Υπηρεσίες Letstudy

E-Learning Concept. Male Student Browsing Educational Website On Laptop, Over Shoulder View

Υπηρεσίες Διαδικτυακής Εκπαίδευσης

Η Letstudy στέκεται σύμμαχος στο πλευρό των Εκπαιδευτικών Οργανισμών και με την τεχνογνωσία της σχεδιάζει, αναπτύσσει και υλοποιεί κάθε είδους Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, βασισμένο στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των Εκπαιδευομένων.

Διαθέτοντας πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή και φιλοξενία υλικού, η εξειδικευμένη ομάδα της Letstudy θέτει τον πήχη ψηλά και εγγυάται την ποιότητα του Εκπαιδευτικού σας Υλικού ή Προγράμματος.

Προσφέρουμε Λύσεις σε Μικρούς &
Μεγάλους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς

Καλύπτουμε κάθε στάδιο ενός Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Σχεδιασμός

Ανάπτυξη

Φιλοξενία

01 Στάδιο Σχεδιασμού Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Το Εκπαιδευτικό σας Πρόγραμμα

Σχεδιασμός

Ο Σχεδιασμός αποτελεί το πρωταρχικό αλλά και το κρισιμότερο βήμα στην ανάπτυξη ενός Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • Ανάλυση Αναγκών και Στόχων Μάθησης: Προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών των στοχευμένων μαθητών και η δημιουργία σαφών και μετρήσιμων στόχων μάθησης
 • Σχεδιασμός προγράμματος Εκπαίδευσης βάση των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων. Δημιουργία της αρχιτεκτονικής του μαθήματος, περιλαμβάνοντας τη σειρά των μαθησιακών ενοτήτων, τις μεθόδους παράδοσης και την οργάνωση του περιεχομένου
 • Σχεδιασμός Αλληλεπιδραστικών και Ενδιαφερόντων Μαθησιακών Δραστηριοτήτων: Ανάπτυξη δραστηριοτήτων που προάγουν την ενεργή μάθηση, την επίλυση προβλημάτων και την εφαρμογή γνώσεων σε πραγματικά σενάρια.
 • Σχεδιασμός Δραστηριοτήτων Αποτίμησης: Δημιουργία αξιολογήσεων που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους μάθησης και μετρούν την πρόοδο και την κατανόηση των μαθητών.
 • Συμβουλευτική για το στήσιμο και την ανάπτυξη εκπαιδευτικά άρτιων μαθημάτων & σεμιναρίων βασιζόμενα σε μαθησιακές θεωρίες και τεχνικές .
02 Στάδιο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Το Εκπαιδευτικό σας Πρόγραμμα

Ανάπτυξη

Το στάδιο της Ανάπτυξης του Εκπαιδευτικού προγράμματος απαιτεί ισχυρή τεχνογνωσία ώστε να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα του τελικού αποτελέσματος

 • Καταγραφή και ολοκληρωμένη επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού Video/Ήχου , που θα χρησιμοποιηθεί σε μαθήματα και σεμινάρια , στο τεχνικά άρτια εξοπλισμένο studio της Letstudy.
 • Ανάπτυξη οπτικοακουστικού υλικού με χρήση Avatar – δυνατότητα δημιουργίας custom avatar του εκάστοτε εκπαιδευτή
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικών μαθημάτων με χρήση ειδικού φωτεινού πίνακα (lightboard )
 • Παραγωγή Πολυμεσικού Περιεχομένου: Δημιουργία και επεξεργασία βίντεο, ηχητικών αρχείων, ανιμάτιον και άλλων πολυμεσικών στοιχείων που κάνουν τα μαθήματα πιο ελκυστικά και διδακτικά αποδοτικά.
 • Ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού – Ανάπτυξη διαδραστικών δραστηριοτήτων – Υποτιτλισμός μαθημάτων
 • Προσαρμοστική Μάθηση και Προσωποποίηση: Δημιουργία περιεχομένου και δραστηριοτήτων που μπορούν να προσαρμοστούν στις ατομικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών
 • Οργάνωση και διαχείριση διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars). Διάθεση εξειδικευμένου εξοπλισμού του studio της Letstudy για παραγωγή μαθημάτων ή διεξαγωγή Live webinar
 • Δημιουργία διαδραστικών βίντεο
03 Στάδιο Φιλοξενίας Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Το Εκπαιδευτικό σας Πρόγραμμα

Φιλοξενία

Η Φιλοξενία του Προγράμματος  σε σύγχρονο και σωστά παραμετροποιημένο περιβάλλον (LMS) εγγυάται την αύξηση της συμμετοχής των Εκπαιδευομένων

 • Στήσιμο, παραμετροποίηση και διαχείριση μαθημάτων στην πλατφόρμα της Letstudy
 • Φιλοξενία μαθημάτων και σεμιναρίων στην εξειδικευμένη πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων της Letstudy
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξειδικευμένων LMS (Learning Management Systems)

Εξειδικευμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας

Περιγράψτε μας τις ανάγκες σας και σας έχουμε τη λύση

Επικοινωνήστε μαζί μας