:05
Δημιουργία κληρονομικότητας 07:19
Προσθήκη χαρακτηριστικών στις παράγωγες κλάσεις 05:03
Επίπεδα πρόσβασης (private, protected) 09:37
Υπέρβαση μεθόδων 03:42

Τρόπος Παρακολούθησης

Το μάθημα είναι χωρισμένο σε 6 ενότητες. Σε κάθε ενότητα καλείστε να παρακολουθήσετε τις διαλέξεις που βρίσκονται σε μορφή Video σε ημέρες και ώρες που βολεύουν τον προσωπικό σας προγραμματισμό καθώς και να ολοκληρώστε τις δραστηριότητες που περιλαμβάνει το μάθημα.

Οι δραστηριότητες αυτές είναι:

 • Mini Quiz μετά από μια σειρά από video
 • Εβδομαδιαία Quiz στο τέλος κάθε θεματικής εβδομάδας
 • Προγραμματιστικές ασκήσεις όπου καλείστε να αναπτύξετε και να παραδώσετε κώδικα, με βάση τις διαλέξεις που έχετε παρακολουθήσει.

Οι δραστηριότητες αυτές απαιτούνται να ολοκληρωθούν από τους εκπαιδευόμενους ώστε να τους χορηγηθεί η βεβαίωση ολοκλήρωσης του μαθήματος του Letstudy. Ακόμη όμως και να μην είναι η βεβαίωση ο σκοπός σας, καλό θα είναι να ασχοληθείτε με τις δραστηριότητες ώστε να επιτύχετε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.

Σε ποιους Απευθύνεται

Το μάθημα απευθύνεται στον αρχάριο που θέλει να μάθει τις βασικές έννοιες και δομές προγραμματισμού και πως αυτές υλοποιούνται με τη γλώσσα Ruby αλλά και στους πιο προχωρημένους χρήστες άλλων γλωσσών προγραμματισμού που θέλουν να μελετήσουν τη γλώσσα Ruby.

Είσαι νέος προγραμματιστής και δεν έχεις χρησιμοποιήσει ξανά μια αντικειμενοστραφή γλώσσα προγραμματισμού? Πολύ πιθανόν να θέλεις να αναπτύξεις προγραμματιστικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορείς να δημιουργήσεις τις δικές σου εφαρμογές ή να συνεχίσεις την εκμάθηση του Rails Framework ώστε να λάβεις μέρος σε ανάπτυξη Web εφαρμογών. Το μάθημα αυτό είναι ένα πολύ καλό ξεκίνημα αφού θα μάθεις τις βασικές αρχές αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού με τη γλώσσα Ruby. Ακόμα και να μην έχεις μάθει κάποια άλλη γλώσσα προγραμματισμού στο παρελθόν και η σχέση σου με τις δομές και εντολές είναι ελάχιστη, το μάθημα αυτό θα σε βοηθήσει να μάθεις τις βασικές αρχές προγραμματισμού.

Γνωρίζεις κάποιες βασικές έννοιες της γλώσσας Ruby αλλά θέλεις να δεις εάν τις χρησιμοποιείς σωστά ή εάν τις χρησιμοποιείς στο μέγιστο δυνατό? Το μάθημα αυτό είναι για εσένα αφού ξεκινάει από τις πολύ βασικές έννοιες ώστε να δείς όλες τις δυνατότητες της κάθε εντολής καθώς και πως μπορείς να συνδυάσεις τεχνικές για να επιτύχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Τι θα μου προσφέρει το μάθημα

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος θα μπορείς να:

