Ψηφιακή Αναβάθμιση
Εκπαιδευτικών Οργανισμών

Classroom with computers for IT lesson

Η Letstudy εξασφαλίζει τη Ψηφιακή Αναβάθμιση των Eκπαιδευτικών Oργανισμών στην Ελλάδα

Πλήρες Φάσμα Υπηρεσιών Ψηφιακής Αναβάθμισης ειδικά για:

Τα στάδια της Ψηφιακής Αναβάθμισης

Τα οφέλη από την υιοθέτηση μια σύγχρονης προσέγγισης τόσο στη Διοίκηση των Εκπαιδευτικών Οργανισμών όσο και στην παροχή της Εκπαίδευσης προς τους σπουδαστές είναι αδιαμφισβήτητα.

Η μεγάλη πλειοψηφία των Οργανισμών στην Ελλάδα δεν έχει ουσιαστικά ολοκληρώσει αυτή τη μετάβαση οργανωμένα, με αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός Φροντιστηρίων, ΚΞΓ, ΚΕΔΙΒΙΜ και άλλων εκπαιδευτικών μορφών να υπόκεινται ήδη την απώλεια κρίσιμων αριθμών εγγραφών, βάζοντας σε κίνδυνο είτε τη συνέχιση της  ύπαρξης της εκάστοτε Εταιρείας, είτε την παγίδευση της σε μια αέναη κατάσταση οριακής κερδοφορίας.

Η LetStudy καλύπτει με τις Υπηρεσίες της όλα τα στάδια της Ψηφιακής Aναβάθμισης με μια εξαιρετική ομάδα ανθρώπων που προσεγγίζουν την κάθε περίπτωση εξατομικευμένα και με νοοτροπία πραγματικής φροντίδας προς τον εκάστοτε ιδιοκτήτη της Εκπαιδευτικής μονάδας

1. Βασική Ψηφιακή Υποδομή

Αποτελεί το πρώτο στάδιο της Ψηφιακής μετάβασης του Εκπαιδευτικού Οργανισμού

Ψηφιακή Παρουσία Οργανισμού

2. Ανάπτυξη

Για φορείς που έχουν κάνει ήδη το πρώτο τους βήμα στην Ψηφιακή Εποχή

Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού

3. Ολοκλήρωση

Εξειδικευμένες και Σύγχρονες λύσεις με στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος

Αύξηση των εγγραφών και της αναγνωρισιμότητας του Οργανισμού

Υπηρεσίες Ψηφιακής Αναβάθμισης

Ψηφιακή Παρουσία
& Διαχείριση

 • Τοποθέτηση Πλατφόρμας LMS
 • Δημιουργία & Οργάνωση Εταιρικών Email
 • Τοποθέτηση Συστήματος Ημερολογίου
 • Δημιουργία Δυνατότητας Online Πληρωμών
 • Δημιουργία αρθρωτού Webinars Studio σε αίθουσα της Σχολής
 • Εκπαίδευση Προσωπικού σε όλη τη διαδικασία
 • Δημιουργία Website
 • Δημιουργία Λογαριασμών στα Social Media

Δημιουργία & Επεξεργασία Ασύγχρονου Υλικού

 • Βιντεοσκόπηση και επεξεργασία μαθημάτων
 • Δημιουργία δια-δραστικών βίντεο
 • Δημιουργία Quiz σε ψηφιακή μορφή για τους σπουδαστές
 • Δυνατότητα δημιουργίας υπερσύγχρονων Avatar για τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας
 • Φιλοξενία σε LMS και εκπαίδευση σχετικά με τη διαχείριση της Εκπαιδευτικής πλατφόρμας
 • Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού υλικού

Υπηρεσίες
Marketing

 • Στρατηγικό Marketing στην Εκπαίδευση με Digital Tools
 • Πλήρης διαχείριση των social media
 • Δημιουργία/Βελτίωση Εταιρικού Branding για Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς

Δωρεάν Μελέτη Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού

Πλήρης Έλεγχος Ψηφιακού εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού Οργανισμού και καταγραφή σχετικής αναφοράς προς τη Διοίκηση

Δωρεάν τοποθέτηση και προβολή στο Site της LetStudy, με το σήμα Πιστοποίησης Ποιότητας στη Ψηφιακή Εκπαίδευση

Με την ολοκλήρωση της ψηφιακής αναβάθμισης η LetStudy παρέχει δια βίου ΔΩΡΕΑΝ προβολή στο site της για όλους τους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς που έκαναν το βήμα της εισόδου στις Ψηφιακές δυνατότητες

Πιστοποίηση Ποιότητας
Διαδικτυακής Εκπαίδευσης
από τη Letstudy

Υπηρεσία ελέγχου, αναφοράς, συστάσεων και εταιρικής
πιστοποίησης για την ποιότητα των διαδικτυακών
υπηρεσιών των Εκπαιδευτικών Φορέων

teacher teaches a lesson at the table

Το βήμα προς την εποχή των ψηφιακών συστημάτων στην Εκπαίδευση, δεν αποτελεί πλέον επιλογή αλλά απόδειξη δυνατότητας προσαρμογής στις εξελίξεις.

Όποιοι Εκπαιδευτικοί οργανισμοί δεν το ολοκληρώσουν θα βρεθούν σύντομα εκτός εξελίξεων και θα υποστούν άμεσα τις επιπτώσεις.

Η LetStudy με την ισχυρή τεχνογνωσία που κατέχει στον Κλάδο της Εκπαίδευσης και τις ανεπτυγμένες δυνατότητες που έχει εξελίξει τα τελευταία χρόνια, παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση.

Η Υπηρεσία της LetStudy ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ παρέχει ένα πλήρες φάσμα Υπηρεσιών που καλύπτουν κάθε πτυχή της εισόδου στη Ψηφιακή Εποχή για την Εκπαίδευση.

Δείτε δείγματα έργου
της Letstudy

Η Letstudy παράγει και δημιουργεί

Σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες και προτιμήσεις του κάθε φροντιστηρίου, τρεις μορφές ασύγχρονου υλικού για τα μαθήματα του Λυκείου:

 • Με τη βιντεοσκόπηση και οργανωμένη παροχή ασύγχρονου μαθήματος από τους ίδιους του καθηγητές της σχολής ή την ιδιοκτησία του φροντιστηρίου
 • Τη δυνατότητα δημιουργίας υλικού με υπερσύγχρονης τεχνολογίας avatar
 • Με slideshow, δηλαδή διαδραστικό οπτικοακουστικό υλικό
 • Εξαιρετική βελτίωση στις επιδόσεις των μαθητών
 • Μείωση κόστους για το φροντιστήριο
 • Αύξηση δυνατότητας απορρόφησης νέων εγγραφών

Περιγράψτε μας τις ανάγκες σας και σας έχουμε τη λύση

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

2310 306 123

Email

digital-school@letstudy.gr
info@letstudy.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας