Tourism Management

Το μάθημα αυτό προσφέρεται από την Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου SMART HERITAGE
Έναρξη: Self-Paced
Έναρξη: Self-Paced
Γλώσσα: Ελληνικά & Αγγλικά
Με βεβαίωση ολοκλήρωσης
Introductory
Έργο: SMART Heritage

Στοιχεία Προγράμματος:

Γλώσσα: Ελληνικά & Αγγλικά
Με βεβαίωση ολοκλήρωσης
Introductory
Έργο: SMART Heritage

Σχετικά με το μάθημα

Το μάθημα αυτό προσφέρεται από την Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε., στα πλαίσια υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου SMART HERITAGE (https://smartheritage.adrioninterreg.eu/)

Στόχος του μαθήματος είναι να σας εισάγει στις βασικές έννοιες του Tourism Management στον τουρισμό και να σας φέρει σε επαφή με τις ενέργειες τις οποίες μπορείτε να κάνετε ως επιχείρηση ή φορέας με σκοπό να αναδείξετε την περιοχή να βελτιώσετε την εικόνα και τη φήμη της ώστε να προσελκύσει επισκέπτες, επενδύσεις, νέους κατοίκους και να δημιουργήσει συναισθήματα ταύτισης και περηφάνιας στους υφιστάμενους κατοίκους.

Σχετικά με το έργο Smart Heritage

Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε είναι ο Επικεφαλής Εταίρος του έργου «SMART HERITAGESustainable management and promotion of common cultural heritage» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020.

Ο κύριος στόχος του Προγράμματος είναι να λειτουργήσει ως οδηγός πολιτικής και καινοτόμος για τη διακυβέρνηση, προωθώντας την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μεταξύ των κρατών εταίρων, αξιοποιώντας τους πλούσιους φυσικούς, πολιτιστικούς και ανθρώπινους πόρους, καθώς και ενισχύοντας την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου. Παράλληλα, ο σκοπός του ADRION είναι να συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου με τη δημιουργία ευκαιριών χρηματοδότησης

 

 

Περιεχόμενα Μαθήματος

The national tradition and its role in promoting tourism

Η εξέλιξη του τουρισμού και η σημασία του πολιτιστικού τουρισμού
Οι μορφές του πολιτιστικού τουρισμού
Η ιδιαίτερη επίδραση του φαγητού και της μουσικής στον τουρισμό

Classification of accommodation activity

 Ο διαχωρισμός των καταλυμάτων βάσει του προϊόντος της διαμονής 

Accommodation product

 Τα βασικά λειτουργικά τμήματα που ασχολούνται με την διαμονή στα ξενοδοχεία 
 Βασική ορολογία σχετική με την διαμονή 
 Βασικά μεγέθη και δείκτες παρακολούθησης σχετικά με την διαμονή 

Common Types of Hotels

Τύποι τουριστικών καταλυμάτων
Δομή και γεωγραφική κατανομή του κλάδου
Η σημασία του κλάδου για την Ελληνική οικονομία

Hotel Categorization System

Αστέρια και κλειδιά
Κατηγοριοποίηση ή βαθμολογία στα διαδικτυακά κανάλια

Typologies of Future Tourists and their needs

Οι παραδοσιακές τυπολογίες των τουριστών και οι μελλοντικές τάσεις και ανάγκες τους
Η επιρροή του Covid-19 στις συνήθειες των τουριστών

Occupational Health and Safety

 Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας ξενοδοχείων 

Personal Hygiene

Οδηγίες υγιεινής στα τουριστικά καταλύματα
Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας ξενοδοχείων στην εποχή του Covid-19

 

Το Έργο SMART HERITAGE

Στόχος του έργου είναι η προώθηση, αξιοποίηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή Αδριατικής-Ιονίου. Ο ειδικός στόχος είναι η αύξηση της ελκυστικότητας του τουρισμού και η μείωση της εποχικότητάς του στις συμμετέχουσες περιοχές. Μια βασική εκροή του έργου είναι η δημιουργία της Πολιτιστικής Διαδρομής “SMART HERITAGE”, μιας δομής δικτύωσης βασισμένης σε μια σειρά προϋποθέσεων προσχώρησης, ανοιχτής όχι μόνο στις περιοχές των εταίρων αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή του Προγράμματος ADRION. Οι όροι που θα καθοριστούν, θα αποτελέσουν προϋποθέσεις για να αναγνωριστεί η διαδρομή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την υψηλή αξία της σε όρους πολιτιστικής κληρονομιάς και τουρισμού.

Στο έργο συμμετέχουν οι χώρες ΑλβανίαΒοσνία και Ερζεγοβίνη, Ελλάδα και Ιταλία.

Η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί εξαιρετικό εφόδιο για την εκάστοτε περιοχή. Πολλές φορές η υπερβολική εκμετάλλευση με αρνητική σημασία, οδεύει στην υποβάθμιση και κατόπιν στην εμπορευματοποίηση της. Στόχος τού έργου είναι να αναδείξει και να διαφυλάξει την κληρονομιά κάθε περιοχής ώστε να επιτύχει ένα βιώσιμο μοντέλου πολιτιστικού τουρισμού και να προωθήσει τον πολιτισμό. Ο  πολιτισμός βρίσκεται σε κάθε σημείο της γης, σε κάθε γωνία, σε κάθε καθημερινή δράση και υποδομή, διαφορετικός ανά εποχή, αλλά στοιχείο της κληρονομιάς μας στο παρόν. Ο πολιτισμός δε βρίσκεται μόνο στις υποδομές που τον φιλοξενούν αλλά βρίσκεται στην καθημερινότητα μας, στις δράσεις μας  και στις «εικόνες» που έχουμε αποκτήσει και συντελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες στην ανάπτυξη μιας περιοχής. Πιο συγκεκριμένα στη χώρα μας το έργο SMART HERITAGE εξετάζει την περιοχή της Εύβοιας με στόχο την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της περιοχής και τη δημιουργία ενός μοναδικού πολιτιστικού μονοπατιού, στο οποίο κάθε περιοχή που λαμβάνει μέρος στο έργο εκπροσωπείται, μέσω της συνεργασίας των τεσσάρων χωρών.

 

Εκπαιδευτικές Δράσεις

Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Έργου SMART HERITAGE, η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε ανέπτυξε το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με σκοπό οι επαγγελματίες του τουρισμού και όχι μόνο,  να κατανοήσουν τις έννοιες που αφορούν στο Tourism Management ώστε να μπορέσουν να αναδείξουν και να διαφυλάξουν την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής και να προσελκύουν επισκέπτες όλο το χρόνο.  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν σε όλους τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι μπορούν να το παρακολουθήσουν στο σύνολο του ή να επιλέξουν ενότητες του ενδιαφέροντος τους.
Η εκτιμώμενη διάρκεια ενασχόλησης για την ολοκλήρωση του είναι 28 ώρες. Στη διάρκεια συνυπολογίζεται το πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο) καθώς και η αυτομελέτη των πηγών και αναφορών. Καθώς το γνωστικό αντικείμενο εμπεριέχει αρκετούς όρους και εργαλεία διεθνούς εμβέλειας, κρίνεται απαραίτητη η γνώση της αγγλικής γλώσσας, ώστε ο εκπαιδευόμενος να λάβει τα μέγιστα δυνατά οφέλη από την εκπαίδευση. Το πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο) είναι στην ελληνική γλώσσα αλλά με αναφορές και χρήση εργαλείων και πηγών στην αγγλική. Η πλειοψηφία των πηγών και αναφορών, καθώς και το επιπρόσθετο υλικό μελέτης (παραγωγής τρίτων) είναι στην αγγλική.

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα σας παρακαλούσαμε να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα αξιολόγησης της εκπαιδευτικής σας εμπειρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο SMART HERITAGE παρακαλούμε επισκεφθείτε:
https://smartheritage.adrioninterreg.eu/

Τεχνικός Σύμβουλος διαχείρισης και υλοποίησης του Έργου είναι η TREK Development. Α.Ε.

Η ομάδα του SMART HERITAGE

Tourism Management - ΔΩΡΕΑΝ
ΚΟΣΤΟΣ: Δωρεάν
Εκκαθάριση
elEL
Letstudy Logomark

Η γνωμη σας μετραει

Πείτε μας ποιο μάθημα θα σας ενδιέφερε να αναπτύξουμε ως επόμενο στην πλατφόρμα του Letstudy

Στο παρακάτω πεδίο καταχωρήστε το email σας, στην περίπτωση που θέλετε να σας ενημερώσουμε εάν δημιουργηθεί το μάθημα που προτείνατε
Letstudy Logomark

Εισάγετε το username ή το email σας μαζί με τον κωδικό σας, για να συνδεθείτε στο Letstudy