 • Εγκαταστήσεις τη Ruby στον τοπικό σου υπολογιστή και να χρησιμοποιήσεις έναν editor για να αναπτύξεις τα δικά σου προγράμματα
 • Απαριθμήσεις τους τύπους δεδομένων που υπάρχουν στην Ruby και να επιλέγεις τις μεθόδους που μπορείς να χρησιμοποιήσεις σε κάθε ένα τύπο
 • Αναγνωρίζεις τις δομές δεδομένων που χρησιμοποιούνται στον προγραμματισμό αλλά και πως μπορείς αυτές να τις εκμεταλευτείς για την ανάπτυξη του δικού σου προγράμματος με τη γλώσσα Ruby
 • Σχεδιάζεις προγράμματα με την αντικειμενοστραφή προσέγγιση στον προγραμματισμό
 • Επιλέγεις την επιθυμητή μέθοδο και να την εφαρμόζεις στα δεδομένα σου

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν αυστηρά προαπαιτούμενα για να παρακολουθήσεις το μάθημα καθώς δεν προϋποθέτει προηγούμενη γνώση προγραμματισμού. Φυσικά αν γνωρίζεις κάποια άλλη γλώσσα αυτό θα σε βοηθήσει να προχωρήσεις γρηγορότερα. Κάποιες βασικές δεξιότητες σε ψηφιακό περιβάλλον (όπως π.χ. εγκατάσταση προγραμμάτων, άνοιγμα και αποθήκευση αρχείων σε λειτουργικό Windows) είναι σημαντικές και πρέπει να θεωρούνται δεδομένες.

Εισαγωγή στον προγραμματισμό με τη γλώσσα Ruby

15
 • 8 Ώρες + 24 Λεπτά Συνολικού Βίντεο
 • Πρόσβαση στο Μάθημα για 2 Χρόνια
 • Επίλυση αποριών από τον καθηγητή
 • Διαθεσιμότητα του μαθήματος 24/7
 • Βεβαίωση ολοκλήρωσης από την Letstudy

Γιώργος Ψαθάς

Υποψήφιος Διδάκτορας Πληροφορικής
Ο Γιώργος Ψαθάς αποφοίτησε από το τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2007. Το 2010 συνέχισε τις Μεταπτυχιακές του σπουδές στο ίδιο Ίδρυμα, στην κατεύθυνση “Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ)”. Από τον Νοέμβριο του 2017 είναι υποψήφιος Διδάκτορας του τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ερευνητικό ενδιαφέρον τα Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα (Massive Open Online Courses – MOOCs).

To 2017, δημιούργησε την πρώτη πλατφόρμα παροχής μαθημάτων MOOC στο learnbydoing.gr, μέσω της οποίας παρείχε μαθήματα για την Ruby on Rails. Το 2019, εξέλιξε την πλατφόρμα που είχε εγκαταστήσει το 2017, και την μετονόμασε σε Letstudy.

Εκτός από την διδασκαλία μαθημάτων μέσω MOOC, έχει διδάξει προγραμματισμό σε μαθητές Foundation ιδιωτικής σχολής, με σκοπό να ακολουθήσουν σπουδές στο εξωτερικό. Επίσης, έχει ασχοληθεί με τη διδασκαλία της Πληροφορικής σε ενήλικες με στόχο την απόκτηση πιστοποιήσεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα

Εισαγωγή στον προγραμματισμό με τη γλώσσα Ruby - Αγορά του προγράμματος
ΚΟΣΤΟΣ: 15.00
Εκκαθάριση
elEL

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με τη γλώσσα Ruby

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με τη γλώσσα Ruby

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με τη γλώσσα Ruby

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με τη γλώσσα Ruby

Εισαγωγή στον προγραμματισμό με τη γλώσσα Ruby

Letstudy Logomark

Η γνωμη σας μετραει

Πείτε μας ποιο μάθημα θα σας ενδιέφερε να αναπτύξουμε ως επόμενο στην πλατφόρμα του Letstudy

Στο παρακάτω πεδίο καταχωρήστε το email σας, στην περίπτωση που θέλετε να σας ενημερώσουμε εάν δημιουργηθεί το μάθημα που προτείνατε
Letstudy Logomark

Εισάγετε το username ή το email σας μαζί με τον κωδικό σας, για να συνδεθείτε στο Letstudy