Δείγματα Έργου

Συμμετοχή σε Έργα

Δείγματα Οπτικοακουστικού Υλικού

Χρήση LightBoard

Καταγραφή Οθόνης Ταυτόχρονα με Ομιλητή

Καταγραφή Οθόνης με Εναλλαγή Ομιλητή

Τεχνολογία Avatar & Τεχνητής Νοημοσύνης

Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση Συστημάτων LMS

Εγκατάσταση του Learning Management
System (LMS) Moodle

Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του συστήματος διαχείρισης μαθημάτων Moodle.

Το moodle είναι από τα πιο γνωστά και εύχρηστα συστήματα διαχείρισης μαθημάτων και χρησιμοποιείται παγκοσμίως από Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς όπως:

 • Δημόσια & Ιδιωτικά Πανεπιστήμια
 • Ερευνητικούς Οργανισμούς
 • Ιδιωτικές Εταιρείες 

Εγκατάσταση του Εξειδικευμένου Learning Management System (LMS) του OpenEdx

Πλήρης εγκατάσταση και παραμετροποίηση της παγκοσμίως γνωστής πλατφόρμας διαχείρισης μαθημάτων (LMS) του OpenEdx, με σκοπό:

 • τη διαχείριση των μαθημάτων
 • τη διαχείριση των μαθητών
 • την εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία παρακολούθησης των μαθημάτων

Διοργάνωση Webinar & κάλυψη εκδηλώσεων και ομιλιών

Διοργάνωση και τεχνική υποστήριξη Webinars

Πλήρης κάλυψη εκδηλώσεων και webinars, είτε στο χώρο της εκδήλωσης είτε στο εξιδεικευμένο studio της Letstudy. Διοργάνωση Webinars για:

 • το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
 • την Παγκόσμια Ψυχιατρική Εταιρεία (WPA)
 • Εκπαιδευτικούς Ομίλους
 • Ιδιώτες & Επιχειρήσεις 

 

 

Ανάπτυξη και φιλοξενία μαθημάτων

Σχεδιασμός, ανάπτυξη, φιλοξενία & διαχείριση μαθημάτων

Αναλαμβάνουμε όλα τα στάδια ανάπτυξης και φιλοξενίας ενός μαθήματος. Έχουμε αναπτύξει και διαχειριστεί μαθήματα για:

 • την πλατφόρμα διαδικτυακής Εκπαίδευσης της Letstudy 
 • Ευρωπαϊκά προγράμματα και έργα
 • Εκπαιδευτικούς Ομίλους
 • Ιδιώτες & Επιχειρήσεις 

Περιγράψτε μας τις ανάγκες σας και σας έχουμε τη λύση

Επικοινωνήστε μαζί μας