Κωνσταντίνου Καραμανλή 145, ΤΚ 542 49 Θεσσαλονίκη

Quality Management in Tourism

Το μάθημα αυτό προσφέρεται από την Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου SMART HERITAGE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Στοιχεία Προγράμματος:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Σχετικά με το μάθημα

Το μάθημα αυτό προσφέρεται από την Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε., στα πλαίσια υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου SMART HERITAGE (https://smartheritage.adrioninterreg.eu/)

Στόχος του μαθήματος είναι να σας εισάγει στις βασικές έννοιες της διαχείρισης ποιότητας στον τουρισμό και να σας φέρει σε επαφή με τις ενέργειες τις οποίες μπορείτε να κάνετε ως επιχείρηση ή φορέας με σκοπό να αναδείξετε την περιοχή να βελτιώσετε την εικόνα και τη φήμη της ώστε να προσελκύσει επισκέπτες, επενδύσεις, νέους κατοίκους και να δημιουργήσει συναισθήματα ταύτισης και περηφάνιας στους υφιστάμενους κατοίκους.

Σχετικά με το έργο Smart Heritage

Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε είναι ο Επικεφαλής Εταίρος του έργου «SMART HERITAGESustainable management and promotion of common cultural heritage» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020.

Ο κύριος στόχος του Προγράμματος είναι να λειτουργήσει ως οδηγός πολιτικής και καινοτόμος για τη διακυβέρνηση, προωθώντας την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μεταξύ των κρατών εταίρων, αξιοποιώντας τους πλούσιους φυσικούς, πολιτιστικούς και ανθρώπινους πόρους, καθώς και ενισχύοντας την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου. Παράλληλα, ο σκοπός του ADRION είναι να συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου με τη δημιουργία ευκαιριών χρηματοδότησης

 

 

Περιεχόμενα Μαθήματος

The meanings of quality and quality management

Ο Ορισμός της ποιότητας και η σχέση με τον πελάτη
Διασφάλιση ποιότητας και ποιοτικός έλεγχος

Particularities of the quality in tourism

Τι σημαίνει ποιότητα στον Τουρισμό

Review of the quality approach in tourism

Πώς προσεγγίζουμε την ποιότητα στον Τουρισμό? To QMS και το σύστημα ISO

Quality approach in tourist destinations

 H προσέγιση της ποιότητας από τους τουριστικούς προορισμούς και η αειφόρος ανάπτυξη 

Conclusions on the stage and evolution of quality approach

Συμπεράσματα από την εφαρμογή Συστημάτων διαχείρισης Ποιότητας στον Τουρισμό

 

Το Έργο SMART HERITAGE

Στόχος του έργου είναι η προώθηση, αξιοποίηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή Αδριατικής-Ιονίου. Ο ειδικός στόχος είναι η αύξηση της ελκυστικότητας του τουρισμού και η μείωση της εποχικότητάς του στις συμμετέχουσες περιοχές. Μια βασική εκροή του έργου είναι η δημιουργία της Πολιτιστικής Διαδρομής “SMART HERITAGE”, μιας δομής δικτύωσης βασισμένης σε μια σειρά προϋποθέσεων προσχώρησης, ανοιχτής όχι μόνο στις περιοχές των εταίρων αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή του Προγράμματος ADRION. Οι όροι που θα καθοριστούν, θα αποτελέσουν προϋποθέσεις για να αναγνωριστεί η διαδρομή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την υψηλή αξία της σε όρους πολιτιστικής κληρονομιάς και τουρισμού.

Στο έργο συμμετέχουν οι χώρες ΑλβανίαΒοσνία και Ερζεγοβίνη, Ελλάδα και Ιταλία.

