Οι υπηρεσίες της Letstudy

Ποιοι είμαστε

Η Letstudy είναι μία πρωτοπόρος εταιρεία, Πάροχος Διαδικτυακής Εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών λύσεων για ασύγχρονα (βιντεοσκοπημένα) και σύγχρονα (ζωντανά – live) προγράμματα Εκπαίδευσης.

Στη Letstudy εξειδικευόμαστε στη παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σε Φορείς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα. Σκοπός μας είναι η άρτια εξυπηρέτηση των φορέων που μας εμπιστεύονται και η επίτευξη απτών αποτελεσμάτων που ικανοποιεί τις ανάγκες τους.

Το Διαδίκτυο έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδευόμαστε στις μέρες μας. Η Διαδικτυακή Εκπαίδευση μάς δίνει τη δυνατότητα πλέον να συμπυκνώσουμε τον χρόνο μάθησης ενώ παράλληλα μπορεί να αναβαθμίσει την κλασική εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι ενισχύεται σημαντικά η ποιότητα της εκπαίδευσης, σύμφωνα πάντα με τον στρατηγικό στόχο που έχει θέσει ο κάθε Εκπαιδευτικός Οργανισμός ή Εκπαιδευτής.

Με ποιους συνεργαζόμαστε

Η Letstudy συνεργάζεται με:

  • Ιδιωτικούς & Δημόσιους φορείς
  • Ιδιώτες Εκπαιδευτές
  • Καθηγητές ΑΕΙ – ΑΤΕΙ
  • Δομές Εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΚΞΓ, ΚΕΔΙΒΙΜ, Φροντιστήρια, Κολέγια κτλ)
  • Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Φορείς που συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά Έργα (Interreg, Horizon, Erasmus+ κτλ)
  • Μεσαίες και μεγάλες εταιρίες με σκοπό την Εκπαίδευση του προσωπικού τους (HR Training)

Μερικές από τις βασικές παροχές της Letstudy προς φορείς και ιδιώτες

1

Καταγραφή & ολοκληρωμένη επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού (Video/Ήχου) που θα χρησιμοποιηθεί σε MOOCs και σεμινάρια, στο τεχνικά άρτια εξοπλισμένο studio της Letstudy.

2

Φιλοξενία των μαθημάτων και των σεμιναρίων στην εξειδικευμένη πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων της Letstudy.

3

Συμβουλευτική για το στήσιμο και την ανάπτυξη εκπαιδευτικά άρτιων μαθημάτων & σεμιναρίων, βασιζόμενα σε μαθησιακές θεωρίες και τεχνικές.

4

Στήσιμο, παραμετροποίηση & διαχείριση των μαθημάτων στην πλατφόρμα της Letstudy.

5

Παροχή εξειδικευμένου εξοπλισμού (software & hardware) για την διεξαγωγή & διαχείριση διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars).

6

Εγκατάσταση & παραμετροποίηση εξειδικευμένων LMS (Learning Management Systems).

7

Ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού - Ανάπτυξη διαδραστικών δραστηριοτήτων - Υποτιτλισμός μαθημάτων.

8

Ανάπτυξη ιστοσελίδων, web εφαρμογών, λύσεις με χρήση chatbot καθώς και εξειδικευμένων λύσεων εφαρμογών για κινητές συσκευές.

Συμμετοχή σε έργα

CheckMark

Καταγραφή & επεξεργασία οπτικοακουστικής πληροφορίας (Video/Ήχου) για την ανάπτυξη μαθημάτων MOOC.

CheckMark

Φιλοξενία μαθημάτων στην πλατφόρμα της Letstudy.

CheckMark

Υποτιτλισμός μαθημάτων.

CheckMark

Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης στη δια ζώσης εκπαίδευση.

CheckMark

Εγκατάσταση & παραμετροποίηση πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης (Moodle).

CheckMark

Ανάπτυξη πολύγλωσσων διαδικτυακών πλατφορμών (websites).

CheckMark

Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα (IOS/Android).

CheckMark

Σχεδιασμός & ανάπτυξη προσαρμοσμένης πλατφόρμας ΤΠΕ.

Erasmus+ “Integrating Conversational Agents and Learning Analytics in MOOCs (colMOOC)”

CheckMark

Λεπτομερής σχεδιασμός προσέγγισης των διαλογικών πρακτόρων του έργου.

CheckMark

Σχεδίαση της τεχνικής προσέγγισης των MockUp του λογισμικού που αναπτύχθηκε μέσω του έργου.

CheckMark

Καθορισμός λειτουργικών απαιτήσεων του λογισμικού.

CheckMark

Καταγραφή & επεξεργασία οπτικοακουστικής πληροφορίας για την ανάπτυξη μαθημάτων MOOC.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο (ΕΑΝ)

CheckMark

Τεχνική προσαρμογή επιμορφωτικού υλικού.

CheckMark

Δημιουργία & επεξεργασία διαδραστικών εργαλείων.

CheckMark

Εμπλουτισμός & υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πύλης.

Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών– ΨΑΠ, από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

CheckMark

Συμμετοχή στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη & υποστήριξη της πλατφόρμας εκπαίδευσης της ΨΑΠ.

CheckMark

Υποστήριξη & παρουσίαση πέντε (5) μαθημάτων Ψηφιακών Δεξιοτήτων της ΨΑΠ.

CheckMark

Διαμόρφωση μηχανισμού Online Πιστοποίησης, Ενδιάμεσων Επιβραβεύσεων & Online Exam στην πλατφόρμα της ΨΑΠ.

Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

CheckMark

Διαμόρφωση θεματικών ενοτήτων & τεχνική προσαρμογή επιμορφωτικού υλικού των μαθημάτων MOOC.

CheckMark

Καταγραφή & επεξεργασία οπτικοακουστικής πληροφορίας για την ανάπτυξη μαθημάτων MOOC.

CheckMark

Ανάπτυξη σχεδίου λειτουργίας μετά το πέρας του έργου.

Συνεργασίες της Letstudy

Letstudy είναι ήδη εδώ και στηρίζει κάθε προσπάθεια
διάχυσης της Γνώσης στο σύγχρονο Ψηφιακό Κόσμο"

Επικοινωνήστε με την Letstudy για να μάθετε περισσότερα

Letstudy Logomark

Η γνωμη σας μετραει

Πείτε μας ποιο μάθημα θα σας ενδιέφερε να αναπτύξουμε ως επόμενο στην πλατφόρμα του Letstudy

Στο παρακάτω πεδίο καταχωρήστε το email σας, στην περίπτωση που θέλετε να σας ενημερώσουμε εάν δημιουργηθεί το μάθημα που προτείνατε
Letstudy Logomark

Εισάγετε το username ή το email σας μαζί με τον κωδικό σας, για να συνδεθείτε στο Letstudy