Η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί εξαιρετικό εφόδιο για την εκάστοτε περιοχή. Πολλές φορές η υπερβολική εκμετάλλευση με αρνητική σημασία, οδεύει στην υποβάθμιση και κατόπιν στην εμπορευματοποίηση της. Στόχος τού έργου είναι να αναδείξει και να διαφυλάξει την κληρονομιά κάθε περιοχής ώστε να επιτύχει ένα βιώσιμο μοντέλου πολιτιστικού τουρισμού και να προωθήσει τον πολιτισμό. Ο  πολιτισμός βρίσκεται σε κάθε σημείο της γης, σε κάθε γωνία, σε κάθε καθημερινή δράση και υποδομή, διαφορετικός ανά εποχή, αλλά στοιχείο της κληρονομιάς μας στο παρόν. Ο πολιτισμός δε βρίσκεται μόνο στις υποδομές που τον φιλοξενούν αλλά βρίσκεται στην καθημερινότητα μας, στις δράσεις μας  και στις «εικόνες» που έχουμε αποκτήσει και συντελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες στην ανάπτυξη μιας περιοχής. Πιο συγκεκριμένα στη χώρα μας το έργο SMART HERITAGE εξετάζει την περιοχή της Εύβοιας με στόχο την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της περιοχής και τη δημιουργία ενός μοναδικού πολιτιστικού μονοπατιού, στο οποίο κάθε περιοχή που λαμβάνει μέρος στο έργο εκπροσωπείται, μέσω της συνεργασίας των τεσσάρων χωρών.

 

Εκπαιδευτικές Δράσεις

Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Έργου SMART HERITAGE, η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε ανέπτυξε το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με σκοπό οι επαγγελματίες του τουρισμού και όχι μόνο,  να κατανοήσουν τις έννοιες που αφορούν στη διαχείριση ποιότητας στον τουρισμό ώστε να μπορέσουν να αναδείξουν και να διαφυλάξουν την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής και να προσελκύουν επισκέπτες όλο το χρόνο.  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν σε όλους τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι μπορούν να το παρακολουθήσουν στο σύνολο του ή να επιλέξουν ενότητες του ενδιαφέροντος τους.
Η εκτιμώμενη διάρκεια ενασχόλησης για την ολοκλήρωση του είναι 20 ώρες. Στη διάρκεια συνυπολογίζεται το πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο) καθώς και η αυτομελέτη των πηγών και αναφορών. Καθώς το γνωστικό αντικείμενο εμπεριέχει αρκετούς όρους και εργαλεία διεθνούς εμβέλειας, κρίνεται απαραίτητη η γνώση της αγγλικής γλώσσας, ώστε ο εκπαιδευόμενος να λάβει τα μέγιστα δυνατά οφέλη από την εκπαίδευση. Το πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο) είναι στην ελληνική γλώσσα αλλά με αναφορές και χρήση εργαλείων και πηγών στην αγγλική. Η πλειοψηφία των πηγών και αναφορών, καθώς και το επιπρόσθετο υλικό μελέτης (παραγωγής τρίτων) είναι στην αγγλική.

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα σας παρακαλούσαμε να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα αξιολόγησης της εκπαιδευτικής σας εμπειρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο SMART HERITAGE παρακαλούμε επισκεφθείτε:
https://smartheritage.adrioninterreg.eu/

Τεχνικός Σύμβουλος διαχείρισης και υλοποίησης του Έργου είναι η TREK Development. Α.Ε.

Η ομάδα του SMART HERITAGE

Clear
Letstudy Logomark

Η γνωμη σας μετραει

Πείτε μας ποιο μάθημα θα σας ενδιέφερε να αναπτύξουμε ως επόμενο στην πλατφόρμα του Letstudy

Στο παρακάτω πεδίο καταχωρήστε το email σας, στην περίπτωση που θέλετε να σας ενημερώσουμε εάν δημιουργηθεί το μάθημα που προτείνατε
Letstudy Logomark

Εισάγετε το username ή το email σας μαζί με τον κωδικό σας, για να συνδεθείτε στο Letstudy